a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00216

Datum:

17-06-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klager maakt, samengevat, bezwaar tegen het feit dat afzender reclame in de vorm van een ongeadresseerde brief met een folder heeft gedeponeerd in zijn brievenbus die is voorzien van een NEE/JA-sticker. Klager heeft de klacht op 4 april 2020 bij afzender kenbaar gemaakt maar geen reactie ontvangen.

 

Het verweer

Afzender merkt op dat de brief is verstuurd aan buurtbewoners in een straal van circa 100 meter rondom de woning die afzender in de verkoop heeft. Het doel van de brief is buurtbewoners te infomeren over de voorgenomen verkoop van de woning. Afzender betreurt het ten zeerste dat het ontvangen van de brief klager een vervelend gevoel heeft gegeven.

 

Het oordeel van de voorzitter

Als onweersproken is komen vast te staan dat afzender de bewuste reclame-uiting heeft gedeponeerd in de brievenbus van klager, die is voorzien van een NEE/JA-sticker in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Met deze sticker wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat men geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen.

Door de bezorging van de bewuste brief en het drukwerk in een brievenbus voorzien van een NEE/JA-sticker heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

De voorzitter neemt in dit verband kennis van het verweer van afzender voor het negeren van de brievenbussticker van klager. Dat afzender, naar zij stelt, buurtbewoners wenst te informeren en het betreurt dat het ontvangen van de brief klager op enigerlei wijze een vervelend gevoel heeft gegeven, neemt de strijd met voormeld artikel echter niet weg. Afzender dient te beseffen dat het bezorgen van de uiting indruist tegen de wil die de bewoner door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit. Daarbij bestaan voor afzender nog steeds mogelijkheden om de uiting te verspreiden. Bezorgers kunnen bijvoorbeeld aanbellen bij huizen met een brievenbussticker om te vragen of de bewoner, ondanks deze sticker, toch prijs stelt op de uiting gelet op de aard daarvan. Dit is onder de Code VOR toegestaan en voorkomt boosheid bij de ontvanger. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Afzender heeft artikel 3.1 van de Code VOR overtreden en de voorzitter beveelt afzender aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken