a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00317/III

Datum:

14-10-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Bochane, voor zover daarin de nieuwe Nissan Leaf wordt aangeprezen. Daarin staat onder meer:

“NISSAN LEAF

€4000,- overheidssubsidie + Nissan subsidie + Loyalty premie”

 

De klacht

Er wordt geadverteerd met €4.000,- overheidssubsidie, terwijl in de media al is aangegeven dat deze subsidie op is voor nieuwe auto’s. Volgens klager is sprake van misleiding nu de €4.000,- niet meer beschikbaar is.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Bochane bevestigt dat de overheidssubsidie op de website werd genoemd. Bij de overheidssubsidie stond echter ook aangegeven dat de koper de subsidie zelf moest aanvragen bij de overheid en dat de prijzen geldig waren tot 30 juni 2020.

Voorts geeft Bochane aan dat wanneer een consument in 2020 een 100% elektrische auto koopt, deze na het verkrijgen van de officiële verkoopfactuur een aanvraag voor de overheidssubsidie mag indienen, maar dat deze aanvraag pas in 2021 wordt behandeld. Bochane verwijst voor meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klager maakt bezwaar tegen de bestreden uitingen, omdat de in de uitingen aangeboden €4.000,- overheidssubsidie volgens hem niet meer beschikbaar is. Dit is echter niet zeker.

2. Uit het verweer van adverteerder en de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) blijkt dat het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische auto’s weliswaar is overtekend, maar dat het nog wel mogelijk is om een subsidieaanvraag in te dienen.

Op basis van het verweer gaat de Commissie ervan uit dat de subsidie wel verkregen kan worden. Dit impliceert dat klager van een onjuiste veronderstelling is uitgegaan. De Commissie begrijpt evenwel dat dit het gevolg is van het feit dat klager de uitingen in absolute zin heeft begrepen, te weten dat men zonder meer recht op de subsidie heeft. Daarmee dient de vraag te worden beoordeeld of de uitingen te stellig zijn over het kunnen krijgen van subsidie.

3. Omdat in de bestreden uiting in absolute zin de mededeling wordt gedaan “€4000,- overheidssubsidie” zal de gemiddelde consument erop vertrouwen dat hij zonder meer recht heeft op de subsidie. Dit is in werkelijkheid niet het geval. Het verkrijgen van de overheidssubsidie is geen vast gegeven maar afhankelijk van diverse omstandigheden.

Het feit dat het verkrijgen van de subsidie afhankelijk is van diverse omstandigheden, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze informatie dient duidelijk in de uiting te zijn opgenomen. Nu dit niet het geval is, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Aangezien de gemiddelde consument er bovendien hierdoor toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Op grond van het voorgaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken