a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00058

Datum:

11-03-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van adverteerder, waarin de tarieven voor het huren van verschillende containers staan, en de tekst:
“100% Laagste All-in Prijzen

Geen extra kosten meer”.

 

De klacht

Klager heeft in december 2019 een container gehuurd bij adverteerder voor € 204,-. Hij heeft voor dit bedrag een factuur ontvangen, gedateerd 18 december 2019. Na de jaarwisseling kreeg hij nog een factuur (gedateerd 6 januari 2020) van € 35,01 met de volgende omschrijving:

“U heeft een afvalcontainer bij ons besteld voor 31 december en heeft deze af laten voeren na 1 januari. Het gevolg hiervan is dat we het afval pas in het nieuwe jaar (met verhoogde tarieven) kunnen verwerken.

Wegens een stijging van de tarieven, welke u op onze website kunt terug vinden (www.containermaat.nl/prijsverhoging) zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen.” Onderaan deze factuur is vermeld: “Bij het plaatsen van deze order bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.” Klager heeft beide facturen overgelegd. Hij beaamt dat als de voorwaarden goed gelezen worden, het erop lijkt dat deze kosten in rekening gebracht kunnen worden. Hij maakt evenwel bezwaar tegen de uiting omdat deze de in zijn ogen misleidende tekst bevat dat de prijzen “all-in” zijn, zonder extra kosten.
 

Het oordeel van de Commissie

In de onderhavige uiting zijn de huurprijzen van de containers te zien, met daarachter een button waarmee men de container daadwerkelijk kan bestellen. Het gaat hier dus om een online uiting waarbij direct een bestelling kan worden geplaatst. Dit wordt beschouwd als een uitnodiging tot aankoop die verband houdt met een overeenkomst op afstand. Om die reden is artikel 8.4 f t/m n van de Nederlandse Reclame Code van toepassing.

In dit artikel staat onder meer: “Indien de uitnodiging tot aankoop in reclame verband houdt met een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, moet […] op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende essentiële informatie verstrekt worden:
[…]
i. de totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van de zaak of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. […] Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, medegedeeld.”

Uit dit artikel volgt dat de consument bij een dergelijke uitnodiging tot aankoop een prijs moet zien waarvoor hij het product of de dienst ook daadwerkelijk kan bestellen, zonder dat daar nog kosten bovenop komen. Kosten die op voorhand bekend zijn, moeten in de prijs opgenomen zijn. Indien het niet mogelijk is bepaalde kosten, zoals die van een onvoorziene tussentijdse tariefswijziging, in een totale prijs te verdisconteren, moet de consument daarover op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd. Daarvan is in dit geval geen sprake, te minder omdat in de uiting wordt vermeld dat “Geen extra kosten meer” zullen worden berekend.

De mededeling onder de prijstabel “100% Laagste All-in Prijzen Geen extra kosten meer”, zal er in dit geval dan ook voor zorgen dat men niet bedacht is op de mogelijkheid dat men later een (extra) factuur ontvangt vanwege een stijging van de tarieven in het nieuwe jaar.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 8.4 onder i NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken