a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2016/00200 - CVB

Datum:

02-06-2016

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

 

Het College van Beroep [2 juni 2016]

De grieven

Deze worden als volgt weergegeven.

Grief 1
De bestreden uiting is de volgende subpagina op de website van de Wijnbeurs: https://www.wijnbeurs.nl/shopping_cart.php. Indien een consument deze pagina bezoekt (door de Commissie aangeduid als “Winkelwagen”), krijgt hij een leeg winkelmandje. Hierop is geen wijn te vinden, geen aanbieding en geen kortingscode. Het winkelmandje kan onmogelijk worden aangemerkt als een reclame-uiting gelet op de definitie van reclame. Om de uiting te verkrijgen waarvan STIVA een schermafdruk heeft overgelegd, moeten de volgende handelingen (stappen) worden verricht: men moet ervoor zorgen de gelukkige te zijn van een € 20 kortingsbon, vervolgens dient men naar de website www.wijnbeurs.nl te gaan, op de website moet men een wijn zoeken met voldoende korting om na aftrek van € 20,– de in artikel 20 lid 1 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014 bedoelde 50% grens te passeren, waarbij de minimale afname zes flessen met verzendkosten bedraagt, vervolgens dient men naar de detailpagina van de wijn te gaan en daar op te bestellen te klikken, hierna klikt men op het winkelmandje waar nu de wijn in staat, vervolgens voert men de kortingsbon in en tot slot drukt men op de knop ‘activeren’. Pas na de laatste stap wordt het winkelmandje bijgewerkt en wordt de korting van € 20,– afgetrokken van het totaalbedrag, zoals in de overgelegde uiting is te zien. Een niet overdraagbare en niet reproduceerbare schermafdruk van een winkelmandje dat de consument te zien krijgt na het verrichten van minimaal acht handelingen kan volgens de Wijnbeurs niet als een reclame-uiting worden gezien.

Grief 2
STIVA is met de inleidende klacht het doel van de RVA 2014 uit het oog verloren en is bezig met een klopjacht op online winkels. Als de consument geen zes flessen maar 18 flessen bestelt, is bijvoorbeeld geen sprake meer van strijd met de RVA 2014, aangezien er dan minder dan 50% korting is.

 

De mondelinge behandeling

De Wijnbeurs heeft haar standpunt mondeling doen toelichten.
Namens de Wijnbeurs wordt onder meer meegedeeld dat aan de bestreden uiting twee afzonderlijke uitingen vooraf gaan die beide aan de RVA 2014 voldoen. De ene uiting is de webpagina waarop wijn wordt aangeboden. De andere uiting is de waardebon die recht geeft op € 20,– korting. STIVA heeft beide uitingen gecombineerd. Zij heeft eerst wijn besteld en toen de kortingsbon ingewisseld. De uiting waartegen de klacht zich specifiek richt, is een dynamische pagina, dat wil zeggen dat de pagina voor iedereen anders is afhankelijk van de bestelling. De uiting is niet bedoeld als reclame-uiting. De Wijnbeurs onderschrijft dat alcoholgebruik verantwoord moet zijn.

 

Het oordeel van het College

1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Daarbij merkt het College op dat grief 1, die inhoudt dat geen sprake is van een reclame-uiting, afwijkt van het bij de Commissie gevoerde verweer; daar stond niet ter discussie dat de bestreden uiting een reclame-uiting is.

2. Grief 1 stuit reeds af op het feit dat de bestreden uiting zelfstandige aanprijzingen bevat, te weten het noemen van de mogelijkheid geld te besparen door lid te worden van de Wijnbeurs. Deze uiting is bovendien niet een blanco ”winkelwagen-pagina”, maar de webpagina die men ziet nadat men eerst op de website van de Wijnbeurs zijn keuze heeft bepaald voor de volgende wijn: “Lomas del Marques Rioja Reserva DOC Rioja Spanje”. Niet in geschil is dat men op dat moment een aanprijzing voor deze wijn ziet met de mogelijkheid hiervan flessen te bestellen, die na de bestelling blijkbaar worden toegevoegd aan bedoelde “winkelwagen”. De bestreden uiting is daardoor een onderdeel van de uitnodiging tot aankoop en kan daarvan niet los worden gezien. Een uitnodiging tot aankoop is een bijzondere reclamevorm (vgl. HvJ EU 12 mei 2011 C-112/10 inzake Konsumentombudsman/Ving Sverige AB rechtsoverweging 28).

3. Grief 2 houdt niet in dat de Commissie een onjuiste toepassing aan artikel 20 lid 1 RVA 2014 heeft gegeven. De Wijnbeurs betwist in beroep ook niet met zoveel woorden dat de uiting, zoals die door STIVA is overgelegd, in strijd met dit artikel is indien deze als reclame wordt aangemerkt, hetgeen op grond van het voorgaande het geval is. Wel stelt de Wijnbeurs dat STIVA met de inleidende klacht de onderhavige reclamecode ‘uit het oog is verloren’ en bezig is met een ‘klopjacht’ op online winkels. Het College oordeelt dat deze argumenten niet in de weg staan aan toewijzing van de klacht, inclusief de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De reclame-uiting dient, zoals de Commissie terecht heeft geoordeeld, in strijd met artikel 20 lid 1 RVA 2014 te worden geacht, terwijl aan Wijnbeurs voldoende mogelijkheden ten dienste staan om haar reclame-uitingen wel in overeenstemming met de RVA te brengen. Ook grief 2 wordt derhalve verworpen.

4. Nu de grieven geen doel treffen, wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [14 april 2016]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website wijnbeurs.nl, subpagina https://www.wijnbeurs.nl/shopping_cart.php(“Winkelwagen”) .

In de uiting staat, voor zover hier van belang:

“Artikelen                                            Aantal              Uw prijs           Totaal
Lomas del Marques Rioja
Reserva DOC Rioja Spanje              6                      € 8,49              € 50,94
Totaal artikelen (6)                                         €  50,94
Verzendkosten                                              €    4,95
Uw 20 euro korting l Kras uw korting            €- 20,00
__________________________________________
Totaal prijs incl. BTW                                    €  35,89”.

De klacht

Bij de actie, die op adverteerders website is gezien op 24 februari 2016, wordt de wijn aangeboden van € 15,99 voor € 8,49. Daar komt een kraskorting bovenop van € 20,-. Zes flessen wijn worden nu dus aangeboden voor € 35,89 in plaats van voor de prijs van € 95,94 (= 6 x € 15,99). De korting is meer dan 50%. STIVA vindt dat dit in strijd is met artikel 20 lid 1 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA). Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs aan particulieren aan te bieden.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
De in de uiting genoemde wijn wordt aangeboden van € 15,99 voor € 8,49. De korting is dus minder dan 50%. De door STIVA genoemde kortingsbon van € 20,- wordt in de werkelijke aanbieding niet genoemd. De overgelegde schermafdruk betreft het winkelmandje.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt gehandhaafd en nader toegelicht.

Namens Wijnbeurs is daarbij meegedeeld dat de in de uiting genoemde korting van € 20,- voortkomt uit een e-mailcampagne waarbij adverteerder inactieve klanten heeft benaderd. In deze e-mailuiting wordt geen wijn genoemd. Een voorbeeld van de verzonden e-mail wordt ter zitting overgelegd. De in de e-mail aangeboden kraskorting en de aanbieding van de rioja wijn van € 15,99 voor € 8,49 betreffen twee aparte acties, aldus Wijnbeurs. Desgevraagd wordt door adverteerder meegedeeld dat een combinatie van acties niet is uitgesloten. De kraskorting van € 20,- is niet aan een minimum bestelbedrag gebonden, maar in de praktijk geldt een minimum aantal van zes te bestellen flessen, wat neerkomt op een minimum bestelbedrag van € 36,-.

 

Het oordeel van de Commissie

1. STIVA maakt bezwaar tegen de overgelegde uiting van Wijnbeurs omdat hierin volgens STIVA in strijd met artikel 20 lid 1 RVA alcoholhoudende drank wordt aangeboden tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. Wijnbeurs stelt zich op het standpunt, zo begrijpt de Commissie, dat de wijn met een korting van minder dan 50% wordt aangeboden en dat alleen door de combinatie van deze aanbieding met de kraskortingsactie de te betalen prijs uiteindelijk minder dan de helft van de normale prijs van de wijn bedraagt.

2. Dit verweer kan niet slagen. Uit de ter zitting overgelegde e-mailuiting betreffende de kraskorting van € 20,- en de mededelingen van Wijnbeurs ter zitting blijkt dat voor deze korting gekozen kan worden “uit het gehele assortiment”, inclusief de actieaanbiedingen. Beide acties komen samen in het door STIVA overgelegde en bestreden bestelformulier, welk formulier als een reclame-uiting van en voor Wijnbeurs moet worden aangemerkt. In deze uiting worden zes flessen wijn met € 20,- extra korting aangeboden van € 95,94 voor € 30,94 (exclusief verzendkosten van € 4,95). Nu dit een korting van meer dan de helft van de normale verkoopprijs van de wijn betreft, is sprake van strijd met artikel 20 lid 1 RVA.

3. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 20 lid 1 RVA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken