a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2018/00878

Datum:

18-12-2018

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin de ‘Hyundai Kona electric’ wordt aangeprezen waarbij onder meer in beeld wordt vermeld: “Tot 482 km bereik”.

 

De klacht

Klager is van mening dat de actieradius van 482 km niet correct is en het 449 km moet zijn. Dat is door adverteerder ook bekend gemaakt maar de televisiecommercial moet wat klager betreft dan ook aangepast worden op dat punt.

 

Het verweer

Adverteerder heeft bevestigd dat de actieradius inderdaad 449 km moet zijn en dat de telvisiecommercial is aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen een televisiecommercial waarin de ‘Hyundai Kona electric’ wordt aangeprezen voor zover daarbij gewezen wordt op een bereik “tot 482 km”. Als erkend is komen vast te staan dat deze informatie niet juist is. Adverteerder heeft de commercial aangepast en 482 km vervangen door 449 km.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de bestreden uiting heeft aangepast, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken