a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00374

Datum:

05-11-2020

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website seat.nl voor zover op de subpagina voor private lease van deze website (https://www.seat.nl/private-lease) ten tijde van het indienen van de klacht werd gezegd:
“Dit houdt Private Lease bij SEAT in:
1. Een Private Lease auto voor een scherpe all-in prijs
2. Inclusief pechhulp onderweg
3. In onderhoud bij jouw SEAT dealer
4. Makkelijk opzegbaar als je het door persoonlijke omstandigheden niet meer kunt betalen
5. Minder kilometers gereden dan waar je voor betaalt? Dan krijg je geld terug.”

 

Samenvatting van de klacht

In de uiting zegt verweerder dat zij minder gereden kilometers zal terugbetalen. Zij maakt daarbij geen melding van de beperking dat men geen geld terugkrijgt voor de eerste 5.000 kilometer die minder zijn gereden. De reclame is daarom misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De wederpartij van de private-leaseovereenkomst waarop de klacht betrekking heeft, is Volkswagen Pon Financial Services B.V. Verweerder, Pon’s Automobielhandel B.V., kan geen verweer voeren namens Volkswagen Pon Financial Services B.V. In de voorwaarden van de (private) lease producten is overigens expliciet opgenomen dat ‘minderkilometers’ pas vanaf 5.000 kilometer zullen worden vergoed aan de lessee. Dit is ook uitgelegd op de website van SEAT Nederland. Op de pagina www.seat.nl/private lease/klantenservice/aantal-kilometers-per-jaar is uitvoerige informatie beschikbaar over de verschillende kilometrages die een klant kan kiezen bij aanvang van zijn private lease overeenkomst. Onder het kopje “Kilometerinschatting wordt vervolgens verwezen naar het private leasecontract waarin is beschreven op welke wijze meer- en minderkilometers jaarlijks worden verrekend. Tot slot kan op de knop “Meer over geschatte kilometers” worden geklikt, waardoor de klant uitkomt bij het volledige overzicht van “veelgestelde vragen”. Onder het topic “Tijdens het Leasen” wordt men als volgt geïnformeerd: “Wordt er juist minder gereden dan vooraf afgesproken, dan wordt hier een vergoeding voor uitgekeerd (vanaf de eerste 5.000 minder gereden kilometers per jaar)”. Is er nog geen contract afgesloten, dan zijn de tarieven te lezen in de private lease offerte. Dit alles is voldoende duidelijk aangegeven op de website.

 

De reactie van verweerder op het informatieverzoek namens de voorzitter

De voorzitter heeft geconstateerd dat in de door klager overgelegde reclame-uiting als vijfde punt staat: “Minder kilometers gereden dan waar je voor betaalt? Dan krijg je geld terug.” In de door verweerder overgelegde reclame-uiting staat echter als vijfde punt: “Helemaal naar eigen wens samen te stellen”. Op de vraag hoe dit verschil valt te verklaren, heeft verweerder als volgt gereageerd. De reden voor dit verschil is waarschijnlijk dat in de tussentijd de inhoud van de website is veranderd om de informatievoorziening up-to-date te houden. De door klager gemaakte print-screen is in de zomer gemaakt en niet ten tijde van voor het aangaan van zijn private lease contract. Het is daarmee de vraag in hoeverre dit als onderbouwing kan worden gebruikt bij zijn klacht.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover verweerder stelt dat zij ten onrechte als verweerder is aangemerkt omdat Volkswagen Pon Financial Services B.V. de wederpartij is bij de private lease overeenkomst waarmee de klacht verband houdt, oordeelt de voorzitter als volgt. De klacht is gericht tegen een uiting op de website van SEAT en niet tegen de inhoud van de private-leaseovereenkomst. Nu het ervoor moet worden gehouden dat de website van verweerder is, is de klacht terecht aan haar gezonden. Verweerder heeft ook inhoudelijk op de klacht gereageerd. Hierover oordeelt de voorzitter als volgt.

2)  In de uiting, zoals die ten tijde van het indienen van de klacht luidde, wordt zonder enig voorbehoud gezegd: “Minder kilometers gereden dan waar je voor betaalt? Dan krijg je geld terug.” De gemiddelde consument zal op grond van deze informatie erop vertrouwen dat men bij minder gereden kilometers dan in het contract afgesproken altijd recht heeft op vergoeding van die minder gereden kilometers. Er wordt immers geen beperking genoemd, niet naar voorwaarden verwezen en ook anderszins niet erop geattendeerd dat hierbij een beperking geldt, te weten dat men geen geld terugkrijgt voor de eerste 5.000 kilometer die minder zijn gereden. Die informatie ziet men pas door actief op de website van verweerder te zoeken of door (de offerte voor) het private-lease contract te raadplegen. Daarmee heeft verweerder onvoldoende aan haar informatieplicht voldaan. Zij had bedoelde voorwaarde duidelijk in de reclame-uiting dienen te vermelden om te voorkomen dat de gemiddelde consument zich een onjuist beeld vorm over de vergoeding van minder gereden kilometers. Nu verweerder dit heeft nagelaten is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu blijkens het voorgaande de reclame-uiting inmiddels zo is gewijzigd dat hierin niet langer wordt gesproken over minder gereden kilometers, zal de voorzitter de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken doen voor zover nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken