a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00142

Datum:

14-05-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial “7 years in 7 seconds” van Kia waarin is te zien hoe een auto extreme “weers”omstandigheden ondergaat. Aan het einde van deze commercial verschijnt een logo in beeld met de tekst “7 jaar garantie, pure kwaliteit”. Verder verschijnt onder meer de tekst: “Kijk voor de voorwaarden op kia.com”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft eerder een klacht ingediend tegen een televisiecommercial van Kia waarin “7 jaar Kia garantie” werd genoemd (vgl. dossier 2019/00705). Die reclame is toen in strijd met artikel 12 Nederlandse Reclame Code (NRC) geoordeeld. Inmiddels is vrijwel dezelfde televisiecommercial weer op televisie geweest. Aan het slot staat nu in kleine letters een verwijzing naar kia.com. Dit is echter niet voldoende gezien de uitspraak van de Reclame Code Commissie in dossier 2016/00904, waarin is geoordeeld dat als in reclame over ‘garantie’ wordt gesproken, op grond van artikel 12 NRC de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk dienen te zijn. Eventuele beperkingen dienen meteen duidelijk te worden gemaakt. En duidelijk is de nieuwe verwijzing niet, visueel noch tekstueel.

 

Samenvatting van het verweer

Tussen seconde 0:39 en 0:43 van de televisiecommercial is een Kia voertuig te zien dat aan allerlei tests onderworpen is. Onderaan het beeld is het Kia zeven jaar garantie-logo en het Kia logo afgebeeld. In het midden daarvan wordt expliciet aangegeven: “Kijk voor de voorwaarden op kia.com”. Het medium televisie is niet geschikt voor verdere informatieverstrekking over de omvang, de inhoud en de tijdsduur van de Kia garantie. Op kia.com wordt de consument op verschillende manieren gewezen op de pagina waar de voorwaarden van de 7-jaar Kia garantie te vinden zijn. Hier vindt de consument alle informatie over de garantie. Adverteerder voldoet aldus aan de eisen die artikel 12 NRC stelt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover klager stelt dat in de televisiecommercial naar Kia’s website wordt verwezen, merkt de voorzitter op dat de volledige tekst van de verwijzing luidt: “Kijk voor de voorwaarden op kia.com”. Deze tekst kan in de context van de uiting (aan het slot, naast de mededeling over de 7 jaar garantie die ongeveer op dezelfde hoogte links in beeld staat) uitsluitend betrekking hebben op de genoemde garantie. De voorzitter acht het toelaatbaar dat in de televisiecommercial, gelet op de aard van dit communicatiemedium dat zich niet leent voor uitvoerige en complexe informatie, op een dergelijke wijze wordt kenbaar gemaakt dat de garantie niet absoluut is. De gemiddelde consument zal door de tekst begrijpen dat de garantie beperkingen heeft en dat men op de genoemde website kennis kan nemen van deze beperkingen. Adverteerder heeft voldoende onderbouwd dat haar website de consument hierover vervolgens duidelijk informeert.

2)  De wijze waarop bedoelde tekst wordt getoond, voldoet echter niet aan artikel 12 NRC. De tekst wordt geprojecteerd op een achtergrond die bestaat uit diagonale lijnen (een soort balken) met een lichte kleur, deels grijs-beige deels geel. De tekst zelf heeft eveneens een grijs-beige tint. Hierdoor valt de tekst tegen de achtergrond van de balken onvoldoende op. De voorzitter acht het aannemelijk dat de tekst “Kijk voor de voorwaarden op kia.com” de gemiddelde consument daardoor gemakkelijk zal ontgaan, te meer nu op het moment dat deze tekst verschijnt de aandacht wordt opgeëist door de bewegende beelden van een robot die stopt met het testen van een auto en de tekst “Unlimited the More” die uit opvallend witte letters bestaat die zich visueel wel duidelijk onderscheiden van de achtergrond. Gegeven het belang van de verwijzing naar de beperkingen van de garantie (vgl. dossier 2016/00904), had het op de weg van adverteerder gelegen om de tekst “Kijk voor de voorwaarden op kia.com” duidelijker in beeld te brengen dan zij nu doet, en in ieder geval op zodanige wijze dat deze de gemiddelde consument niet kan ontgaan. Nu adverteerder niet aan deze eis heeft voldaan, acht de voorzitter de televisiecommercial waarover nu is geoordeeld in strijd met artikel 12 NRC, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 12 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken