a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00133

Datum:

21-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een t/m 31 maart 2020 geldige voucher van ALLSAFE voor 50% korting bij de ALLSAFE Mini Opslag vestiging te Eindhoven. Op de voucher staan de volgende actievoorwaarden, voor zover hier relevant:

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
Deze kortingsvoucher is alleen geldig voor nieuwe huurders of bestaande huurders die een
extra unit huren.
(…)
Zolang de voorraad strekt.”

 

De klacht

Toen klager de website touretappe.nl bezocht, werd hem een banner van ALLSAFE getoond met de tekst “Ontdek jouw korting!” Klager heeft de banner aangeklikt en zijn gegevens ingevuld, waarna hij twee e-mails heeft ontvangen met daarbij de voucher voor 50% korting bij de ALLSAFE vestiging in Eindhoven. In de e-mails worden geen beperkingen of belemmeringen genoemd die specifiek voor klager gelden. Hij voldoet ook aan de op de kortingsvoucher genoemde voorwaarden: voor de motorunit die klager reeds huurt bij ALLSAFE lopen geen kortingsacties, hij is als bestaande klant bereid om een extra unit te huren en er zijn nog drie motorunits beschikbaar. Niettemin is aan klager door zowel de vestiging Eindhoven als het hoofdkantoor van ALLSAFE meegedeeld dat hij de kortingsvoucher niet kan inwisselen, omdat deze niet geldt voor bestaande huurders van een motorunit. Klager vindt de reclame misleidend en oneerlijk. Ook voelt hij zich gediscrimineer

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Blijkens de actievoorwaarden op de voucher is de kortingsactie niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. Van die situatie is hier sprake, aldus ALLSAFE. Klager huurt sinds september 2019 een unit van 15 m3, maar dan als motorunit. Dit is op zich al een kortingsvorm, nu hiervoor een lager huurtarief geldt dan het reguliere tarief voor een unit van 15 m3. Bovendien huurt klager, die een wekelijks opzegbaar huurcontract heeft, met extra korting, zonder dat hij daar recht op heeft. Het door klager betaalde tarief van € 95,- per maand wordt namelijk normaliter alleen overeengekomen bij een contractduur van tenminste 12 maanden. Het normale tarief voor dit type motoropslag bedraagt € 109,- per maand. Op grond van het voorgaande meent ALLSAFE dat zij juist handelt door klager op grond van de actievoorwaarden niet voor de kortingsactie in aanmerking te laten komen, en is van misleidende en oneerlijke praktijken en discriminatie geen sprake. Om verwarring in de toekomst te voorkomen, is inmiddels op de website van ALLSAFE extra nadruk gelegd op de toepassing van de kortingen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht betreft de voucher van ALLSAFE, waarmee nieuwe en bestaande huurders 50% korting kunnen ontvangen op de huur van een eerste of een extra opslagunit. Niet is in geschil dat klager als bestaande klant bij de vestiging Eindhoven een extra unit wilde huren en dat er drie units beschikbaar waren. Klager kon de kortingsvoucher echter niet verzilveren, omdat – zo blijkt uit het verweer – sprake is van het combineren van deze kortingsactie met andere kortingsacties, wat volgens de actievoorwaarden niet is toegestaan.

ALLSAFE blijkt met de kortingsactie(s) waarmee wordt gecombineerd, te doelen op het tarief dat klager betaalt voor de reeds door hem gehuurde motorunit, dat volgens ALLSAFE lager is dan het normaliter voor een dergelijke unit gerekende tarief. Dat de actievoorwaarde ‘niet in combinatie met andere kortingsacties’ kennelijk ook ziet op (gunstige) voorwaarden waaronder het bestaande huurcontract is aangegaan, ligt naar het oordeel van de voorzitter niet voor de hand en zal door de gemiddelde consument niet zonder meer zo worden begrepen. Deze voorwaarde zal door de gemiddelde consument worden betrokken op het nieuwe huurcontract, waarvoor niet verschillende kortingsacties mogen worden gecombineerd.

Dat ALLSAFE aan de kortingsvoucher bovengenoemde beperkende voorwaarde heeft verbonden, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. De consument moet in de uiting, die daarvoor voldoende ruimte biedt, op duidelijke wijze op deze essentiële informatie worden gewezen. Nu dat in de onderhavige uiting niet is gedaan, en de gemiddelde consument daardoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken