a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2018/00861

Datum:

06-02-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 24 november 2018 in het NRC Handelsblad gepubliceerde advertentie van Gall & Gall in het kader van “Topselectie wijnen” waarin onder meer een ‘Tokara Director’s Reserve 2014’ wordt aangeboden voor € 11,99. In de advertentie staat, haaks op de verdere inhoud daarvan: “Deze actie is geldig t/m woensdag 5 december 2018, of zolang de voorraad strekt”.

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster wilde op grond van de advertentie de ‘Tokara Director’s Reserve 2014’ wijn kopen. In de winkel bleek dat de aanbieding alleen geldt voor houders van een klantenkaart. Dit staat niet in de advertentie. Verder bleek de wijn al op de dag van de advertentie uitverkocht te zijn in de winkels en in de webshop van adverteerder.

 

Samenvatting van het verweer

De aanbieding is tijdens de actie opengesteld voor niet-klantenkaarthouders. Uit de administratie van adverteerder blijkt dat de aanbieding gedurende de actieperiode op de juiste wijze in de kassa’s was verwerkt. In de dagen tussen het opmaken van de advertentie en het publiceren daarvan is de wijn in een deel van de winkels en online uitverkocht geraakt door onverwachte populariteit. Rekening houdend met de mogelijkheid dat een actie ineens snel kan gaan, wordt in de advertentie gemeld dat de actie geldt zolang de voorraad strekt. Deze melding had op een meer in het oog springende plek kunnen worden gecommuniceerd. Adverteerder zal hiermee rekening houden bij vergelijkbare uitingen.

Samenvatting van de reacties van partijen

Nadat adverteerder opnieuw was bevoorraad, heeft klaagster alsnog van adverteerder vier flessen ‘Tokara Director’s Reserve 2014’ tegen de actieprijs ontvangen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover klaagster stelt dat de aanbieding alleen gold voor houders van een klantenkaart, is blijkbaar sprake van een misverstand aan de zijde van klaagster. Adverteerder heeft gesteld dat de actie ook voor niet-klantenkaarthouders was opengesteld en op de juiste wijze in de kassa’s was verwerkt. Nu geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat uitsluitend kaarthouders van de actie gebruik konden maken, treft dit deel van de klacht geen doel.

2)  Wel is de klacht gegrond voor zover klaagster bezwaar maakt tegen het feit dat zij van de actie geen gebruik kon maken doordat de wijn bij de aanvang van de actie in (een aantal) filialen van adverteerder niet te koop was, terwijl het evenmin mogelijk was de wijn via de webshop van adverteerder te bestellen. Op het moment dat een actie start, dient immers altijd enige voorraad van het actieproduct beschikbaar te zijn, tenzij in de reclame-uiting bepaalde filialen worden uitgezonderd. De vermelding “zolang de voorraad strekt” of een soortgelijke vermelding ontslaat adverteerder niet van deze verplichting (vgl. dossier 2013/000085). Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De uiting wekt immers ten onrechte de indruk dat de desbetreffende wijn als aanbieding beschikbaar is. Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden acht de voorzitter de bestreden uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  In dit geval doet zich de bijzonderheid voor dat klaagster alsnog van het actie-aanbod gebruik heeft kunnen maken nadat adverteerder in het kader van een nieuwe actie opnieuw was bevoorraad. Verder neemt de voorzitter nota van de mededeling van adverteerder dat de wijn onverwacht populair was, zodat blijkbaar sprake was van een incident. Rekening houdend met het voorgaande en met de bereidheid van adverteerder om de uiting aan te passen, zal de voorzitter de aanbeveling om niet meer op de onderhavige wijze reclame te maken doen voor zover nodig, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) is vermeld, acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt in zoverre adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
De voorzitter wijst de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken