a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2016/00348

Datum:

20-06-2016

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aanprijzing van het product GH Balance, een “mannelijke groeihormoon in een pil”, op adverteerders website http://ghbalance.nl.

 

De klacht

 

Klaagster heeft eerder bij de Commissie een klacht ingediend over de gezondheidsclaims die adverteerder destijds in haar uiting deed ten aanzien van de in de uiting genoemde ingrediënten van GH Balance. Die klacht is door de voorzitter van de Commissie gegrond verklaard (uitspraak van 9 december 2015, dossier 2015/00989). Thans worden in de uiting de ingrediënten van GH Balance in het geheel niet meer genoemd. Dit heeft tot gevolg dat de consument niet weet wat de samenstelling van GH Balance is en geen verantwoorde keuze kan maken om het product al dan niet te kopen.

In de uiting staat ook: “GH Balance is een product dat uit natuurlijke ingrediënten bestaat: om die reden is zonder voorschrijving beschikbaar”. De suggestie die hiermee wordt gewekt, dat het product veilig is omdat het uit natuurlijke ingrediënten bestaat, is onzin. Volgens klaagster is immers de helft van de wilde planten giftig. Nu in de reclame en het bestelformulier op de website niet duidelijk wordt gemaakt wat de samenstelling van GH Balance is, is sprake van misleiding.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft geen verweer gevoerd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting voor GH Balance op de website ghbalance.nl omdat de ingrediënten van GH Balance daarin niet worden genoemd. De Commissie overweegt als volgt.

 

2. Het product GH Balance is een voedingssupplement en moet worden aangemerkt als een levensmiddel (of voedingsmiddel) in de zin van artikel 2 van de Verordening (EU) 178/2002. Op een dergelijk levensmiddel is Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten van toepassing. Krachtens artikel 9 lid 1 sub b van deze verordening geldt de lijst van ingrediënten als verplichte voedselinformatie. In artikel 14 lid 1 sub a van de verordening is bepaald dat bij verkoop op afstand – waarvan bij de onderhavige website met bestelmogelijkheid sprake is – de verplichte voedselinformatie beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand. De Commissie is van oordeel dat op grond van deze regelgeving adverteerder in haar uiting op haar website de lijst van ingrediënten moet vermelden. Door dat na te laten, is de uiting niet in overeenstemming met genoemde Verordening (EU) Nr. 1169/2011 en daarmee in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

3. De zin die klaagster in haar klacht citeert en die luidt: “GH Balance is een product dat uit natuurlijke ingrediënten bestaat: om die reden is zonder voorschrijving beschikbaar”, is in de door haar overgelegde afdrukken van de uiting niet terug te vinden. De klacht van klaagster dat met deze zin ten onrechte wordt gesuggereerd dat het product veilig is, wordt daarom buiten bespreking gelaten. In zoverre wordt de klacht afgewezen.

 

4. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht op grond van hetgeen onder 2 is vermeld de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken