a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00178

Datum:

23-05-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.swapfiets.nl voor zover op deze website op de subpagina “Hoofddorp” onder meer staat: ”Onze fietsen in Hoofddorp” en “Haal je Swapfiets op in een van onze winkels of laat hem gratis thuisbezorgen.”

 

Samenvatting van de klacht

De uiting spreekt over “Onze fietsen in Hoofddorp” en over het gratis thuisbezorgen van de fiets. Na het invullen van de creditcard gegevens blijkt dat adverteerder geen service biedt in Hoofddorp.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder benadrukt dat zij belang hecht aan het naleven van haar “service promise”. Zij zal om die reden haar website aanpassen om er zeker van te zijn dat de “service area” check onderdeel is van het inschrijfproces voor nieuwe klanten.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen de website van adverteerder voor zover op de subpagina Hoofddorp wordt gesproken over “Onze fietsen in Hoofddorp” en over het gratis thuisbezorgen van de fiets. Klager stelt terecht dat de uiting aldus de indruk wekt dat Hoofddorp behoort tot het servicegebied van adverteerder. In werkelijkheid blijkt adverteerder in Hoofddorp geen service te bieden, waardoor de uiting onjuiste informatie bevat over de klantenservice van adverteerder als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder heeft tot slot gesteld dat zij haar website zal aanpassen en een “service area” check onderdeel zal worden van het inschrijfproces voor nieuwe klanten. De voorzitter acht deze toezegging onvoldoende concreet om daarmee in het kader van de aanbeveling rekening te houden en beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken