a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00140

Datum:

17-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Amslod.

Terwijl de voice-over zegt “Zeg ook ja en stap over op de Amslod e-bike van het jaar”, staan er twee verschillende e-bikes in beeld met daaronder de prijs € 1.595,-. De voice-over vervolgt met: “Ja, de beste e-bike kan wel voordelig. Want je krijgt nu gegarandeerd 600 euro inruilkorting.” In beeld verschijnt de tekst “GEGARANDEERD € 600,- INRUILKORTING voor uw oude fiets”, terwijl de prijs van € 1.595,- wordt doorgestreept. De voice-over besluit met: “Je leest er alles over in het gratis Lifestyle Magazine. Vraag ‘em aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amslod.nl.”

 

De klacht

In de commercial wordt gezegd dat je 600 euro inruilkorting krijgt bij aankoop van een Amslod e-bike. In beeld is dan een elektrische fiets te zien, met een rode streep door de prijs van € 1.595,-. Klager ging er daardoor van uit dat de 600 euro korting van deze prijs af zou gaan. In werkelijkheid blijkt dat alleen te gelden voor de 2020 Launch modellen. Deze modellen worden in de reclame niet duidelijk vermeld. Klager vindt de reclame daarom misleidend.

 

Het verweer

Adverteerder voert aan, kort samengevat, dat in de commercial wordt geadverteerd met “gegarandeerd € 600 inruilkorting voor uw oude fiets”, waarbij ook duidelijk wordt vermeld “je leest er alles over in het gratis Lifestyle Magazine”. In dit magazine wordt alles glashelder toegelicht, aldus adverteerder, evenals op de website van Amslod, waar staat:

“(*Let op: inruilkorting geldig bij aankoop van een 2020 Launch Edition e-bike.)” In de commercial wordt ook een vanafprijs getoond, maar deze prijs heeft geen enkele relatie met de geadverteerde inruilactie. Hoewel adverteerder van mening is dat de reclame geen tekortkomingen of fouten vertoont, heeft zij besloten de commercial zo aan te passen dat geen vanafprijs meer wordt getoond.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de commercial wordt de consument bij de afbeelding van twee verschillende e-bikes opgeroepen over te stappen op “de Amslod e-bike van het jaar” c.q. “de beste e-bike”, die voordelig is dankzij “gegarandeerd € 600,- inruilkorting voor uw oude fiets”. De onder de e-bikes getoonde prijs van € 1.595,- wordt daarbij doorgestreept. De voorzitter acht de commercial om twee redenen onduidelijk.

In de eerste plaats wordt niet voldoende duidelijk gemaakt voor welke e-bikes de inruilkorting geldt, wat blijkens het verweer alleen het geval is bij ‘een 2020 Launch Edition e-bike’.  Dat de aanbieding tot deze modellen is beperkt, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en die daarom in de uiting moet worden vermeld. De algemene verwijzing naar het Lifestyle Magazine en/of de website is daartoe onvoldoende. Door het ontbreken van duidelijke informatie kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De commercial is daarom misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Verder wordt door het doorstrepen van de geadverteerde prijs onder de e-bikes op het moment dat de inruilkorting wordt genoemd en in beeld verschijnt, de stellige indruk gewekt dat de korting van € 600,- op die prijs in mindering wordt gebracht. Bij verweer is echter meegedeeld dat deze prijs “geen enkele relatie met de geadverteerde inruilactie” heeft. Dit leidt tot het oordeel dat de commercial voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de prijs en het te behalen prijsvoordeel en daardoor misleidend is als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Ook om deze reden is de commercial oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken