a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00131

Datum:

02-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van een product van Albert Heijn, op de bovenzijde waarvan onder meer staat:

“            Smeerbaar

met ROOMBOTER”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager kocht het onderhavige product in de veronderstelling dat het echte roomboter betrof. Toen hij thuis de verpakking bekeek, bleek er maar 50 procent roomboter in te zitten. De ingrediënten staan klein gedrukt aan de onderkant van de verpakking. Juridisch gezien valt hier wel uit op te maken dat het product slechts 50 procent roomboter bevat, maar de verpakking werkt misleiding in de hand, aldus klager.

Klager wijst er op dat Campina een soortgelijk product heeft met 70 procent roomboter. Op de verpakking daarvan staat “BOTERGOUD”, zodat de consument duidelijk ziet dat het geen zuivere roomboter betreft.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Albert Heijn betreurt de klacht, maar is het niet eens met klagers stelling dat de uiting misleidend is, om de volgende redenen.

Op de bovenkant van de verpakking staat: ‘smeerbaar met roomboter’. Dezelfde tekst staat op de zijkant van de verpakking. Op de bij het verweer gevoegde kleurenfoto’s is de tekst duidelijk te zien. Het woord ‘met’ staat weliswaar in iets kleinere typografie, maar kan niet over het hoofd worden gezien, omdat ‘smeerbaar roomboter’ grammaticaal niet juist is. In plaats daarvan zou er ‘smeerbare roomboter’ hebben moeten staan. Bovendien hebben de woorden ‘met’ en ‘roomboter’ dezelfde kleur, terwijl ‘smeerbaar’ een andere kleur heeft.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de woorden ‘met’ en ‘roomboter’ bij elkaar horen en dat het gaat om een product ‘met roomboter’ en niet om 100% roomboter. Daar komt bij dat dit product binnen een bepaalde lijn producten valt, namelijk de ‘smeerbaar’-lijn van Albert Heijn. Zo is er ook ‘smeerbaar met olijfolie’.

Verder blijkt uit de ingrediëntenlijst voldoende duidelijk wat de samenstelling van het product is. De volledige ingrediënteninformatie staat, net als bij alle producten in de  supermarkt, op het etiket op de achterkant. Deze aanduidingen, waaronder als eerste dat het product 50% roomboter bevat, zijn alle in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Van consumenten mag verwacht worden dat zij de informatie op de verpakking, waaronder de ingrediëntenlijst, raadplegen om een weloverwogen keuze te maken voor de aankoop van een bepaald product.

Van misleidende reclame is geen sprake.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat bij de beoordeling of een etikettering voor een consument misleidend kan zijn, uit de rechtspraak volgt dat moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 16 juli 1998, 347). Ook dient ervan te worden uitgegaan dat deze gemiddelde consument, wiens beslissing tot aankoop wordt bepaald door de samenstelling van een product, eerst de lijst van ingrediënten leest (HvJ EG 26 oktober 1995, C-51/94). Dat de lijst van ingrediënten op de verpakking staat, kan anderzijds niet uitsluiten dat kan worden geoordeeld dat de consument wordt misleid, bijvoorbeeld indien op de verpakking de indruk wordt gewekt dat het product een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, wat uitsluitend blijkt uit de lijst van ingrediënten (HvJ EG 4 juni 2015, C-195/14).

2.

Klager vindt dat de bestreden verpakking misleiding in de hand werkt, omdat hij op basis van die verpakking bij aankoop in de veronderstelling verkeerde dat het product “echte roomboter” betrof, maar thuis bij nadere bestudering van de verpakking zag dat het product slechts 50% roomboter bevatte.

3.

Gezien het bovenstaande dient de Commissie de vraag te beantwoorden of door de verpakking de (onjuiste) indruk wordt gewekt dat het onderhavige product geheel uit roomboter bestaat. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

4.

Op de bovenzijde van de verpakking staat weliswaar relatief groot gedrukt: “ROOMBOTER”, waardoor men in eerste instantie zou kunnen denken dat het product geheel uit roomboter bestaat, maar deze vermelding wordt direct voorafgegaan door het kleiner, maar in dezelfde blauwe kleur gedrukte woord “met”. Hierdoor acht de Commissie het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat het product niet geheel, maar deels uit roomboter bestaat. Aan de zijkant van de verpakking is op deze zelfde wijze vermeld: “met ROOMBOTER”.

Dat het product deels roomboter bevat, wordt bevestigd in de vermelding van de ingrediënten aan de onderzijde van de verpakking, waar duidelijk leesbaar staat: “Ingrediënten: “50% roomboter, (…)”. Blijkens de betreffende ingrediëntenlijst maakt het ingrediënt roomboter overigens het grootste deel uit van het product, in verhouding tot de overige ingrediënten. Van misleiding is geen sprake.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken