a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00333

Datum:

19-08-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op Facebook van KwikFit in verband met “Loopt je APK binnenkort af?”, voor zover daarin wordt gezegd: “Met 165 filialen de grootste onafhankelijke RDW-erkende keuringsinstantie”. 

 

Samenvatting van de klacht

Het is misleidend dat adverteerder stelt dat zij “de grootste onafhankelijke RDW-erkende” APK-instantie van Nederland is. Een bedrijf als adverteerder kan onmogelijk pretenderen onafhankelijk te zijn, nu zij belang heeft bij een afkeuring. Adverteerder kan hooguit stellen onafhankelijk te zijn in de zin van dat zij niet is aangesloten bij een dealerketen. Adverteerder staat over het algemeen bovendien niet bekend als een APK-station waar erg neutraal gekeurd wordt.

 

Samenvatting van het verweer

Het gebruik van de term ‘grootste onafhankelijke RDW-erkende keuringsinstantie’ is gebaseerd op het feit dat adverteerder aan geen enkel merk is gekoppeld. Iedereen weet dat adverteerder een adres is voor onderhoud aan de auto. Dat adverteerder aan geen enkel (leveranciers)merk gekoppeld is en dus onafhankelijk is, is veel minder bekend. De klant is bij adverteerder volledig vrij om reparaties wel of niet uit te laten voeren. De klant is na de APK-keuring dus niet afhankelijk van een verplichte reparatie bij adverteerder. Adverteerder heeft desondanks besloten om het woord ‘merk’ toe te voegen, omdat daarmee de boodschap nog duidelijker over komt, te weten: ‘De grootste merk-onafhankelijke RDW-erkende keuringsinstantie’. Het is adverteerder niet duidelijk waarom klager stelt dat adverteerder niet bekend staat als een APK-station waar erg neutraal gekeurd wordt. Volgens het RDW keurt adverteerder uiterst nauwkeurig.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Beoordeeld dient te worden of het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat adverteerder met de zin “Met 165 filialen de grootste onafhankelijke RDW-erkende keuringsinstantie” bedoelt te zeggen dat zij de grootste “merk-onafhankelijke” RDW-erkende keuringsinstantie is. Naar het oordeel van de voorzitter is dit niet het geval. Zonder vermelding van het feit dat het  om merkonafhankelijkheid gaat, zal de gemiddelde consument de uiting zeer wel zo kunnen opvatten dat adverteerder in alle opzichten onafhankelijk is bij het uitvoeren van een RDW-keuring. Daarvan is geen sprake, zodat de uiting onvoldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument.

2)  Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over de voordelen van de diensten van adverteerder als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Of adverteerder neutraal keurt, kan verder in het midden blijven nu dit niet afzonderlijk tot het oordeel kan leiden dat de uiting misleidend is. Overigens heeft klager de klacht op dit punt onvoldoende onderbouwd en heeft adverteerder gemotiveerd gesteld dat zij wel neutraal keurt.

3)  Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat zij de uiting zo zal verduidelijken dat voortaan duidelijk blijkt dat het hier om merk-onafhankelijkheid gaat. De voorzitter ziet hierin aanleiding gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken