a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00074

Datum:

08-03-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van Quingo op Facebook.

Bij de foto van een scootmobiel staan de volgende mededelingen:

“Ontvang financiële steun gemeente op aanschaf 5-wiel Quingo!” en “Formulier op Facebook”, “Ontdek de mogelijkheden in uw gemeente!” Hierbij is een button opgenomen met de tekst “Nu aanvragen”.

 

De klacht

In de uiting wordt beweerd dat alle burgers via de gemeente een scootmobiel betaald kunnen krijgen. Er wordt financiële steun vanuit de gemeente beloofd. Dat klopt niet. Een gemeente verleent geen financiële steun om dit product aan te schaffen. Een gemeente beoordeelt iemands zorgbehoefte vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en beoordeelt de mate van zelfredzaamheid. Pas wanneer er geen andere mogelijkheden zijn, wordt een maatwerkvoorziening ingezet. Adverteerder geeft in de reclame verkeerde informatie en draagt zo bij aan gefrustreerde burgers. Bovendien moeten na het klikken op de button in de uiting gegevens worden ingevuld. Hierdoor wordt men onder valse informatie gevraagd zich aan te melden bij het bedrijf van adverteerder. Het zou anders zijn wanneer adverteerder bij mensen interesse oproept voor het product en met de geïnteresseerden onderzoekt of ze tot de WMO-doelgroep behoren. Verder maakt klaagster er bezwaar tegen dat burgers “eraan vast zitten” als zij eenmaal hebben getekend, terwijl in vrijwel alle gevallen moet worden bijbetaald wanneer zij een scootmobiel krijgen geïndiceerd. Klaagster vindt de reclame-uiting misleidend.

 

Het verweer

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd, strekkend tot ongegrondverklaring van de klacht. Voor zover nodig voor de beslissing wordt op het verweer ingegaan in het hiernavolgende oordeel.

 

Het oordeel van de voorzitter

Kern van de klacht is dat de uiting van adverteerder misleidend is, omdat daarin volgens klaagster zonder voorbehoud aan burgers financiële steun vanuit de gemeente wordt beloofd bij de aanschaf van een scootmobiel, terwijl in werkelijkheid niet alle burgers een scootmobiel betaald kunnen krijgen.

Bij de beoordeling of sprake is van misleiding, dient de uiting in haar geheel te worden bezien. Naar het oordeel van de voorzitter is door de combinatie van de mededelingen “Ontvang financiële steun gemeente op aanschaf 5-wiel Quingo!” en “Ontdek de mogelijkheden in uw gemeente!” voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat een gemeente in bepaalde gevallen wellicht financiële ondersteuning biedt bij de aanschaf van een scootmobiel van adverteerder, maar dat dit niet altijd zo behoeft te zijn. Voor zover de mededeling “Ontvang financiële steun gemeente op aanschaf 5-wiel Quingo!” al als onvoorwaardelijke toezegging van steun zou worden opgevat, vormt de direct daarop volgende oproep om de “mogelijkheden” in een bepaalde gemeente te “ontdekken” voldoende nuancering, waardoor de gemiddelde consument de bestreden uiting niet zo absoluut zal opvatten als in de klacht wordt gesteld. Ook is door het woord (financiële) “steun” voldoende duidelijk dat het niet om een volledige vergoeding van de aanschafprijs van de scootmobiel door de gemeente behoeft te gaan. Van het verstrekken van onjuiste informatie, waarin wordt beloofd dat alle burgers via de gemeente een scootmobiel betaald kunnen krijgen, is gelet op het voorgaande geen sprake. Hiermee ontvalt ook de grond aan het bezwaar dat adverteerder met “valse informatie” consumenten vraagt zich aan te melden bij adverteerder.

Tot slot merkt de voorzitter op dat, wat ervan zij dat burgers volgens klaagster “eraan vast zitten als zij eenmaal hebben getekend”, dit geen onderdeel is van de uiting, zodat de voorzitter hierover niet kan oordelen.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken