a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00425

Datum:

03-12-2020

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanprijzing voor een motorhelm van het merk Scorpion type EXO 390 Solid – Mat Zwart voor de prijs van € 92,90. In de uiting is een afbeelding van de helm opgenomen met, voor zover voor de klacht van belang, een donker vizier. In de begeleidende tekst staat:
“Deze helm van Scorpion is een ideaal voorbeeld van een helm met veel opties voor een aantrekkelijke prijs. Om te beginnen ziet de helm er erg mooi uit. De mat zwarte kleur zorgt voor een stoere uitstraling. Het logo op de voorkant van de helm valt erg op waardoor iedereen in een oogwenk ziet dat de helm van Scorpion is. De EXO 390 Solid helm heeft een uitgebreid ventilatiesysteem waardoor er altijd verse lucht aanwezig is in de helm. Ook wordt warme lucht in de helm verdreven door de aanvoer van koele lucht. Dit zorgt voor een prettige rijervaring. Daarnaast is deze helm pinlock voorbereid. Dit betekent dat een pinlock vizier op het normale vizier kan worden gemonteerd, zodat de kans op condens op het vizier wordt verkleind. Hierdoor hou je altijd een helder zicht op de omgeving. Daarnaast is het vizier van Scorpion EXO 390 Solid anti-kras uitgevoerd. Lees minder
Ook dit zorgt voor een helder zicht op de omgeving. Het voordeel van dit Scorpion vizier is dat het binnen 10 seconde(n) kan worden vervangen zonder gereedschap.
[…]”.
Iets lager staat:
“Specificaties Scorpion EXO 390 Solid- Mat zwart
[…]
Het vizier heeft 3 verschillende standen en kan binnen 10 seconden vervangen worden zonder gereedschap.
[…]”.
Nog lager staat:
“Let op: Deze helm wordt met een helder vizier geleverd.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft de helm via de website gekocht. Toen hij deze ontving, bleek de helm geen donker, maar een helder vizier te hebben. Klager heeft dit aan adverteerder gemeld. Die zou tegen hem gezegd hebben dat het niet om een misverstand gaat, maar dat deze helm zonder donker vizier geleverd wordt. Klager vindt de uiting misleidend omdat de afbeelding afwijkt van het geleverde product.

 

Het verweer

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de voorzittersbeslissing van 23 september 2020.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard op grond van de overweging dat -kort gezegd- de gemiddelde consument aan de hand van de afbeelding zal verwachten dat de helm wordt geleverd zoals deze is afgebeeld, te weten met een donker vizier. De lager in de uiting geplaatste mededeling “Let op: Deze helm wordt met een helder vizier geleverd”, zal deze verwarring onvoldoende wegnemen. De voorzitter heeft geoordeeld dat onduidelijke informatie is verstrekt over het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en heeft de uiting in strijd met artikel 7 NRC geacht. De voorzitter heeft ambtshalve vastgesteld dat de uiting in de tussentijd is aangepast in die zin, dat nu direct onder de afbeelding, op in het oog springende wijze is vermeld dat de helm met helder vizier wordt geleverd. Om deze reden  heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Volgens klager zet adverteerder, ondanks de klacht en de beslissing van de voorzitter van 23 september 2020, de misleiding voort ten aanzien van (in ieder geval) vijf advertenties op de website van adverteerder. Klager heeft dit kenbaar gemaakt bij adverteerder, maar geen voor klager bevredigende reactie ontvangen. Klager is van mening dat adverteerder voldoende tijd en kans is geboden om de uitingen aan te passen, maar zij heeft hier geen gehoor aan gegeven. Om die reden verzoekt klager de Commissie om de beslissing van de voorzitter om geen aanbeveling op te leggen te herzien en de aanbeveling alsnog op te leggen.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar

Bij elke helm staat dat de helm met helder vizier wordt geleverd. De informatie is op elke pagina aanwezig. De klant weet hierdoor welke helm hij ontvangt.

Op de website van adverteerder wordt gebruik gemaakt van de officiële productfoto’s van de leverancier van de helm. De leverancier heeft ervoor gekozen om de helmen met een donker of gekleurd vizier te fotograferen. In de praktijk is het echter verboden om met een donker vizier op de openbare weg te rijden. Daarom heeft adverteerder ervoor gekozen om op de website naast de productfoto, ook de vermelding “Let op: De helm wordt met een helder vizier geleverd!” in de tekst op te nemen. Op deze manier is de klant op de hoogte dat de helm met een helder vizier geleverd wordt. Wel bekijkt adverteerder of deze informatie op een andere plek op de pagina wellicht beter tot zijn recht komt.

Op dit moment zijn nog geen productfoto’s met een helder vizier voorhanden. Adverteerder bekijkt de mogelijkheden om foto’s te realiseren met een helder vizier. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 werken medewerkers vanuit huis, waardoor hier geen tijdsindicatie aan gegeven kan worden. De juiste informatie staat op de pagina’s en de officiële foto’s worden gebruikt. Adverteerder tracht om -zodra er weer normale tijden aanbreken- te bekijken of er als extra service een extra foto gemaakt kan worden.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft haar standpunt nader toegelicht, aan de hand van een vóór de zitting aan de Commissie toegezonden pleitnota, alsmede vragen van de Commissie beantwoord. De mondelinge behandeling wordt als volgt samengevat.

Op de website zijn, aan de hand van de klacht en de voorzittersbeslissing, aanpassingen doorgevoerd, zodat de klant precies weet wat welk product geleverd wordt. Adverteerder wil haar klanten goed informeren en klanttevredenheid staat hoog in het vaandel. Adverteerder heeft aan de Commissie een toelichting gegeven ten aanzien van de foto’s van de leverancier alsmede ten aanzien van het contact met de klager en eerdere klantervaring op basis van de specifiek door klager aangehaalde helm.

Ter zitting heeft de Commissie vastgesteld dat de aanpassing dat direct onder de afbeelding, op in het oog springende wijze is vermeld dat de helm met helder vizier wordt geleverd, nog niet is doorgevoerd bij de vijf door klager in het bezwaar genoemde uitingen op de website. Adverteerder was in de veronderstelling dat de aanpassingen bij alle van toepassing zijnde helmen waren doorgevoerd. Adverteerder erkent dat, mochten de aanpassingen nog niet zijn doorgevoerd, er sprake is van een fout aan de kant van adverteerder. Zij zal alles in het werk stellen om de aanpassingen alsnog zo spoedig mogelijk te laten doorvoeren.

 

Het oordeel van de Commissie

De bestreden reclame-uiting is door de voorzitter misleidend geacht en de tegen deze uiting gerichte klacht is gegrond verklaard. Het bezwaar van klager tegen de voorzittersbeslissing betreft het achterwege laten van een aanbeveling aan adverteerder.

Met het opleggen van een aanbeveling beveelt (de voorzitter van) de Commissie een adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Op grond van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kan onder meer worden bepaald dat geen aanbeveling nodig is indien de adverteerder aannemelijk maakt dat naar aanleiding van de klacht passende maatregelen zijn genomen om de bestreden uiting te laten voldoen aan de NRC. Aan deze eis is onvoldoende voldaan blijkens hetgeen klager in bezwaar onweersproken heeft gesteld over de website van adverteerder. Gelet op het voorgaande acht de Commissie een aanbeveling op zijn plaats. Dat adverteerder tijdens de mondelinge behandeling het voornemen heeft geuit om alsnog op zeer korte termijn haar website te zullen aanpassen, leidt in dit stadium niet tot een ander oordeel, zodat de Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter voor zover is geoordeeld dat de reclame-uiting in strijd is met artikel 7 NRC. De Commissie beveelt in aanvulling hierop adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt]

Beslissing van de voorzitter van de Reclame Code Commissie [23 september 2020]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanprijzing voor een motorhelm van het merk Scorpion type EXO 390 Solid – Mat Zwart voor de prijs van € 92,90. In de uiting is een afbeelding van de helm opgenomen met, voor zover voor de klacht van belang, een donker vizier. In de begeleidende tekst staat:
“Deze helm van Scorpion is een ideaal voorbeeld van een helm met veel opties voor een aantrekkelijke prijs. Om te beginnen ziet de helm er erg mooi uit. De mat zwarte kleur zorgt voor een stoere uitstraling Het logo op de voorkant van de helm valt erg op waardoor iedereen in een oogwenk ziet dat de helm van Scorpion is. De EXO 390 Solid helm heeft een uitgebreid ventilatiesysteem waardoor er altijd verse lucht aanwezig is in de helm. Ook wordt warme lucht in de helm verdreven door de aanvoer van koele lucht. Dit zorgt voor een prettige rijervaring. Daarnaast is deze helm pinlock voorbereid. Dit betekent dat een pinlock vizier op het normale vizier kan worden gemonteerd, zodat de kans op condens op het vizier wordt verkleind. Hierdoor hou je altijd een helder zicht op de omgeving. Daarnaast is het vizier van Scorpion EXO 390 Solid anti-kras uitgevoerd. Lees minder
Ook dit zorgt voor een helder zicht op de omgeving. Het voordeel van dit Scorpion vizier is dat het binnen 10 seconde(n) kan worden vervangen zonder gereedschap.
[…]”.
Iets lager staat:
“Specificaties Scorpion EXO 390 Solid- Mat zwart
[…]
Het vizier heeft 3 verschillende standen en kan binnen 10 seconden vervangen worden zonder gereedschap.
[…]”.
Nog lager staat:
“Let op: Deze helm wordt met een helder vizier geleverd.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Klager heeft de helm via de website gekocht. Toen hij deze ontving, bleek de helm geen donker, maar een helder vizier te hebben. Klager heeft dit aan adverteerder gemeld. Die zou tegen hem gezegd hebben dat het niet om een misverstand gaat, maar dat deze helm zonder donker vizier geleverd wordt. Klager vindt de uiting misleidend omdat de afbeelding afwijkt van het geleverde product.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Adverteerder gebruikt de foto’s die zij van de leverancier krijgt. Scorpion is een van de merken die haar helmen met een donker vizier fotografeert omdat de helm op deze manier het best tot zijn recht komt op de foto. Dit wordt op de website vermeld, zodat de klant ervan op de hoogte is dat de helm met een helder vizier geleverd wordt. In Nederland is het verboden om met een donker vizier te rijden: vizieren moeten minstens 70% lichtdoorlatend zijn. Er zijn wel donkere vizieren op de markt, maar die mogen niet op de openbare weg gebruikt worden. Een klein assortiment getinte vizieren is wel op de openbare weg toegestaan, maar enkel overdag. Adverteerder berijpt dat mogelijk niet elke klant er van op de hoogte is dat donkere vizieren verboden zijn op de openbare weg, maar dat de klant een helm met een helder vizier ontvangt is volgens haar voorafgaand aan de aankoop al bekend. Als een product niet naar wens is, heeft de klant 14 dagen om het product te retourneren. Uit coulance heeft adverteerder de retourkosten aan klager vergoed.

 

Het oordeel van de voorzitter

Niet ter discussie staat dat in de uiting een helm met donker vizier is afgebeeld.
Vast staat dat de helm met een helder vizier wordt geleverd en de afbeelding in de reclame-uiting (dus) afwijkt van het geleverde product. Volgens adverteerder is van misleiding geen sprake, omdat uit de tekst in de uiting blijkt dat de helm met een helder vizier geleverd wordt. Adverteerder doelt hiermee kennelijk op de zin Let op: “Deze helm wordt met een helder vizier geleverd.”

Dit verweer slaagt niet.
In de uiting is de helm, zonder voorbehoud, met donker vizier afgebeeld. De gemiddelde consument zal aan de hand van de afbeelding verwachten dat het apparaat wordt geleverd zoals het is afgebeeld. In de zogenaamde ‘Algemene Aanbevelingen’ van de Commissie staat onder i de aanbeveling dat indien een product wordt aangeboden en die aanbieding vergezeld gaat van een afbeelding (die dat product moet voorstellen), deze illustratie volstrekt hetzelfde product weergeeft als hetgeen in de aanbieding of omschrijving wordt geadverteerd. Het gebruik van afbeeldingen van producten die niet of niet geheel overeenstemmen met de specifieke kenmerken van die betreffende producten, zonder dat dit direct duidelijk wordt gemaakt bij de afbeelding, zal de consument in verwarring kunnen brengen over wat hij bij de bestelling ontvangt.

De zin lager in de uiting “Let op: Deze helm wordt met een helder vizier geleverd” neemt deze verwarring onvoldoende weg. De gemiddelde consument zal er niet op bedacht zijn dat op deze plek in de uiting staat dat het product dat hij of zij geleverd krijgt, er anders uitziet dan op de afbeelding.

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat in de reclame-uiting onduidelijke informatie is verstrekt over het product, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu de voorzitter ambtshalve heeft kunnen vaststellen dat de uiting inmiddels is gewijzigd in die zin, dat nu direct onder de afbeelding, op in het oog springende wijze is vermeld dat de helm met een helder vizier wordt geleverd, kan een aanbeveling achterwege blijven.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken