a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00718

Datum:

18-12-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

een afbeelding op de website van Henra (henra.nl/assortiment/kippers/3-zijdige-kippers/), waarop te zien is dat zand uit een aanhangwagen (‘kipper’) wordt gelost.

een uiting van Henra op Facebook. Naast de foto van een graafmachine op een aanhanger staat: “Een mooi plaatje van een beladen Henra machinetransporter. Dankzij de doordachte constructie is deze machinetransporter zeer stabiel en veilig. (…) Bestel hem nu via www.henra.nl.” een uiting van Henra op Facebook. Onder de kop “BEREKEN HET MAXIMALE LAADVERMOGEN!” zijn onder meer, in de vorm van een optelsom, twee ‘tridem kippers’ afgebeeld met daartussen een plusteken en daarachter: “= … kg”. Hiernaast staat de tekst:

“Het maximum laadgewicht

Henra biedt aanhangwagen met uiteenlopende maximum laadgewicht. Het is belangrijk om goed in acht te nemen hoe zwaar de aanhanger beladen kan worden. Overbelading van een aanhangwagen beïnvloed de remvertraging en hiermee ook de verkeersveiligheid. Overbelading is 1 van de 5 meest gemaakte fouten bij het laden van een aanhangwagen.

Hoeveel laadgewicht mogen onze tridem kippers maximaal samen dragen? Laat het ons weten!”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de online uitingen worden afbeeldingen getoond van aanhangwagens die een te zware lading dragen. Klager licht dit als volgt toe.

In uiting A is een driezijdige kipper te zien met een totaal gewicht van maximaal 3500 kg. Volgens de brochure van Henra heeft deze kipper een eigen gewicht van 1160 kg. Het gewicht van de lading zand ligt tussen 3000 en 4500 kg, afhankelijk van de vraag of het zand droog of nat is.

In uiting B staat op de aanhanger een graafmachine (KUBOTA KX101-3A3) die een gewicht heeft van 3520 kg.

In uiting C wordt de vraag gesteld hoeveel laadgewicht de tridem kippers samen maximaal mogen dragen. Hier wordt bewust gespeeld met het verschil tussen draagkracht en totaal gewicht, aldus klager. Het maximale gewicht dat deze aanhangwagen mag dragen ligt rond 2600 kg, terwijl het totaalgewicht 3500 kg is.

Door te tonen dat de aanhangwagens meer kunnen laden dan wettelijk is toegestaan, adverteert Henra impliciet voor het te zwaar beladen van de aanhangwagens en voelt de eindgebruiker zich uitgenodigd om daadwerkelijk met een overbeladen aanhanger te gaan rijden. Deze wijze van adverteren normaliseert en stimuleert het onveilig overbeladen in het verkeer, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Henra heeft niet tot doel het overschrijden van het maximaal laadgewicht van aanhangwagens door eindgebruikers te stimuleren of te normaliseren. In haar communicatie wijst zij juist op het gevaar van overbelading, zoals bijvoorbeeld in uiting C is te zien. Daarnaast worden op de aanhangwagens verschillende vermeldingen aangebracht over het maximaal toelaatbare totaalgewicht en wordt in de gebruikershandleiding gewezen op het belang van het correct en verantwoord beladen van de aanhangwagen én op het gevaar van overbelading.

Henra plaatst wekelijks drie of vier reclame-uitingen op haar sociale media. Op basis van de slechts drie door klager gevonden voorbeelden waarbij sprake zou zijn van overbelading, kan niet worden geconcludeerd dat het reclamebeleid van Henra overbelading stimuleert en normaliseert. Voor zover klager verwijst naar Nederlandse en Europese wetgeving, merkt Henra op dat het ook is toegestaan haar aanhangwagens te kopen, te verkopen en te gebruiken in gebieden waar deze wetgeving niet geldt. De regelgeving betreffende overbelading is bovendien niet van toepassing buiten de openbare weg – bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen – waar de aanhangwagens ook worden gebruikt.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klager is nader toegelicht. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd, ingegaan in het hiernavolgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Klager heeft onweersproken gesteld dat voor de aanhangwagens die in de bestreden uitingen worden getoond, een bruto laadvermogen geldt van 3500 kg. Dit betekent dat bij gebruik op de openbare weg het maximale totale gewicht van de aanhangwagen en de lading samen niet meer mag bedragen dan 3500 kg. Voor de beoordeling van de verschillende uitingen betekent dat het volgende.

2.

Door Henra is niet betwist dat in de met A aangeduide uiting een aanhangwagen wordt getoond met een lading die zo zwaar is dat het maximaal toegestane gezamenlijke gewicht van 3500 kg (mogelijk) wordt overschreden. Naar klager heeft erkend, geldt het verbod op het rijden met een te zwaar beladen aanhanger echter niet buiten de openbare weg. In uiting A bevindt de aanhangwagen zich duidelijk niet op de openbare weg. De klacht dat in uiting A, door het tonen van de mogelijkheid tot overbelading van de aanhanger, verkeersonveilig gedrag op de openbare weg wordt aangeprezen, kan daarom niet slagen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder niet gehouden om bij deze uiting de gebruiker erop te wijzen dat niet met deze aanhangwagen op de openbare weg mag worden gereden als zich daarop de getoonde (te zware) lading bevindt.

3.

In uiting B is een aanhangwagen, met daarop een graafmachine, te zien die zich (kennelijk) op een openbare weg bevindt. Door Henra is niet betwist dat de graafmachine het door klager genoemde gewicht van 3520 kg heeft, waardoor het gezamenlijke gewicht van aanhangwagen en lading boven het maximaal toegestane gewicht uitkomt. Aldus wordt in de uiting, zonder enig voorbehoud, de mogelijkheid aangeprezen om de aanhangwagen te gebruiken voor het transport van de graafmachine over de openbare weg, hoewel in dat geval het toegestane totaalgewicht wordt overschreden.

Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat uiting B gepaard gaat met onjuiste informatie over de gebruiksmogelijkheden van de aangeprezen aanhangwagen als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

Op grond van de toelichting van klager ter zitting begrijpt de Commissie de klacht tegen uiting C zo, dat volgens klager wordt aangezet tot verkeersonveilig gedrag, omdat de indruk wordt gewekt dat de lading van elk van de twee getoonde tridem kippers 3500 kg zwaar mag zijn, terwijl in werkelijkheid rekening moet worden gehouden met het gewicht van de kipper zelf. Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. Bij de afgebeelde ‘optelsom’ en de vraag “Hoeveel laadgewicht mogen onze tridem kippers maximaal samen dragen?” staat de uitdrukkelijke waarschuwing om goed in acht te nemen hoe zwaar de aanhanger beladen kan worden en dat overbelading van een aanhangwagen – “1 van de 5 meest gemaakte fouten” – de remvertraging en hiermee ook de verkeersveiligheid beïnvloedt. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat uiting C gebruikers van aanhangwagens niet uitnodigt of aanzet tot verkeersonveilig gedrag door met een overbeladen aanhanger de weg op te gaan. De Commissie acht de waarschuwing bij deze uiting voldoende.

5.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de met “B” aangeduide reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken