a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00191

Datum:

28-06-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een geadresseerde kaart met daarop het aanbod voor een nieuwe auto waarbij na inruil van de huidige auto van klager wordt gezegd: “U stapt over voor slechts € 7.898”. In de ‘kleine letters’ in de folder staat onder meer; “Inruilwaarde is een richtprijs, gebaseerd op een schadevrije en dealeronderhouden auto (…)”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager wilde gebruik maken van het aanbod in de reclame-uiting voor een nieuwe auto. Daarbij werd een vast bedrag genoemd na inruil van de huidige auto. Klager kreeg echter in de garage te horen dat de in de uiting genoemde prijs slechts een richtprijs is. Deze voorwaarde staat in zeer kleine letters in de uiting en was klager daardoor ontgaan. In de uiting staat ook geen verwijzing naar die voorwaarden. Klager stelt dat om die reden sprake is van misleidende reclame.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder stelt dat uit de reclame-uiting blijkt dat de geboden inruilprijs een richtprijs is en ook dat deze onder voorbehoud van zien en goedkeuring van de inruilauto is.

 

Het oordeel van de voorzitter

Naar het oordeel van de voorzitter doet zich in deze zaak een vergelijkbare situatie voor als in dossier 2016/00357. In die eerdere zaak betrof het eveneens een aanbieding voor een nieuwe auto waarbij onderaan de uiting in relatief kleine letters stond dat de prijs een richtprijs was in verband met de staat van de in te ruilen auto, Overeenkomstig hetgeen in die eerdere zaak is geoordeeld, oordeelt de voorzitter ook nu dat uit de bestreden uiting onvoldoende blijkt dat aan het gedane inruilvoorstel een beperkende voorwaarde is verbonden. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van een asterisk, door middel waarvan naar die beperkende voorwaarde wordt verwezen waardoor deze de gemiddelde consument gemakkelijk kan ontgaan. Gelet op het bovenstaande is er sprake van een op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die deze consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Nu de uiting de consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te malen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken