a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00406

Datum:

29-07-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie van Extreme Cars op de website van AutoScout24, waarin een “Dodge RAM Pick Up 1500 4×4 Crew Cab Longhorn” wordt aangeboden voor € 40.950,-. Naast een foto van de betreffende “bedrijfswagen”, onder de bovengenoemde prijs, staat onder meer:

“ 34 km           Gebruikt

  03/2019

  295 kW 401 PK  Automatisch, LPG

  Trekhaak      Navigatiesysteem

  Elektrische ramen”.

Onder het kopje “Overige informatie” staat: “Brandstof LPG”.

Onder het kopje “Opties”, subkopje “Extra” staat:

“     (…)

Trekhaak”.

Onder het kopje “Beschrijving” staat, voor zover hier van belang:

“Extra opties: (…)

Bijzonderheden: 5 jaar RAM DEALER Garantie., Meerprijs., Vsi

lpg Prins, Trekhaak, Navi ombouw, (…)”.

 

De klacht

Het bezwaar van klager tegen de uiting, zoals weergegeven in de inleidende klacht en in zijn reactie op het verweer, wordt als volgt samengevat.

Op de eerste pagina van de uiting staat naast de foto van de aangeboden Dodge RAM 1500 Crew Cab Longhorn duidelijk vermeld: “trekhaak”. Ook staat in de uiting “Brandstof LPG”. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de trekhaak en LPG-installatie in de prijs van € 40.950,- zijn begrepen. Dit blijkt niet juist te zijn. Verderop in de uiting wordt de trekhaak als “optie” vermeld en uit de “Beschrijving” blijkt dat zowel de trekhaak als ook de LPG-installatie een optie is die tegen meerprijs verkregen kan worden. Door deze wijze van adverteren worden klanten gelokt met incorrecte informatie, aldus klager.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder, zoals weergegeven in het verweer en de reactie van 17 juli 2019, wordt als volgt samengevat.

Uit de aanduiding “Bedrijfswagen” onder de kop van de aanbieding blijkt dat de advertentie is gericht tot ondernemers die specifiek op zoek zijn naar deze auto’s. Deze doelgroep is goed op de hoogte van de markt en het soort auto’s.

De advertentie vermeldt bij brandstof “LPG”, omdat het gebruikelijk is dit soort auto’s direct om te bouwen van benzine naar LPG en potentiële kopers in het systeem van AutoScout24 altijd zoeken in de categorie “LPG” en niet in de categorie “benzine”. Uit de mededeling in de uiting dat er 34 kilometer op de teller staat, blijkt duidelijk dat de auto net uit de Verenigde Staten is geïmporteerd. Eenieder die naar een dergelijke auto op zoek is, weet dat deze na import nog moet worden omgebouwd naar LPG en begrijpt de vermelding “LPG” in deze zin. Met de vermelding “trekhaak” in de uiting wordt bedoeld dat het aanbrengen van een trekhaak mogelijk is. Deze vermelding heeft ook te maken met de vindbaarheid van de advertentie op de website. Door in de uiting te vermelden dat de trekhaak en LPG-installatie tegen bijbetaling kunnen worden aangebracht, wordt voldoende informatie gegeven. Er is geen sprake van misleiding. De uiting bevat een vrijblijvende aanbieding, die in haar geheel bezien voldoende duidelijkheid biedt voor de selecte groep van potentiële kopers, die heel goed weet hoe deze auto’s worden samengesteld, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting wordt door adverteerder een Dodge RAM 1500 bedrijfswagen aangeboden voor € 40.950,-. Onder de prijs wordt onder andere vermeld: “LPG” en “Trekhaak”. De klacht stelt aan de orde of de uiting door deze vermeldingen misleidend is, omdat de indruk wordt gewekt dat trekhaak en LPG-installatie in de prijs zijn begrepen, terwijl deze in werkelijkheid als opties tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De Commissie overweegt als volgt.

2.

Het verweer van adverteerder dat de uiting niet misleidend is omdat deze is gericht tot een selecte groep van ondernemers die bovengemiddeld geïnformeerd is over de markt voor dit soort bedrijfswagens, houdt geen stand. De uiting staat op de algemeen toegankelijke website van AutoScout24, die tot een breed publiek is gericht. Dat de potentiële kopers van Dodge RAM bedrijfswagens wellicht vooral te vinden zijn onder ondernemers die bekend zijn met de markt voor deze auto’s, neemt niet weg dat de informatie over het aanbod in de uiting voor zowel hen als voor geïnteresseerden buiten deze beperkte groep duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn.

3.

Aan dit vereiste van voldoende duidelijkheid is in de uiting niet voldaan. Door onder de prijs van € 40.950,-, naast enkele andere kenmerken van de auto, ook te vermelden “LPG” en “Trekhaak”, wordt de indruk gewekt dat de LPG-installatie en trekhaak aanwezig zijn in de Dodge RAM die voor de geadverteerde prijs wordt aangeboden. Het wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat met de vermeldingen slechts wordt gedoeld op de mogelijkheid een trekhaak en/of LPG-installatie aan te brengen. Deze bedoeling kan naar het oordeel van de Commissie evenmin als algemeen bekend worden verondersteld bij het publiek dat van de uiting kennis neemt.

4.

Dat de woorden “LPG” en “trekhaak” dienen als zoektermen op de website van AutoScout24, zoals bij verweer is aangevoerd, ontslaat adverteerder niet van de verplichting om in de uiting duidelijk te maken dat dit opties betreft die niet in de geadverteerde prijs van de auto zijn begrepen, maar tegen meerprijs besteld kunnen worden. Pas onderin de uiting, onder “Beschrijving”, wordt bij “Bijzonderheden” onder meer meegedeeld: “Meerprijs., Vsi lpg Prins, Trekhaak”. Deze mededeling neemt de in het begin van de uiting gewekte indruk over de aanwezigheid van een trekhaak en LPG-installatie onvoldoende weg.

5.

Het voorgaande leidt de Commissie tot het oordeel dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de samenstelling van de voor € 40.950,- aangeboden ‘Dodge RAM Pick Up 1500 4×4 Crew Cab Longhorn’ als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.                          Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken