a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00334

Datum:

02-09-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van ANWB en Opel inzake Private Lease. In de commercial is een man te zien, rijdend in een auto, terwijl hij handsfree met zijn moeder belt. De man en vrouw voeren de volgende conversatie:
V:    “Bas, waar ben je?”
M:   “Hé mam, in mijn nieuwe Opel.”
V:    “Wat? Heb jij een nieuwe auto? Leuk! Maar is dat nu wel verstandig?”
M:   “Het is Private Lease.”
V:    “Ah, dat is slim.”
M:   “Zeker weten!”
V:    “Maar hoe dan?”
M:   “Opel en ANWB dat is dubbel zo vertrouwd, ik moet alleen de benzine nog zelf betalen.”
Vervolgens zegt een voice-over: “Ontdek nu de exclusieve ANWB Private Lease deals bij Opel, zoals de nieuwe Opel Corsa vanaf €249 per maand”.

 

De klacht

In de commercial wordt door de hoofdpersoon gezegd dat hij alleen de brandstof zelf moet betalen, maar hij zal ook het leasebedrag per maand zelf moeten betalen. Volgens klager is hierdoor sprake van ‘downplaying’.

 

Het verweer van verweerder sub 1

ANWB verwijst naar het verweerschrift van verweerder sub 2 en verzoekt dit verweerschrift als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Het verweer van verweerder sub 2

Volgens Opel is de zinsnede ‘alleen de benzine betaal je nog zelf’ een bekend gegeven zodra een klant voor Private Lease kiest. Wanneer een consument voor Private Lease kiest, mag er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de betaling van een leasebedrag een algemeen bekend gegeven is. Opel wijst op voorbeelden van andere automerken (en leasemaatschappijen) die ook met de zinsnede ‘alleen nog zelf de brandstof betalen’ werken. In de bestreden uiting komt dit wellicht minder duidelijk over omdat de man een conversatie met zijn ouders voert en niet alles letterlijk wordt toegelicht. Daarentegen mag men ervan uitgaan dat deze informatie algemeen bekend is en wordt op het eindscherm een disclaimer getoond waar de consument meer informatie kan vinden, inclusief alle Private Lease voorwaarden. Tot slot merkt Opel op dat deze campagne inmiddels is afgelopen en in deze vorm niet meer zal terugkeren.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting misleidend acht, omdat in de televisie commercial door de hoofdpersoon wordt gezegd dat het enige wat hij zelf moet betalen de benzine is, terwijl ook een leasebedrag per maand betaald moet worden.

De klacht kan naar het oordeel van de voorzitter niet slagen. In de bestreden commercial voert de hoofdpersoon een conversatie waarin hij allereerst zegt dat sprake is van Private Lease, waarna hij vervolgens zegt: “ik moet alleen de benzine nog zelf betalen”. Bij de gemiddelde consument mag bekend worden verondersteld dat de aanduiding ‘Private Lease’ verwijst naar een vorm van lease waarbij je als particulier tegen betaling van een vast (maandelijks) leasebedrag een auto rijdt (zonder dat deze auto van jou is). Nu in de bestreden uiting allereerst uitdrukkelijk wordt gezegd dat sprake is van Private Lease en vervolgens wordt gezegd dat enkel de benzine betaald moet worden, is naar het oordeel van de voorzitter voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat sprake is van Private Lease en dus van een te betalen leasebedrag, waarbij in dit geval kennelijk de gebruikelijke autokosten (zoals onderhoud, reparatie, verzekering, wegenbelasting)  in het leasebedrag zijn verdisconteerd en daarnaast alleen nog de benzine hoeft te worden betaald.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken