a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00439

Datum:

22-08-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de website van www.stenaline.nl, voor zover daar op de subpagina www.stenaline.nl/engeland/ferry-en-trein-londen de mogelijkheid geboden wordt om samen met het ticket voor de (retour) overtocht naar Engeland per boot een (retour)treinticket te kopen voor het vervolg van de reis.

In het tekstvak “ZOEK EN BOEK”, kan bij de heenreis de optie “Elk Greater Anglia Station in UK” worden geselecteerd.

 

De klacht

Klager had een “Ferry en Trein” retour-overtocht geboekt met een heenreis op vrijdag 6 september 2019. Voor de terugtocht op zondag 8 september 2019 had klager een zogeheten dagafvaart geboekt. Deze dagafvaart is volgens klager onmogelijk te halen, omdat de eerste trein van station Bury st Edmunds (het Greater Anglia station waarvan klager kennelijk wilde vertrekken op 8 september 2019) op zondag pas rond 9.30 uur vertrekt. Klager heeft zijn reis toen omgeboekt, naar de afvaart van zondagavond om 23.00 uur vanuit Harwich. Deze boeking heeft hij bij zijn klacht gevoegd.

Klager vindt het misleidend dat hij een ticket kan kopen van en naar “elk Greater Anglia Station”, terwijl het voor hem niet mogelijk zou zijn geweest om daarmee op zondagochtend de boot terug naar Hoek van Holland te halen.

Ook de pagina “veelgestelde vragen” vindt hij misleidend, vanwege de volgende vragen en antwoorden:  

“Vraag: Wat houdt het Ferry & trein product in?
Antwoord: Een overtocht inclusief treinkaartjes voor reizen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, dankzij een samenwerking tussen Stena Line, Greater Anglia Rail, NS (Nederlandse Spoorwegen) en de RET.

Vraag: Hoe werkt het?
Antwoord: U kunt kiezen uit 2 optie’s, namelijk;

Elk NS-station in Nederland naar elk Greater Anglia-station in Engeland incl. overtocht Hoek van Holland – Harwich*.

Hoek van Holland naar elk Greater Anglia station in Engeland incl. overtocht Hoek van Holland – Harwich. Beide opties kunnen zowel als enkele reis als retour geboekt worden.”

 

Het verweer

Het verweer, zoals dat schriftelijk is ingediend en ter zitting mondeling is toegelicht, wordt als volgt samengevat.

Verweerder voert aan dat de klacht ongegrond moet worden verklaard, omdat de uitingen waar klager op doelt geen reclame-uitingen zijn in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het zijn volgens verweerder geen aanprijzingen, maar feitelijke mededelingen die de consument informeren over de overeenkomst die men met Stena Line kan aangaan.

Uit de boeking die klager bij zijn klacht heeft gevoegd, blijkt dat hij op vrijdag 6 september om 22.00 uur met de boot naar Harwich vertrekt met vervolgens een open treinkaartje voor de dag van aankomst vanaf Harwich naar een Greater Anglia treinstation naar keuze. De terugtocht met de boot vindt volgens deze bijgevoegde boeking plaats op zondag 8 september om 23.00 uur, met daaraan voorafgaand een open treinkaartje voor dezelfde dag vanaf een Greater Anglia treinstation naar keuze naar Harwich. Verweerder begrijpt uit de klacht dat klager naar en van station Bury st. Edmunds wil reizen. Deze gehele reis, zowel per boot als per trein, kan daadwerkelijk verlopen zoals klager heeft geboekt. Van een omboeking, zoals klager stelt, is bij verweerder niets bekend.

Voor zover de klacht zo begrepen moet worden dat klager eerst een andere reis had willen boeken, geldt het volgende. Het systeem van het open treinkaartje behelst dat klager zelf kan kiezen op welk moment hij naar welk station hij wil reizen. Keerzijde is wel dat Stena Line niet bekend is met de keuze van de reiziger en dus het reisschema niet op voorhand kan meedelen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor, en zal rekening moeten houden met, de dienstregelingen van boot en trein en het halen van de aansluitingen.

owel bij de boeking als in de algemene voorwaarden staat dat dat de treinreis vanzelfsprekend plaatsvindt overeenkomstig de (zondag)dienstregeling van treinmaatschappij Greater Anglia. Daarmee heeft klager zich akkoord verklaard.

In de door klager overgelegde boeking staat onder het kopje productinformatie:

“Treinkaartjes Engeland:

De schriftelijke bevestiging dient u te gebruiken voor uw treinreis in Engeland en is geldig van en naar alle stations waar spoorwegmaatschappij Greater Anglia de dienstregeling uitvoert. Londen, Cambridge en Colchester zijn slechts enkele plaatsen waar u heen kunt reizen. Op elk Greater Anglia treinstation kunt u in- en uitschecken bij een van de bemande poortjes. Kijk voor de dienstregeling op: https://www.stenaline.nl/engeland/ferry-en-trein-londen/dienstregeling (hyperlink)”.

Als klager kiest voor een afvaart op zondagochtend, kan het met de dienstregeling lastiger worden om te reizen vanaf een station dat afgelegener ligt. Klager dient zijn reiswensen, afvaarttijden en treinkeuzes aan te passen aan de dienstregelingen van het schip en de trein. Daar is klager op gewezen, en dat heeft klager ook gedaan. Er rijdt uiteraard geen privétrein puur voor klager conform zijn reisschema.

 

Het oordeel van de Commissie

Verweerder heeft aangevoerd dat de klacht ongegrond verklaard dient te worden omdat hetgeen klager heeft overgelegd geen reclame is.

Dit verweer slaagt niet.

Het door klager overgelegde “zoek en boek”-tekstvak maakt deel uit van de aanprijzing van het product “Ferry en Trein”, op de pagina www.stenaline.nl/engeland/ferry-en-trein-londen, hetgeen tijdens de mondelinge behandeling door verweerder is bevestigd. In dit tekstvak kan bij “Selecteer een station” worden gekozen voor “Elk Greater Anglia station in UK”. In hetzelfde tekstvak staat bij “Retour” eveneens “Selecteer een station”, en ook daar kan de optie “Elk Greater Anglia station in UK” worden geselecteerd. Op deze pagina staat, naast het door klager aangeleverde tekstblok “zoek en boek”, onder meer “Ferry en Trein naar Londen”.

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat het overgelegde tekstblok “zoek en boek” deel uitmaakt van de openbare aanprijzing van het product “Ferry en Trein” en daarmee reclame in de zin van artikel 1 NRC is. In de uiting wordt een ticket aangeboden waarmee men met de boot en de trein vanuit Nederland naar elk Greater Anglia station in Engeland kan reizen voor de prijs van € 49,-.  

Klager heeft een boeking overgelegd waarbij hij met de nachtboot van Engeland naar Nederland (vertrek 8 september 2019 23.00 uur) terug vaart. In het midden kan blijven of klager, zoals hij in zijn klacht heeft meegedeeld en verweerder betwist, eerst een andere reis had geboekt, waarbij hij met de zogeheten dagafvaart op zondagochtend terug zou gaan. Nu verweerder voldoende duidelijk heeft gemaakt dat het halen van de avondboot geen probleem voor klager zou moeten zijn en de klacht lijkt te zien op het halen van de dagboot, zal de Commissie  zich buigen over de vraag of de uiting waarin Stena Line het product “Ferry en Trein” aanbiedt misleidend is, omdat de dagafvaart niet vanaf elk Greater Anglia treinstation tijdig gehaald kan worden.

In de uiting wordt duidelijk gemaakt dat men bij aankoop van het “Ferry en Trein”-ticket een zogeheten ‘open ticket’ van de Britse treinaanbieder Greater Anglia ontvangt. Men kan daarmee van en naar elk Greater Anglia station reizen. Dat het een open ticket betreft, blijkt uit het tekstblok “zoek en boek”, waar men alleen de optie “Elk Greater Anglia station” kan selecteren, en niet kan kiezen voor een specifiek Engels treinstation. In de veelgestelde vragen wordt een en ander onder de vragen “Wat houdt het Ferry & trein product in?” en “Hoe werkt het?” nader toegelicht. Het publiek wordt tevens op diverse in het oog springende plekken, zoals onder het kopje “dienstregeling”, gewezen op de dienstregeling van deze treinaanbieder, onder meer door middel van de hyperlink https://www.greateranglia.co.uk/.

Doordat men een open ticket koopt, weet Stena Line niet naar welk Greater Anglia treinstation de consument uiteindelijk zal reizen. De consument kan en moet dit zelf besluiten. Het spreekt voor zich dat hij (of zij) de reis dus zelf zal moeten plannen en daarbij afhankelijk is van de dienstregeling van Greater Anglia. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om op tijd in Harwich te zijn. Daarvan uitgaande ligt het voor de hand dat de consument zelf, als hij met de dagafvaart terug wil gaan, aan de hand van de dienstregeling controleert of hij op tijd zal zijn om die te halen. De gemiddelde consument zal dat begrijpen en er niet vanuit gaan dat waar hij zich ook bevindt in Engeland, hij altijd in de morgen een trein op een Greater Anglia station zal vinden waarmee hij op tijd in Harwich is om de dagafvaart te halen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken