a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00030

Datum:

25-02-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.greenwheels.nl.

Daarin staat onder het kopje “Waarom Greenwheels?” onder meer:

“Alles geregeld

 Met Greenwheels hoef je je niet druk te maken om verzekeringen, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving.”

Onder het kopje “Voorkom extra kosten” staat onder meer:
 “Op extra kosten zit niemand te wachten. Hou daarom rekening met het volgende:

“(….)

Meld schade op tijd.”

 

Bij het aanklikken van “Meld schade op tijd” verschijnt:

“Controleer je Greenwheels auto voor het starten op schade. Als je voor aanvang van je rit eventuele schade aan ons meldt, is voor ons duidelijk dat jij die niet veroorzaakt hebt. Bij schade tijdens je rit is het eigen risico per schadegeval €350,00. Je kunt het eigen risico verlagen tot €75,00 voor €4,00 per reservering.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting staat: “Alles geregeld Met Greenwheels hoef je je niet druk te maken om verzekeringen…”.

“Qua verzekeringen is het dus al goed geregeld, (…). Mocht er een schade zijn, dan is dit gedekt door de verzekering”, aldus klager.

Onder het kopje “Voorkom extra kosten” staat “Meld schade op tijd”, waardoor klager zich voornam eventuele schade onmiddellijk te melden. Bij het aanklikken van “Meld schade op tijd” verschijnt de tekst over het afkopen/verlagen van het eigen risico. Naar de mening van klager staat dit onderwerp onder de verkeerde kop, omdat het verlagen van eigen risico niet te maken heeft met het melden van schade.

Klager, die per ongeluk een schade van € 314, – heeft gemaakt, voelt zich twee keer misleid: op de website staat dat verzekeringen al geregeld zijn en het verlagen van eigen risico is verborgen bij de pagina “voorkom extra kosten”. Als klager goed geïnformeerd was over de mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico, dan was hij tot afkoop overgegaan.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Het klopt dat klager zich niet druk hoeft te maken over verzekeringen. Greenwheels verzekert al haar auto’s. Deze hebben een ongevallen- en inzittendenverzekering.

Bovendien hoeft de klant slechts het bedrag ter hoogte van maximaal het eigen risico van 350 euro te betalen. Greenwheels betaalt ook wegenbelasting, parkeervergunning, mobiliteits- garantie en zij vergoedt benzine/elektriciteit of diesel met haar brandstofpassen. Aldus heeft de klant geen omkijken naar vaste maandelijkse kosten en betaalt hij uitsluitend voor het gebruik van de auto.

Klager concludeert volgens Greenwheels ten onrechte dat hij in geval van schade niet hoeft te betalen. Verder vindt hij het volgens zijn klacht niet duidelijk vermeld dat er een mogelijkheid bestaat om het eigen risico te verlagen. Greenwheels legt dit echter duidelijk uit, op haar website en in de algemene voorwaarden. Desbetreffende afdrukken van de website worden bij het verweer overgelegd.

Naast het feit dat Greenwheels van haar tienduizenden klanten nog nooit een klacht heeft ontvangen betreffende onduidelijke communicatie over de mogelijkheid tot verlaging van het eigen risico, mag van een klant worden verwacht dat deze zich vergewist van de gang van zaken rond  het gebruik van een deelauto-product, waaronder de omgang met schadegevallen.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht is tweeledig: klager vindt (1) dat door de mededeling:

“Alles geregeld

 Met Greenwheels hoef je je niet druk te maken om verzekeringen (…)”

wordt gesuggereerd dat verzekeringen goed geregeld zijn en dat eventuele schade zal zijn gedekt door de verzekering en

(2) dat de mogelijkheid tot afkoop van het eigen risico is verborgen op de website van Greenwheels, zodat de consument hierover niet goed wordt geïnformeerd.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Ad 1.

Greenwheels heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar auto’s verzekert (een ongevallen- en inzittendenverzekering) en dat klanten niet zelf zorg hoeven te dragen voor het afsluiten van een verzekering. Klagers conclusie, dat een eventuele schade zonder meer geheel gedekt zal zijn door de verzekering, acht de Commissie niet gerechtvaardigd. Om te weten wat de precieze inhoud van de verzekering is, waaronder de dekking en een eventueel eigen risico, zal de klant zich nader dienen te informeren.

Ad 2.

Voor zover de gemiddelde consument de mogelijkheid tot het verlagen van het eigen risico niet zal lezen onder het kopje “meld schade op tijd”, omdat hij deze informatie daar niet verwacht, wordt hij of zij voldoende duidelijk op de mogelijkheid tot het verlagen van het eigen risico geattendeerd door de bij het verweer overgelegde mededeling op de website onder “spelregels” en “Abonnement” namelijk:

“? optioneel: afkoop eigen risico van € 350,00 naar € 75,00 voor € 4,00 per rit”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken