a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2018/00764

Datum:

26-11-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 38 van een folder van Kruidvat.

Daarin staat onder de aanhef “Kruidvat opvolg- of peutermelk”:

Keuze uit standaard 2 en 3, dreumesmelk 4 en peutermelk 5, Forte 2 en A.R. 2 voor kindjes die regelmatig een mondje voeding teruggeven”.

Hieronder zijn vier verpakkingen afgebeeld van respectievelijk Forte 2, Standaard 3, A.R. 2 en Standaard 2. Rechts van laatstgenoemde verpakking staat:

“Prijsvoorbeeld:

 6-10+ maanden

     Standaard 2

        800 gram

          6,79”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster kocht Forte 2 en diende daarvoor “het totale bedrag” te betalen. Daarop attendeerde klaagster de cassière op de bestreden uiting, maar volgens haar gold de prijs van € 6,79 alleen voor Standaard 2.

Gelet op het bovenstaande acht klaagster de tekst boven de afbeelding misleidend. Daarin wordt kenbaar gemaakt dat de actie geldt voor standaard 2 en 3, dreumesmelk 4 en peutermelk 5, Forte 2 en A.R., aldus klaagster. Er wordt ook geen andere korting gegeven op Forte 2. 

 

Het verweer

Het verweer, gevoerd bij e-mails van 6 en 7 november 2018, wordt als volgt samengevat.

In de uiting is duidelijk vermeld dat een prijsvoorbeeld wordt gegeven, namelijk dat 6-10+ maanden Standaard 2 800 gram € 6,79 kost. Uit de tekst bovenin de uiting blijkt dat een keuze gemaakt kan worden tussen standaard 2 en 3, dreumesmelk 4 en peutermelk 5, Forte 2 en A.R. 2 (voor kindjes die regelmatig een mondje voeding teruggeven).

De uiting betreft geen korting, maar dient louter om kenbaar te maken wat de prijzen zijn van het eigen merk opvolgmelk of peutermelk, waarbij als prijsvoorbeeld Standaard 2 is gebruikt. Voor een gemiddeld geïnformeerde consument had het duidelijk moeten zijn dat Forte 2 een andere prijs zou hebben, temeer nu dit een speciale voeding is, namelijk voor kindjes die regelmatig een mondje voeding teruggeven. 

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting wordt de consument geattendeerd op (het bestaan van) verschillende varianten “Kruidvat opvolg- of peutermelk”. Daarbij wordt een “Prijsvoorbeeld” gegeven, dat naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk betrekking heeft op het product “Standaard 2”, dat vlak naast het prijsvoorbeeld is afgebeeld. In de uiting is niet vermeld wat de overige varianten kosten. Evenmin liggen wat dat betreft suggesties in de uiting besloten. Meer in het bijzonder wordt niet de indruk gewekt dat een bepaalde korting geldt. Het enkele feit dat de betreffende producten in een reclamefolder staan, biedt ook onvoldoende grondslag voor de conclusie dat er sprake is van een kortingsactie.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken