a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00705

Datum:

16-12-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:
De televisiecommercial “7 years in 7 seconds” waarin is te zien hoe een auto extreme “weers”omstandigheden ondergaat. Aan het einde van de commercial verschijnt een logo in beeld met de tekst “7 jaar garantie, pure kwaliteit”.
en
De website van Kia voor zover het gaat over de kwaliteit van Kia, meer in het bijzonder de volgende teksten op deze website:
“ A car you can trust.
In 7 jaar kan er veel gebeuren. Daarom staat bij Kia kwaliteit voorop. We houden overal rekening mee. Jaren aan kilometers, het eindeloos openen en sluiten van deuren. Maar ook met menselijke gewoontes en onverwachte dingen die bij het leven horen. Dankzij onze kwaliteit en jouw goede zorgen, komen we die 7 jaar moeiteloos door.
(..)
More Warranty.
Onze auto’s zijn gemaakt om te gebruiken. Gebouwd voor een leven vol herhaling en onverwachte wendingen. Hierbij is een kras niet altijd te voorkomen. Het leven is een reis vol ups and downs, en dat brengt littekens met zich mee. Maar het hart blijft kloppen. We ontwerpen om de eindstreep te halen. Daarom geven we – als enige automerk in Europa – maar liefst 7 jaar fabrieksgarantie*. Het ultieme bewijs van kwaliteit.
We zijn niet voor niets voor het vijfde jaar op rij beste volumemerk volgens de Amerikaanse Initial Quality Study van onderzoeksbureau J.D. Power. In dit onderzoek wordt onze kwaliteit jaar in, jaar uit bevestigd.”

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. In zowel de commercial als op de website van adverteerder wordt de consument voorgehouden dat er bij aanschaf van een Kia onvoorwaardelijk zeven jaar garantie geldt. Op de website, onder het onderdeel over de zevenjarige garantie, staat echter dat de garantie na drie jaar vervalt indien er meer dan 150.000 kilometer gereden is. Om die reden vindt klager de reclame-uitingen misleidend en tevens in strijd met artikel 12 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. Adverteerder zal, alhoewel zij het niet eens is met klager, bij de volgende campagne een disclaimer toevoegen aan de televisiecommercial waarin verwezen wordt naar de voorwaarden. De televisiecommercial waar de klacht over gaat, wordt per 4 november 2019 niet meer uitgezonden. Op de webpagina over de zevenjarige garantie is een disclaimer toegevoegd waarin de beperkingen van de garantie staan vermeld. Adverteerder geeft aan dat er reeds een “meer informatie”-knop aanwezig was op de webpagina over de kwaliteit van Kia die de consument brengt naar de pagina over de garantie met bijbehorende beperkingen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. In de televisiecommercial wordt de garantieperiode van zeven jaar benadrukt door beelden van een auto die aan extreme omstandigheden wordt onderworpen in combinatie met het logo met de tekst “7 jaar garantie, pure kwaliteit”. Informatie over beperkingen van de garantie worden niet kenbaar gemaakt in de televisiecommercial. Er zijn echter wel beperkingen. Deze houden in dat de garantie is beperkt tot een maximum van 150.000 kilometer, met dien verstande dat deze beperking niet voor de eerste drie jaar geldt. Voor wat betreft de website geldt dat deze beperkingen niet blijken uit de webpagina met betrekking tot de kwaliteit van Kia maar wel deze garantie specifiek wordt genoemd. Weliswaar staat er een “meer informatie”-knop op de webpagina maar de gemiddelde consument zal niet erop bedacht zijn dat daar een belangrijke beperking van de garantie staat.

Gelet op het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uitingen, overeenkomstig een eerdere uitspraak (RCC 20 december 2016 dossiernummer 2016.00904) in strijd met artikel 12 NRC. Krachtens dit artikel moeten, indien in reclame over “garantie” wordt gesproken, de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk zijn, het desbetreffende medium in aanmerking genomen. En iedere beperking met betrekking tot de omvang en betekenis van de garantie dient uitdrukkelijk te worden vermeld (vergelijk Algemene aanbeveling onder f).

Nu adverteerder heeft meegedeeld dat zij een disclaimer met de beperkingen heeft toegevoegd aan de webpagina over de garantie en de bestreden tv-commercial per 4 november 2019 niet meer wordt uitgezonden, zal de voorzitter gebruikmaken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 12 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken