a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00376

Datum:

24-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de webpagina www.volkswagen.nlieuws/elektrische-volkswagen-id3-onthuld-tijdens-s-werelds-belangrijkste-autoshow/ voor zover daarop de volgende tekst staat:

“Design: nieuw, herkenbaar én praktisch
(…) Het panoramadak van de ID.3 1ST Edition geeft niet alleen een ruimtelijk gevoel, maar zorgt ook voor nog meer hoofdruimte. (…)
De eerste: ID.3 1ST
Volkswagen viert de introductie van de ID.3 met een speciaal en zeer luxe model: de ID.3 1ST. Hij krijgt onder meer specifieke 1ST-designelementen, unieke lichtmetalen velgen en hightech voice control. De ID.3 1ST heeft een range van 420 km* en een vanafprijs onder de € 40.000***. (…)
Medio 2020 in Nederland
De ID.3 1ST arriveert in de tweede helft van 2020 in Nederland. De overige versies zullen spoedig daarna volgen. De prijzen, specificaties en timings van de verschillende uitvoeringen worden binnenkort bekendgemaakt. In Duitsland kost de basisversie minder dan € 30.000***”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft in mei 2019 een Volkswagen ID.3 1ST gereserveerd en in verband daarmee een betaling van € 1.000,- gedaan. Inmiddels blijken er drie versie van deze auto te zijn. Het type dat in de uiting wordt omschreven als “een speciaal en zeer luxe model”, kost nu € 49.000,- terwijl de andere twee versies voor respectievelijk € 39.000, – en € 44.000,- op de prijslijst staan. Klager wenst het in de uiting beloofde type voor de beloofde prijs te krijgen.

 

Samenvatting van het verweer

De uiting heeft geen invloed gehad op de besluitvorming van klager. In de klacht stelt klager immers dat hij de reservering heeft gemaakt in mei 2019, terwijl de uiting op 9 september 2019 is gepubliceerd. Van misleiding kan daarom geen sprake zijn. Subsidiair stelt adverteerder dat pas in september 2019 de eerste contouren van de uitrusting van de ID.3 1ST Edition zichtbaar werden. Slechts de laatste twee paragrafen van de uiting hebben betrekking op dit model. De inhoud daarvan is juist. Alle varianten van de 1ST edition beschikken over specifieke 1ST-design elementen, unieke lichtmetalen velgen en hightech voice control. Ook de vanafprijs is juist. Helaas staat in de paragraaf “Design: nieuw, herkenbaar en praktisch” een typefout. Waar deze paragraaf handelt over het design van de ID.3 in het algemeen, is bij de zin over het panoramadak per ongeluk “ID.3 1ST Edition” vermeld, terwijl dit ID.3 had moeten zijn. Adverteerder zal deze typefout herstellen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder stelt dat de uiting geen invloed heeft gehad op de besluitvorming van klager, nu hij de auto al had gereserveerd voordat de bestreden reclame-uiting openbaar is gemaakt. Dit gegeven staat echter niet in de weg aan beoordeling van de uiting. De klacht is gebaseerd op de stelling dat deze uiting misleidend is. De voorzitter zal de uiting dienovereenkomstig beoordelen.

2)  Blijkens de klacht vat klager de mededeling in de uiting dat de introductie van de ID.3 gepaard gaat met “een speciaal en zeer luxe model: de ID.3 1ST” in deze zin op dat van dit model slechts één (de meest luxe) uitvoering zou verschijnen en dat die minder dan € 40.000,- zou kosten. Deze  aanname van klager vindt geen steun in de uiting. Een model kan verschillende uitvoeringen hebben. Feit is dat er een uitvoering is van de ID.3 1ST die minder kost dan € 40.000,-. Uit de uiting volgt dat ook die uitvoering door adverteerder wordt gezien als “een speciaal en zeer luxe model”. Deze woorden worden immers direct gevolgd door de mededeling dat het model is voorzien van “specifieke 1ST-designelementen, unieke lichtmetalen velgen en hightech voice control”. De gemiddelde consument zal dit opvatten als een invulling van de woorden “een speciaal en zeer luxe model”. Niet in geschil is dat de goedkoopste uitvoering de hier bedoelde kenmerken heeft, zodat ook deze uitvoering voldoet aan de omschrijving “een speciaal en zeer luxe model: de ID.3 1ST”.

3)  Wel wekt de uiting ten onrechte de indruk dat elke uitvoering van de ID.3 1ST over een panoramadak beschikt. Adverteerder heeft erkend dat de uiting op dit punt fout is en zij heeft toegezegd dit te zullen aanpassen. Niet gebleken is overigens dat dit inmiddels is gebeurd. In zoverre is geen juiste informatie verstrekt over de uitvoering als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Gelet op de toezegging van adverteerder dat zij de fout zal herstellen, zal de aanbeveling om niet meer op en dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nog nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op hetgeen hiervoor onder 3) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken