a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00248

Datum:

07-07-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aan “de bewoners van” klagers adres geadresseerde brief van Meta Top Movers met daarin de volgende tekst:
“Geachte Bewoners,
Via de media hebben wij vernomen dat u uw huidige woning gaat verlaten.
Misschien komt deze brief zeer ongelegen of vindt u het, door vervelende omstandigheden, zelfs ongepast, dan bieden wij u op voorhand onze excuses aan.
Gelukkig is er vaker sprake van een leuke nieuwe en spannende gebeurtenis. Een nieuw huis, nieuwe straat of zelfs een vreemd land. Dit betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat en dat u, onder andere, uw verhuizing moet gaan regelen.
Misschien overweegt u dit zelf te doen, of de hulp in te roepen van een “Erkende Verhuizer”. META Verhuizingen BV biedt u als Erkende Verhuizer diverse mogelijkheden waaruit u een keuze kan maken die geheel in overeenstemming is met uw verwachtingen. Dit kan een compleet verzorgde verhuizing zijn, maar ook een deelverhuizing waarbij we enkele zware of moeilijke inventarissen verhuizen. Indien uw inboedel opgeslagen dient te worden is dat geen probleem in de bewaarplaatsen van META Verhuizingen BV.
U kunt ons geheel vrijblijvend en kosteloos uitnodigen, zodat wij u een passende offerte kunnen aanbieden. De bijgesloten “Verhuisplanner” geeft u alvast een steun in de voorbereidingsfase.
Met belangstelling zien wij uw uitnodiging tegemoet en wensen u hierbij in ieder geval een goede verhuizing toe.”

De klacht

Klager voert aan, kort samengevat, dat hij op 25 april 2020 een brief van Meta Top Movers heeft ontvangen, ondanks dat hij staat ingeschreven bij het Postfilter.

Het verweer

Meta Top Movers stelt niet op de hoogte te zijn geweest van het Postfilter en te hebben gehandeld volgens de richtlijnen van PostNL door de brief te richten “Aan de bewoners van”. Zij heeft direct haar excuses aangeboden aan klager. Voorts merkt Meta Top Movers op dat een ieder vrij is de brief geadresseerd “aan de bewoners van” te openen dan wel weg te gooien. Tot slot stelt Meta Top Movers dat verhuisbedrijven niet staan bij de bedrijven waarvan klager geen post wil ontvangen.

Het oordeel van de voorzitter

1. Vast staat dat op klagers adres via de post een mailing van afzender is bezorgd die is geadresseerd “Aan de bewoners van” met vermelding van adres en woonplaats van klager. Deze mailing moet worden aangemerkt als ongevraagde geadresseerde reclame (Direct Mail), waarop de Code voor het gebruik van Postfilter 2015 (Code Postfilter) van toepassing is. Uit de klacht blijkt dat klager zich in het algemeen heeft afgemeld voor Direct Mail door zich in te schrijven bij het Postfilter.

2. De Code Postfilter bevat de verplichting voor een adverteerder/opdrachtgever tot het raadplegen van het Nationaal Postregister en een verbod tot het zenden van Direct Mail aan personen van wie de gegevens in dat register zijn opgenomen indien geen sprake is van een bestaande klantrelatie. Niet is in geschil dat klager zich heeft afgemeld voor reclame via Direct Mail door zich in te schrijven in het Nationaal Postregister. Verder leidt de voorzitter uit de klacht en de reactie van Meta Top Movers af dat geen sprake is of is geweest van een klantrelatie tussen klager en Meta Top Movers.

3. Uit het voorgaande volgt dat Meta Top Movers in strijd met het bepaalde in artikel 5.2 Code Postfilter Direct Mail aan klager(s adres) heeft gezonden. Dat klager zich niet specifiek voor verhuisbedrijven heeft afgemeld, betekent niet dat verhuisbedrijven zoals Meta Top Movers, vrijgesteld zijn van de naleving van de Code Postfilter.

4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter is van oordeel dat Meta Top Movers in strijd met het bepaalde in artikel 5.2 Code Postfilter 2015 heeft gehandeld. Hij beveelt Meta Top Movers aan om voortaan niet meer in strijd met dit artikel te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken