a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00105

Datum:

07-04-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting worden zonnepanelen aangeboden zonder dat men daarvoor een investering hoeft te doen. Echter, wanneer men op dit aanbod ingaat, blijkt dat het om een lening gaat waarmee de zonnepanelen worden aangeschaft en geplaatst. Volgens adverteerder leent men tegen een gunstige rente bij een bank. Doordat het opwekken van stroom geld oplevert en doordat Zonneplan de klant tijdelijk ondernemer maakt, kan ze btw terugvorderen waardoor de prijs daalt. Volgens klager dient deze constructie als een investering te worden beschouwd. Verder vindt klager het misleidend dat onderaan de brief staat dat men bij deze constructie nooit ergens aan vast zit.

 

De reactie van adverteerder

Adverteerder erkent dat zij de woorden ‘niet investeren’ niet had dienen te gebruiken. Adverteerder zal alle communicatie op dit punt herzien en deze woorden uit uitingen verwijderen. Per direct worden alle marketingmaterialen aangepast. Voor wat betreft de mededeling “u zit nooit ergens aan vast” stelt adverteerder dat het altijd mogelijk is om de bestelling te annuleren. Echter, in het geval een consument een lening afsluit bij een externe partij, is hij wel gebonden aan de lening. Om verwarring te voorkomen heeft adverteerder besloten deze zin te verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Klager maakt gemotiveerd bezwaar tegen de zinsnede: “zonder te investeren honderden euro’s per jaar besparen”. Adverteerder heeft erkend dat deze mededeling onjuist is, nu de aangeboden constructie wel degelijk als een vorm van investeren kan worden beschouwd. In zoverre bevat de uiting onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van het product, te weten de voordelen als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

In het verweer heeft adverteerder aangegeven dat zij op dit punt alle communicatie zal herzien en dat zij per direct aanpassingen heeft doorgevoerd in de marketingmaterialen. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft.

2)  Klager stelt daarnaast dat hij de zinsnede “u zit nooit ergens aan vast” misleidend vindt. De voorzitter acht de klacht in zoverre onvoldoende onderbouwd, nu niet blijkt waarom klager de uiting op dit punt onjuist vindt. Elke onderbouwing ontbreekt met betrekking tot dit gedeelte van de klacht. In zoverre wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing

De voorzitter acht op grond van hetgeen onder 1) is vermeld de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken