a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00082

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.lexus.nl (subpagina https://www.lexus.nl/hybrid), die luidt:        

      “Ontdek onze hybride modellen

      LEXUS ZELFOPLADENDE HYBRIDE

      Vanaf het moment dat u plaatsneemt achter het stuur van een zelfopladende hybride Lexus is uw         auto klaar voor vertrek. De hybride accu laadt zichzelf op tijdens het rijden, maar ook wanneer u           afremt. Een zelfopladende hybride Lexus combineert een benzine- met een elektromotor voor               milieubewuste en zuinige rijeigenschappen. Uw comfort en gebruiksgemak staan daarbij voorop.

      Geen stekkers. Geen diesel. Geen compromis.”

 

De klacht

Klager voert aan, kort samengevat, dat de uitspraak “Lexus zelfopladende hybride” misleidend is. Deze aanduiding geeft “mensen die niks snappen van elektrische auto’s” de indruk dat een hybride een superieure elektrische auto is die zichzelf oplaadt en niet, zoals een normale elektrische auto, constant moet worden opgeladen. In werkelijkheid wint de Lexus rem-energie terug van zijn fossiele brandstof, zodat de teruggewonnen energie enkel en alleen afkomstig is van fossiele brandstoffen. Mensen die de groot geschreven mededeling “Lexus zelfopladende hybride” zien en “niet geïnteresseerd zijn in grote stukken tekst”, worden volgens klager misleid.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De stelling van klager dat de uiting “Lexus zelfopladende hybride” misleidend is omdat consumenten geen grote stukken tekst lezen, vindt geen grondslag in de Nederlandse Reclame Code (NRC). De webpagina waarop deze uiting staat is bedoeld voor consumenten die interesse hebben in een Lexus Hybride en wordt alleen bereikt als de consument bewust doorklikt op links. De tekst “Lexus zelfopladende hybride” dient te worden gelezen in het geheel van de webpagina, waarop uitleg over hybride techniek wordt gegeven. Daar wordt verteld dat een hybride auto een benzinemotor en een elektromotor heeft, waarbij de accu’s zichzelf opladen tijdens het rijden en het afremmen. Uit het feit dat een hybride een benzinemotor heeft om het rijden mogelijk te maken, blijkt duidelijk dat een hybride geen volledig elektrische auto is. Het is inherent aan de hybridetechniek dat er geen stekker nodig is om de accu’s van een Lexus Hybride model op te laden. In de uiting wordt niet geclaimd dat de Lexus Hybride modellen volledig elektrische auto’s zijn of dezelfde voordelen of kenmerken hebben als een elektrische auto . Ook wordt de Lexus Hybride niet aangeprezen als een volwaardig alternatief voor een volledig elektrische auto. De uiting is juist en niet misleidend, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht stelt aan de orde of uiting “Lexus zelfopladende hybride” de indruk wekt dat de hybride Lexus in strijd met de waarheid wordt aangeprezen als een ‘superieure elektrische auto’ en de uiting om die reden misleidend is.

2.

Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. Bij de gemiddelde consument mag bekend worden verondersteld dat de aanduiding ‘hybride’ erop wijst dat de aangeprezen auto geen volledig elektrische auto is. Bovendien wordt in de tekst direct onder de kop “Lexus zelfopladende hybride” uitdrukkelijk vermeld: “Een zelfopladende hybride Lexus combineert een benzine- met een elektromotor (…)”. Zo is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de hybride Lexus naast een elektromotor een benzinemotor heeft en dus niet volledig elektrisch is. De toevoeging “zelfopladend” maakt dit niet anders, gelet op de toelichting die daarover in de tekst wordt gegeven.

3.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken