a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00540

Datum:

09-10-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Carglass waarin ‘Martijn’ vertelt hoe een voorruit wordt vervangen bij een auto met een noodremsysteem. In de commercial wordt onder meer gezegd: “Bent u verzekerd voor een nieuwe ruit, dan is de kalibratie ook gedekt. Voorschieten hoeft niet want wij werken samen met bijna alle verzekeraars”. Hierna is te zien hoe ‘Martijn’ een certificaat en de autosleutels aan een klant overhandigt die daarna in een auto stapt.

 

Samenvatting van de klacht

In de televisiecommercial is te zien dat men gedane arbeid niet hoeft te betalen. Klager heeft echter ervaren dat een reparatie thuis in totaal € 125,- kost. Dit bedrag moest meteen worden afgerekend hoewel klager duidelijk had gemaakt dat hij € 0,- eigen risico heeft bij zijn verzekering. Klager acht de televisiecommercial op grond van het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De televisiecommercial ziet op een specifiek onderdeel van de dienstverlening van adverteerder, namelijk kallibratie van de voorruitcamera na een ruitvervanging. Adverteerder heeft een samenwerkingsovereenkomst met verzekeraars en regelt de facturatie met hen. De klant machtigt adverteerder om de schadepenningen rechtstreeks bij de verzekeraar te innen. De klant betaalt alleen het eventuele eigen risico, afhankelijk van de polisvoorwaarden van zijn verzekering. Klager heeft gebruik gemaakt van de ‘after hours service’ van adverteerder. In dat geval geldt een bijzondere werkwijze. De kosten voor de mobiele service zijn € 50,-. Deze worden doorgaans door verzekeraars vergoed. Adverteerder is bij die service aangewezen op de informatie die de klant verstrekt. Naar aanleiding van de mededeling van klager dat hij niet wist of hij in staat zou zijn het eigen risico te betalen en de reden van de schade (vandalisme) heeft adverteerder ervoor gekozen een bedrag van € 125,- in rekening te brengen. Adverteerder wilde niet het risico lopen dat de schade niet gedekt zou worden door de verzekeraar en dat zij de factuur niet zou kunnen innen. Klager heeft om onbekende redenen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid alsnog naar een service center van adverteerder te gaan om deze kosten te vermijden. Adverteerder wekt in de televisiecommercial niet de indruk dat klanten niet hoeven te betalen voor verrichte diensten. De mededelingen in de televisiecommercial zijn feitelijk juist. Klager heeft echter gebruik willen maken van diensten waarvoor een bijzondere werkwijze geldt die niet in de televisiecommercial hoefde te worden vermeld. Het is verder de verantwoordelijkheid van de consument om de inhoud en voorwaarden van zijn verzekeringspolis te kennen.

 

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat klager buiten een werkplaats van adverteerder en buiten reguliere werktijden gebruik heeft willen maken van de diensten van adverteerder. Daarbij ging het om de vervanging van een zijruit. Dit betreft een wezenlijk andere situatie dan in de televisiecommercial is uitgebeeld. Daarin is te zien hoe specifieke werkzaamheden in een werkplaats van adverteerder worden uitgevoerd. Het betreft kalibratiewerkzaamheden in verband met het noodremsysteem van een auto na vervanging van de voorruit.

2)  Adverteerder heeft uitvoerig onderbouwd waarom zij klager in zijn situatie € 125,- in rekening heeft gebracht. Dat klager dit bedrag ter plaatse moest betalen, kan niet in strijd met de televisiecommercial worden geacht. Niet alleen wordt daarin een volstrekt andere situatie uitgebeeld dan de situatie waarin klager een beroep op adverteerder wilde doen, maar ook ligt het voor de hand dat bij een reparatie ter plaatse buiten de reguliere werktijden specifieke voorwaarden gelden, ook voor wat betreft de (vooruit)betaling. Nu van misleiding geen sprake is, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken