a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00455

Datum:

30-11-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Amslod, waarin e-bikes worden aangeprezen. In de televisiecommercial wordt gezegd, voor zover hier van belang:
“Trek er op uit deze zomer, lekker dichtbij in je eigen land met een e-bike van Amslod! Want met een actieradius tot wel 150 km liggen de mooiste plekjes van Nederland binnen handbereik! (..)”

Samenvatting van de klacht

De zin “met een bereik tot wel 150 km” waarmee Amslod haar e-bikes aanprijst, is volgens klager misleidend, omdat deze actieradius in werkelijkheid slechts mogelijk is als aan een veelvoud van voorwaarden wordt voldaan, wat in praktijk vrijwel niet te realiseren is.

Samenvatting van het verweer

De actieradius is volledig afhankelijk van vaste natuurwetten en andere voorwaarden, zoals het gewicht van de berijder en de zithouding. Amslod die regelmatig met de boodschap “actieradius tot 150 km” adverteert, verwijst altijd naar de omstandigheden waaronder dit mogelijk is, onder andere op de Amslod-website en op verschillende derdenpagina’s.

Het oordeel van de voorzitter

Door de mededeling “met een actieradius tot wel 150 km” zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat dit bereik daadwerkelijk in praktijk te behalen zal zijn met een e-bike van Amslod. Dat dit bereik in werkelijkheid een ideale waarde betreft die slechts realiseerbaar is als voldaan wordt aan een combinatie van veel voorwaarden die zich in de praktijk niet zal voordoen, is essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Zonder deze informatie zal de consument immers veronderstellen dat het ook onder gewoon te achten omstandigheden voor hem theoretisch mogelijk is dit bereik te realiseren. In werkelijkheid moet worden aangenomen dat in de praktijk de consument een aanzienlijk geringere actieradius zal ervaren. Nu de gemiddelde consument in de uiting niet erop wordt geattendeerd dat de opgegeven actieradius een waarde betreft die afwijkt van de in het dagelijks gebruik te realiseren actieradius, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken