a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00073

Datum:

06-04-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de aanprijzing van een auto (MG ZS EV) op de website vanmossel.nl/mg/modellen/zs-ev/ waarin (onder meer) staat: “[…] Maak kennis met de gloednieuwe MG ZS EV: een comfortabele, intelligente, 100% elektrische, gezinsvriendelijke SUV. Met een nieuw design, een nog grotere actieradius en zonder enig compromis op het gebied van functionaliteit of stijl.”

En, onder het kopje “Elektrisch laden en rijbereik”: “De grotere accu van 440 km actieradius wordt nu nog sneller opgeladen. Laad uw accu ’s nachts op en vertrek iedere ochtend met een volle accu, dankzij de 3-fasen 11 kW AC-oplaadcyclus. Met en snellaadvermogen tot 92 kW laadt u binnen 40 minuten tot wel 80% op.”

En: “MG ZS EV Luxury; Extra grote actieradius; uitrusting bovenop Comfort: […] 420 km actieradius”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin met een actieradius van 440 kilometer (op basis van een 100% geladen accu) wordt geadverteerd. Tegen klager is, nadat hij de auto had gekocht, gezegd dat het niet bevorderlijk voor de levensduur van de accu is om hem structureel tot 100% op te laden, en dat als klager dat wel doet, de garantietermijn vervalt. Dit is nergens in de uiting, de voorwaarden of elders in het koopcontract vermeld. Als klager dit had geweten, had hij de auto niet gekocht: het ging hem juist om de grote actieradius. Als hij de auto maar tot 80% kan opladen, omdat anders de garantie vervalt, is de actieradius in theorie 330 à 340 km, wat lager is dan de beloofde 440 kilometer.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder begrijpt de klacht zo, dat klager bezwaar maakt tegen de wijze waarop de actieradius wordt vermeld. De actieradius van elke elektrische auto wordt op dezelfde manier vastgesteld. Dit gebeurt met behulp van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) die door de Europese Unie is ontwikkeld en ingevoerd. Dit is een gestandaardiseerde laboratoriumtest die autofabrikanten verplicht moeten uitvoeren. De WLTP gaat bij het berekenen van de actieradius uit van een volledig opgeladen batterij. Dat batterijen het beste presteren en de langste levensduur hebben als zij structureel tussen 20% en 85% van hun laadcapaciteit functioneren, staat volgens adverteerder buiten kijf en is een feit van algemene bekendheid. Het verandert echter niets aan het feit dat het maximaal haalbare voor een batterij gebaseerd wordt op een laadcapaciteit van 100%, aangezien de gebruiker de mogelijkheid heeft om ook van volle accucapaciteit gebruik te maken.

 

Repliek

Volgens klager gaat adverteerder voorbij aan zijn voornaamste grief, namelijk dat het structureel tot 100% opladen van de auto mogelijke gevolgen heeft voor de garantie. Pas na aankoop is dat bij toeval in een telefoongesprek ter sprake gekomen. Volgens klager is de actieradius op basis van een voor 80% geladen batterij een stuk lager dan de 440 kilometer waarmee wordt geadverteerd. Klager betwist dat de bewering dat ‘accu’s het beste presteren bij een laadcapaciteit tussen de 20% en 80%’ als algemeen bekend mag worden verondersteld.

 

Dupliek

Dat klager in een after sales gesprek zou hebben begrepen dat de garantie vervalt bij het structureel opladen van de batterij tot 100% berust volgens adverteerder op een misverstand; tijdens het gesprek is slechts geprobeerd uit te leggen dat het niet volledig opladen van de batterij bevorderlijk is voor de levensduur ervan. 

 

Reactie op dupliek

Klager handhaaft de klacht.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat na aankoop van de auto door adverteerder gezegd zou zijn dat wanneer men de auto structureel oplaadt tot 100%, de garantie (op de batterij) kan vervallen. Nu dat nergens in de uiting wordt vermeld, is het volgens klager misleidend om te adverteren met de opgegeven actieradius die uitgaat van een volle accu. Adverteerder heeft hiertegen ingebracht dat het structureel volledig opladen van de auto geen gevolgen voor de garantie heeft.

 Nu de klacht met betrekking tot de garantie van de auto (wat klagers voornaamste grief was) blijkt te berusten op een misverstand, en de actieradius bij een volle accu niet is betwist, wijst de voorzitter de klacht af. Voor zover uit klagers reactie(s) begrepen kan worden dat hij een vermelding in de uiting(en) wenst dat de batterij langer meegaat als de auto niet volledig, maar tussen de 20% en 80% is opgeladen, en dat de actieradius in dat geval lager is, wordt deze ook afgewezen. Het ontbreken van deze informatie maakt de uiting(en) niet misleidend.


De beslissing van de voorzitter

De klacht wordt afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken