a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00325

Datum:

24-08-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.promovendum.nl. daarin staat onder de aanhef:
“ Tweede autoverzekering aanvragen” onder meer:
 Heb je een tweede auto gekocht of krijg je er binnenkort een tweede auto bij? Dan kun je
deze extra voordelig verzekeren bij Promovendum. Heb je korting op de premie opgebouwd in de vorm van schadevrije jaren? Dan krijg je precies dezelfde korting van het verzekeren van een tweede auto. Auto vervangen? Ga dan naar auto wijzigen.
Voordelen
v Eén aanspreekpunt bij schade
v Hoge klantwaardering: 8,9
v 24/7 bereikbaar en snelle hulp bij schade”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft bij Promovendum een autoverzekering voor een VW Sharan, voor € 47,95 per maand.
Vanaf 1 juli 2021 heeft hij tijdelijk een tweede auto, namelijk een nieuwe Citroën. Klager maakte gebruik van het onderhavige aanbod en op (telefonisch) advies van Promovendum wordt de Citroën nu de primair verzekerde auto en de Sharan de tweede auto. Voor de Sharan blijven de dekking en alle verdere omstandigheden gelijk.
Op basis van het aanbod meende klager te kunnen rekenen op honorering van de opgebouwde schadevrije jaren, leidend tot “precies dezelfde korting”, en dus ook een gelijkblijvende premie. De  premie werd echter onverhoeds met nagenoeg 50% verhoogd tot € 70,18 per maand.
Terwijl autoverzekeringen bij Promovendum online kunnen worden afgesloten, vindt toevoeging van de tweede auto uitsluitend telefonisch plaats. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede, aldus klager; de opbouw van de premie vindt hij ondoorzichtig en de uitleg ondoorgrondelijk. Ook de nadere door klager ontvangen schriftelijke uitleg acht hij onbegrijpelijk. Klager legt desbetreffende e-mails over.

Wat er met de premie gebeurt, valt als volgt te reconstrueren, aldus klager.  Op de website van Promovendum kan de consument door het invullen van kenteken, aantal te rijden kilometers, schadevrije jaren, alarmklasse, geboortedatum, postcode, opleiding en gewenste dekking zelf een premie berekenen.

Op deze wijze heeft klager vastgesteld dat Promovendum voor de tweede auto (de VW Sharan) slechts 7 schadevrije jaren in aanmerking neemt en niet de in werkelijkheid opgebouwde 31, waarop in de advertentie wordt gewezen, aldus klager. Na wijziging van 7 in 31 schadevrije jaren is wel de juiste premie te zien, zo stelt klager. Naar zijn mening is deze wijze van reclame maken misleidend en oneerlijk en wordt het vertrouwen in reclame erdoor geschaad. Adverteerder had juist extra zorgvuldigheid moeten betrachten, omdat de werkwijze elementen bevat van (i) een uitnodiging tot aankoop met een overeenkomst op afstand en (ii) telefonische verkoop.
 

Samenvatting van het verweer

Op grond van de ‘tweede gezinsauto regeling’ krijgt de klant op de tweede auto dezelfde korting als op de eerste auto, volgens de bonus/malus schaal van Promovendum. Dit is maximaal 75% gebaseerd op trede 14, hetgeen als volgt is omschreven op de website:

Via de link “Tweede auto verzekeren” onder het kopje “Ben je klant?” komt men op de pagina met de aanhef “Zo krijg je 75% korting op een tweede auto” met onderaan de spelregels. Een afdruk van deze pagina is in het verweer opgenomen en daarop staat onder meer:

“Voorbeeld: je hebt met jouw eerste auto 8 schadevrije jaren opgebouwd. Hiermee krijg je 75% korting op de autopremie. Verzeker je een tweede auto binnen het gezin ook bij Promovendum? Dan geldt dezelfde korting!
                              Spelregels tweede gezinsautoregeling
? De auto voldoet aan de acceptatiecriteria die voor alle auto’s gelden.
? De bestuurder is de hoofdverzekerde of de partner van, woonachtig op hetzelfde adres.
? De tweede auto mag geen negatief aantal schadevrije jaren hebben.
? De tweede gezinsauto krijgt bij aanvang maximaal trede 14 mee met 75% korting.
                                             > Tweede auto verzekeren”.         

Adverteerder meent dat zij het voorgaande duidelijk aan klager heeft gecommuniceerd.

  

Het oordeel van de voorzitter 

In de bestreden uiting staat onder meer: “Heb je een tweede auto gekocht of krijg je er binnenkort een tweede auto bij? Dan kun je deze extra voordelig verzekeren bij Promovendum. Heb je korting op de premie opgebouwd in de vorm van schadevrije jaren? Dan krijg je precies dezelfde korting van het verzekeren van een tweede auto”.
In deze tekst wordt, voor het geval men korting op de premie, die geldt voor de eerste auto, heeft opgebouwd “in de vorm van schadevrije jaren”, “precies dezelfde korting” bij het verzekeren van een tweede auto in het vooruitzicht gesteld. Bij gebreke van een directe en duidelijke nadere toelichting van deze tekst, zal de gemiddelde consument gemakkelijk kunnen denken dat voor de premie voor de tweede auto hetzelfde aantal schadevrije jaren als voor de eerste auto tot uitgangspunt zal worden genomen. Dat is echter niet het geval, zo begrijpt de voorzitter uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht. De tweede gezinsauto krijgt “maximaal trede 14 mee met 75% korting”, zo blijkt uit de in het verweer opgenomen informatie elders op de site. Verder is in het geval van klager, zo staat in de bij de klacht overgelegde e-mails van 17 en 24 juni 2021 van adverteerder aan klager, de premie van de Citroën berekend op basis van 31 schadevrije jaren, terwijl de premie van de Sharan is berekend op basis van 0 schadevrije jaren.
 
Uit het bovenstaande volgt dat de berekening van de premie anders is dan de gemiddelde consument zal begrijpen en de wijze waarop de prijs voor de verzekering van de tweede wordt berekend niet duidelijk is. Gelet hierop is de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de wijze waarop de prijs van het product wordt berekend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor in strijd met artikel 7 NRC.
 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken