a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00607

Datum:

01-11-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van adverteerder, waarin op de subpagina stella.nl/e-bike-testcenters/rijswijk/, naast een afbeelding van het betreffende testcenter staat:
“Bezoek ons en ontvang een digitale fietssleutel t.w.v. € 45,-”.
Direct daaronder staat (in 2 ‘buttons’ die kunnen worden aangeklikt):

“Plan route                                         >
Plan persoonlijke proefrit afspraak    >”.
Daaronder staat: “Voor het maken van een proefrit”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager was op basis van de uiting in de veronderstelling dat hij, als hij een bezoek aan het betreffende Stella testcenter bracht, een digitale fietssleutel in ontvangst kon nemen, zonder dat hier voorwaarden aan verbonden waren. Toen hij dit voor de zekerheid aan Stella vroeg, bleek het niet te gaan om iets tastbaars, maar om een korting van € 45,– bij aanschaf van een Stella fiets.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De digitale fietssleutel is een kortingscode. Dit staat duidelijk op de website op de pagina stella.nl/e-bike-testcenters/rijswijk/plan-route/, aldus adverteerder. De digitale fietssleutel kan in het testcenter worden ingevuld. Als deze is ingeleverd, krijgt de klant een korting van € 45,- bij de aankoop van een Stella e-bike. Ook dit wordt duidelijk gecommuniceerd. Om deze reden zijn er geen voorwaarden verbonden aan deze uiting.
 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting staat: “Bezoek ons en ontvang een digitale fietssleutel t.w.v. € 45,-”.

Wanneer men vervolgens de button “Plan route” aanklikt, verschijnt, zo heeft de Commissie ambtshalve kunnen vaststellen aan de hand van het verweer, een pagina waarop men een postcode en huisnummer moet invullen om vervolgens de route naar het betreffende testcenter te kunnen krijgen. Aan de rechterkant van deze pagina staat een code (6 cijfers, 2 letters) en de tekst: “Jouw digitale fietssleutel bestaat altijd uit jouw postcode in combinatie met jouw huisnummer. De sleutel wordt pas geldig wanneer de route gepland wordt. Onthouden van de code is dus niet noodzakelijk. Je kunt de sleutel daarna in het test center invullen en ontvangt bij aankoop van een Stella e-bike een korting t.w.v. € 45,-”.     

Uit de uiting wordt niet duidelijk wat de actie inhoudt.

Nog afgezien van wat men zal verwachten bij de tekst in de uiting “Bezoek ons en ontvang een digitale fietssleutel t.w.v. € 45,-” (een fysiek voorwerp of iets anders), wordt er zonder voorwaarde gesteld dat men deze “ontvangt” door een bezoek te brengen aan het testcenter. Dit is in werkelijkheid niet het geval. De “digitale fietssleutel” is kennelijk een waardebon, die te gelde gemaakt kan worden als men besluit om een e-bike te kopen. Om dit aangeboden voordeel van € 45,- te krijgen, is het dus – naast een bezoek aan het testcenter en het geven van de postcode en huisnummer- nodig dat men een e-bike koopt.

Dat de actie deze inhoud heeft, zal de gemiddelde consument op basis van de uiting niet verwachten. Bovendien worden de voorwaarden van de actie te laat verstrekt. Men kan reeds op basis van de uiting besluiten om door te klikken op de website, hetgeen al als een besluit over een transactie wordt beschouwd. 

De conclusie is dat er sprake is van het op onduidelijke wijze en te laat verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken