a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00720

Datum:

18-12-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een filmpje van Hapert Aanhangwagens op YouTube met als titel “Hapert Cobalt test”.

Het filmpje start met de volgende in beeld gebrachte tekst:

“DISCLAIMER

Door overbelading kan een voertuig een langere remweg hebben. Dit is van invloed op de verkeersveiligheid. Daarnaast veroorzaakt overbelading veel schade aan het wegdek en viaducten. Om deze reden is overbelading dan ook strafbaar en staan hier hoge boetes op.

Voor het maken van deze video is de aanhangwagen overbeladen, met als doel het voertuig te testen en daarmee de kwaliteit te borgen.

Don’t try this at home!”

Naast de tekst is een verbodsbord (eenrichtingsinrijverbod) afgebeeld.

Na het tonen van de disclaimer is te zien hoe een aanhangwagen (‘kipper’) in drie tests wordt beladen met een toenemende hoeveelheid zand van respectievelijk 3070 kg, 4220 kg en 4780 kg. Uitgaande van het vermelde ledig gewicht van de aanhanger van 1106 kg, komt het totale gewicht van aanhanger en lading uit op respectievelijk 4176 kg, 5326 kg en 5886 kg. Het laden en lossen van deze ladingen zand levert geen problemen op voor de geteste kipper.

Op het eindscherm van het filmpje staat: “BRING IT ON. www.hapert.com”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In het filmpje prijst adverteerder haar aanhangwagen aan door te tonen dat deze meer kan laden dan wettelijk is toegestaan. Een kipper wordt beladen met 4780 kg zand, wat een overbelading van bijna 100% betekent. Hoewel in de uiting een disclaimer is opgenomen, waarin staat dat rijden met een overbelaste aanhangwagen niet legaal en potentieel gevaarlijk is, toont het filmpje aan eindgebruikers van de kipper, dat overbeladen een mogelijkheid is. Hierdoor voelt de gebruiker zich uitgenodigd om daadwerkelijk met een overbeladen aanhanger te rijden en wordt dit onveilige gedrag in het verkeer genormaliseerd en gestimuleerd, aldus klager.

 

Het verweer

Adverteerder voert het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

Gebruikers van de aanhangwagens van adverteerder worden door het filmpje niet uitgenodigd  om met een overbelaste aanhangwagen te rijden. Adverteerder hecht er groot belang aan dat haar aanhangwagens niet worden overbeladen. Om iedere onduidelijkheid daarover te voorkomen, is aan het begin van het filmpje een waarschuwing (disclaimer) opgenomen. Hierin wordt duidelijk vermeld dat het rijden met een overbelaste aanhangwagen (i) strafbaar is, (ii) schade veroorzaakt aan wegdek en viaducten en (iii) risico’s meebrengt, namelijk een langere remweg, wat van invloed is op de verkeersveiligheid. Verder geldt dat de getoonde aanhangwagens in (bijna) alle gevallen worden gebruikt door professionele gebruikers, van wie mag worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van de wettelijke regels omtrent het beladen van aanhangwagens en de consequenties van overtreding van deze regels. Het filmpje zet daarom niet aan tot het rijden met een overbelaste aanhangwagen en normaliseert en stimuleert het overbeladen in het verkeer ook niet. Er wordt zelfs expliciet vermeld: “Don’t try this at home”.

Overigens is het volgens adverteerder zeer gebruikelijk om producten te onderwerpen aan testen waarbij de omstandigheden zwaarder zijn dan in het dagelijkse gebruik. Dit is zelfs noodzakelijk om duurbelasting na te bootsen.

Adverteerder concludeert dat van de film niet de boodschap uitgaat dat gebruikers de getoonde situatie moeten navolgen, zodat de klacht moet worden afgewezen.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd ingegaan in het hiernavolgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Klager maakt bezwaar tegen het filmpje van adverteerder op YouTube, omdat dit naar zijn mening de gebruikers van de aangeprezen aanhangwagen(s) uitnodigt om deze zwaarder te beladen dan wettelijk is toegestaan, waardoor onveilig gedrag op de openbare weg wordt gestimuleerd en genormaliseerd.

2.

Tussen partijen is niet in geschil dat voor de aangeprezen aanhangwagens een bruto laadvermogen geldt van 3500 kg. Dit betekent dat (bij gebruik op de openbare weg) het maximale gewicht van de aanhangwagen en de lading samen niet meer mag bedragen dan 3500 kg. In het bestreden filmpje worden drie tests getoond met een aanhangwagen met een ledig gewicht van 1106 kg, die wordt beladen met respectievelijk 3070 kg, 4220 kg en 4780 kg zand, terwijl de maximaal toegestane lading bij gebruik op de openbare weg (3500 – 1106 kg =) 2394 kg bedraagt.

3.

Hoewel dus duidelijk sprake is van het overbeladen van de aanhanger, is de Commissie van oordeel dat het filmpje niet uitnodigt tot verkeersonveilig gedrag. Aan het begin van het filmpje wordt geruime tijd een disclaimer getoond, waarin duidelijk wordt medegedeeld dat het rijden met een overbelaste aanhangwagen strafbaar is, schade veroorzaakt aan wegdek en viaducten en risico’s voor de verkeersveiligheid meebrengt. De disclaimer eindigt met de uitdrukkelijke waarschuwing “Don’t try this at home!” Verder wordt in de disclaimer het doel van het overbeladen beschreven, te weten het testen van de aanhangwagen om de kwaliteit te borgen. In het filmpje wordt ook uitdrukkelijk gesproken van “test 1”, “test 2” en “test 3”. Bij verweer en ter zitting is door adverteerder toegelicht dat dergelijke stresstests met uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn om de belasting tijdens de gemiddelde levensduur van een aanhanger van ongeveer tien jaar na te bootsen. Ten slotte is van belang dat in het filmpje niet met de overbeladen aanhangwagens wordt gereden op de openbare weg, maar dat het laden en lossen plaatsvindt op één plek op (kennelijk) een bedrijfsterrein.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het filmpje niet aanzet tot het rijden op de openbare weg met een aanhangwagen die zwaarder is beladen dan wettelijk is toegestaan en (daardoor) tot verkeersonveilig gedrag. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken