a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00105

Datum:

20-02-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van Jumbo 4 kazen pizza. Op de voorzijde van de verpakking worden achtereenvolgens de volgende kazen genoemd en symbolisch afgebeeld: Edammer, mozzarella, Emmentaler en gorgonzola. Op de voorzijde van de verpakking staat verder onder meer:

“De lekker makkelijke weghap pizza rijkelijk belegd met een krokante bodem”.

Blijkens de ingrediëntenlijst op de achterzijde van de verpakking bestaat het product voor 11% uit Edammer kaas, voor 11% uit mozzarella, voor 3,8% uit emmentaler kaas en voor 0,5% uit gorgonzola kaas.

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster had zich vanwege de gorgonzola kaas verheugd op de pizza. De pizza smaakt echter alleen maar naar zout en heeft weinig kaasmaak. Er zit slechts 0,5% gorgonzola kaas in. Klaagster acht de aanduidingen, teksten en afbeeldingen op de voorkant van de pizza zeer misleidend door deze geringe hoeveelheid. Ook zit er te weinig Emmentaler in. In feite is het een 2 kazen pizza.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  De klacht betreft de verpakking van Jumbo 4 kazen pizza. In deze pizza zijn de vier op de verpakking genoemde kazen verwerkt, te weten Edammer kaas, mozzarella, Emmentaler kaas en gorgonzola. Uit de klacht blijkt dat klaagster tegen de aanduiding “4 kazen” op de verpakking bezwaar maakt omdat zij de percentages Emmentaler (3,8%) en gorgonzola (0,5%) te gering acht om deze kazen te kunnen meetellen. De voorzitter overweegt als volgt.

2.  Vooropgesteld wordt dat bij de beoordeling of een etikettering voor een consument misleidend kan zijn, uit de rechtspraak volgt dat moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van de totale uiting (HvJ EG 16 juli 1998, 347). En voorts dat deze gemiddelde consument, wiens beslissing tot aankoop wordt bepaald door de samenstelling van een product, eerst de lijst van ingrediënten leest (HvJ EG 26 oktober 1995, C-51/94). Dat de lijst van ingrediënten op de verpakking staat, kan anderzijds niet uitsluiten dat kan worden geoordeeld dat de consument wordt misleid, bijvoorbeeld indien op de verpakking de indruk wordt gewekt dat het product een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van ingrediënten (HvJ EG 4 juni 2015, C-195/14).

3.  Op basis van het voorgaande overweegt de voorzitter als volgt. De gemiddelde consument zal in het geval een product wordt aangeduid als een “4 kazen” product verwachten

dat vier soorten kaas in het product zijn verwerkt. Deze verwachting wordt blijkens het voorgaande in zoverre waargemaakt, dat het product inderdaad uit onder meer vier soorten kaas is samengesteld. De voorzijde van de verpakking wekt geen specifieke verwachtingen over de hoeveelheden die van elke soort kaas in het product zijn verwerkt. De foto van het product in bereide staat biedt hierover geen uitsluitsel evenmin als de aanduiding “rijkelijk belegd” wat ziet op de totale hoeveelheid topping die voor ongeveer een kwart uit kaas bestaat. De gemiddelde consument zal daarom rekening houden met de mogelijkheid dat van een bepaalde kaas een kleinere hoeveelheid in het product is verwerkt dan van de andere soorten kaas.

4)  Het voorgaande afwegend, oordeelt de voorzitter dat de aanduiding “4 kazen” voor de pizza waar het hier om gaat niet onjuist of misleidend is. Er zijn vier soorten kaas in de pizza verwerkt, die op de voorzijde worden genoemd in een volgorde die correspondeert met de hoeveelheid die van elke kaas in het product is verwerkt. De percentages Emmentaler en gorgonzola dienen weliswaar gering te worden geacht, maar de verpakking wekt niet de indruk dat ook van deze kazen een aanmerkelijke hoeveelheid in het product is verwerkt. Klaagster mocht dus niet, zoals zij in feite stelt, zonder meer verwachten dat de pizza naar gorgonzola zou smaken. Dit is slechts één van de ingrediënten. De consument die wil weten hoeveel van elke soort kaas in de pizza is verwerkt, vindt de benodigde informatie in de ingrediëntenlijst. Dat klaagster blijkens de klacht teleurgesteld is over de smaak en samenstelling van het product, kan verder niet tot het oordeel leiden dat de klacht gegrond is. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken