a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2018/00898

Datum:

12-02-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de verpakking van de volgende tapas: “Spaanse Chorizo Iberico Bellota”, “Spaanse Salchichon Iberico Bellota” en “Italiaanse Prosciuto Tapa”. Op elk van die verpakkingen zijn twee stickers aangebracht, namelijk:

– een sticker (in het verweer aangeduid als “actieprijssticker”), met daarop gedrukt onder meer de naam van het product, de houdbaarheidsdatum en de prijs, namelijk “€ 2,39”, en de vermelding:

“3 voor

 5,-”

en

– een sticker met de tekst:

“- 35%

 NIKS MIS MEE

 & MINDER

 VERSPILLING”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op 24 december 2018 kocht klaagster drie zakjes tapas zoals omschreven onder “De bestreden reclame-uitingen”.

De kassière rekende af: (3 x € 2,39) – (3 x 35% x € 2,39) = € 7,17 – € 2,52 = € 4,65, terwijl klaagster meende slechts 65% x € 5,00 = € 3,25 verschuldigd te zijn.

Volgens de winkelmanager werd slechts één keer korting gegeven, en werd om die reden de actieprijs buiten beschouwing gelaten. De klantenservice van Coöp-Nederland berichtte klaagster vervolgens dat de toepassing van deze enkelvoudige korting op een bestendige beleidslijn berust, en wel de volgende: “De kortingssticker geldt alleen op de reguliere prijs en niet op de actieprijs”.

Volgens klaagster is er sprake van misleidende reclame, in die zin dat enerzijds artikelen worden aangeboden met op de verpakking drie prijsaanduidingen (reguliere prijs, actieprijs en UHD-korting), maar anderzijds bij de kassa de actieprijs buiten beschouwing wordt gelaten.

 

Het verweer

Het verweer, schriftelijk en ter zitting, wordt als volgt samengevat.

Er is sprake van twee parallel lopende acties:

1) de actie waarbij 3 producten voor € 5,00 worden verkocht (in dit geval kostten de producten geen € 7,17, maar € 5,00) en

2) de korting van 35% op een product vanwege een korte UHD. Deze korting wordt gehanteerd bij verse producten om voedselverspilling tegen te gaan.

Het kassasysteem van Coop past eerst de 35% korting toe, en pas na het subtotaal wordt in het kassasysteem gekeken of de actie “3 voor 5,-” geldig is. In dit geval is de “3 voor 5,-” actie niet geldig, omdat de drie afzonderlijke artikelen bij elkaar met 35% korting goedkoper zijn dan € 5,00 en de laagste prijs geldt. In het geval dat de afzonderlijke artikelen bij elkaar met 35% korting duurder zouden zijn dan € 5,00,-, geldt € 5,00 als laagste prijs. In het kassasysteem kan technisch niet worden geregeld dat beide acties gelijktijdig geldig zijn (dus 35% korting op € 5,00).

Coop heeft begrip voor het standpunt van klaagster. Op dit moment wordt zij echter beperkt door de technische (on)mogelijkheden van haar kassasysteem. Zij is bezig met de implementatie van een nieuw kassasysteem, waarbij een mogelijkheid wordt ingevoerd om twee kortingsacties met elkaar te combineren.

Als productie 1 wordt een persbericht van 21 september 2018 overgelegd, betreffende het bewuste nieuwe kassa- en betaalsysteem. De planning voor de landelijke uitrol van dít nieuwe kassasysteem is begin 2019, zo blijkt uit productie 2 bij het verweer, aldus adverteerder.

Het alternatief zou zijn dat Coop – totdat het nieuwe kassasteem is uitgerold met daarin de juiste dubbele kortingsfunctionaliteit – geen 35% kortingsstickers meer plakt op verse producten met een korte UHD, die vallen onder de “3 voor 5,-”. Naar de mening van adverteerder druist dit echter in tegen het maatschappelijke doel om voedselverspilling tegen te gaan een kan dit niet de bedoeling zijn van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Nu Coop, door het implementeren van een nieuw kassasysteem, al passende maatregelen heeft getroffen om de reclame-uitingen te laten voldoen aan de NRC,  verzoekt Coop de Commissie om de klacht af te wijzen dan wel om een aanbeveling achterwege te laten.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uitingen is er sprake van twee acties, namelijk de actie “3 voor 5,-” en “-35% korting niks mis mee & minder verspilling”. Zoals klaagster heeft ervaren en in het verweer wordt erkend, kan de consument niet gelijktijdig gebruik maken van beide acties; het huidige kassasysteem biedt daartoe technisch niet de mogelijkheid. Volgens het verweer wordt op dit moment via de kassa eerst de korting van 35% toegepast, en wordt vervolgens gekeken of de actie “3 voor 5” geldig is. Dit laatste is alleen het geval, indien laatstgenoemde actie tot een lagere prijs leidt dan de 35% korting.

Nu bovenbedoelde berekening van de prijs op geen enkele wijze uit de bestreden reclame-uitingen valt op te maken, bijvoorbeeld ook niet door een verwijzing naar elders te raadplegen informatie, acht de Commissie deze uitingen voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van zowel de wijze waarop de prijs wordt berekend als het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij bezig is met de implementatie van een nieuw kassasysteem, waarbij een mogelijkheid wordt ingevoerd om twee kortingsacties met elkaar te combineren. Volgens het verweer is de planning voor de landelijke uitrol van dit nieuwe kassasysteem begin 2019, en ter zitting is namens adverteerder meegedeeld dat het thans bestaande probleem eind 2019 zal zijn opgelost. Nu het kennelijk nog geruime zal duren dat de consument niet tegelijkertijd van beide acties gebruik kan maken, ziet de Commissie geen aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten, zoals door adverteerder is verzocht.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met  artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken