a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00129

Datum:

08-04-2019

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de e-mail die WijKopenAuto’s aan klager heeft gezonden naar aanleiding van diens verzoek om een waardebepaling van zijn auto. In de e-mail staat, voor zover hier van belang:

“Let op: een auto verliest iedere maand ongeveer 7% aan waarde, ongeacht hoe vaak er mee wordt gereden. Veelgereden auto’s, auto’s van pendelaars en stadsauto’s hebben over het algemeen meer slijtage. Ook auto’s die veel in de garage staan, zijn reparatiegevoelig. Door inactiviteit lekt er veelvuldig olie in de motor en ontstaat er sneller roest.

Het resultaat: dure reparaties. Stop deze onnodige kosten en voorkom waardeverlies. Verkoop je auto in slechts 24 uur en bespaar veel geld. Wij kopen je auto voor de beste prijs – Iedere leeftijd, elke kilometerstand, elke staat!”

 

De klacht

In de uiting wordt beweerd dat een auto per maand 7% minder waard wordt. Dit is niet juist, omdat dit volgens klager zou betekenen dat een auto na 14,3 maanden niets meer waard is. Naar aanleiding van een verzoek tot bepaling van de waarde van zijn auto ontvangt klager dagelijks e-mails van adverteerder waarin deze bewering staat. Dit heeft volgens klager tot doel om hem snel zijn auto te laten verkopen voor een prijs die vrij laag is.

 

De reactie van adverteerder

Adverteerder deelt mee dat zij, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, heeft besloten om geen verweerschrift in te dienen. Adverteerder zal de tekst “Let op: een auto verliest iedere maand ongeveer 7% aan waarde, ongeacht hoe vaak er mee wordt gereden. Veelgereden auto’s, auto’s van pendelaars en stadsauto’s hebben over het algemeen meer slijtage. Ook auto’s die veel in de garage staan, zijn reparatiegevoelig. Door inactiviteit lekt er veelvuldig olie in de motor en ontstaat er sneller roest” verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager betwist de juistheid van de stelling van adverteerder dat een auto per maand (ongeveer) 7% minder waard wordt. Daargelaten of klagers berekening dat een auto in dat geval na 14,3 maanden geen waarde meer heeft klopt, ligt het op de weg van adverteerder om de juistheid van haar stellige bewering over de waardevermindering van een auto aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Zij heeft immers ervan afgezien om verweer te voeren.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Het kan immers niet worden uitgesloten dat de consument door de genoemde waardedaling van 7% per maand ertoe wordt gebracht snel een besluit over de verkoop van zijn auto te nemen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In de mededeling van adverteerder dat zij de bestreden tekst zal verwijderen, ziet de voorzitter aanleiding om de aanbeveling aan adverteerder te doen voor zover nog nodig.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken