a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00775

Datum:

25-02-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een YouTube video van ‘NS Weekly’ waarin onder meer wordt gezegd: “Win een exclusieve NS kersttrui. (…) Bij je aankoop van een product bij de kiosk of allerlei andere formules op het station krijgt je een kraskaart en daarop kun je zien of je een NS kerstrui hebt gewonnen of bijvoorbeeld een rondleiding op het dak van Rotterdam Centraal, ook leuk.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft op een station een aankoop gedaan om te gaan meespelen met de onderhavige winactie. Hij kreeg geen kraskaart omdat de actie slechts op vier stations bleek te gelden. Nu dit niet uit de bestreden uiting blijkt, is volgens klager sprake van opzettelijke misleiding.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

In de video wordt helaas niet verwezen naar de specifieke voorwaarden van de winactie. Ook wordt niet gezegd dat er voorwaarden van toepassing zijn. Adverteerder is het met klager eens dat uit de video of de desbetreffende YouTube pagina duidelijker had moeten blijken dat de actie geldt op vier stations. Adverteerder betreurt deze onopzettelijke fout en heeft na ontvangst van de klacht een aanpassing gemaakt op de website om duidelijk te maken welke stations en stationswinkel deelnemen aan de actie. In de toekomst zal adverteerder haar gebruikelijke zorgvuldigheid betrachten bij het opstellen van winacties.

 

Het oordeel van de voorzitter

Niet in geschil is dat uit de bestreden uiting onvoldoende blijkt dat de winactie is beperkt tot stationswinkels op vier stations. Nu deze beperking onvoldoende duidelijk is, kan de gemiddelde consument menen dat men bij aankoop op elk station aan de winactie kan deelnemen en daardoor ertoe gebracht kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Gelet hierop is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder heeft de fout erkend en aannemelijk gemaakt dat zij herhaling zal voorkomen. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken