a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00133

Datum:

15-04-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

Een folder van Gall & Gall “SPECIAAL VOOR KAARTHOUDERS” met “Acties geldig van 4 t/m 17 februari 2019”. In deze folder wordt onder meer een fles VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT aangeboden, met als prijs: “11,99 5.99”. Daarbij is een foto geplaatst van een fles “VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT”, die (gedrukt in de folder) voorzien is van een lauwerkrans met de tekst:

“De Grote

Hamersma

     8.5”.

2.

Een folder van Gall & Gall “SPECIAAL VOOR KAARTHOUDERS” met “Acties geldig van 18 februari t/m 3 maart 2019”. 

In deze folder wordt onder meer een fles MOUNT VERNON SAUVIGNON BLANC aangeboden, met als prijs: “Per doos, 6 flessen: 77,94 38,97”.

Daarbij is een foto geplaatst van een fles “MOUNT VERNON SAUVIGNON BLANC” die (gedrukt in de folder) voorzien is van een lauwerkrans met de tekst:

“De Grote

Hamersma

     8”.

 

De klacht

Tegen de verschillende uitingen heeft klager de volgende bezwaren.

Ad 1.

Op 5 februari 2019 kocht klager 2 flessen VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT. Na aankoop bleek dat de beoordeling in De Grote Hamersma het oogstjaar 2016 betrof, terwijl de geleverde flessen wijn uit 2017 waren. Voor het jaar 2017 bevat De Grote Hamersma geen waardering, aldus klager. Volgens de winkelier was het jaar 2016 niet leverbaar. Op de kassabon stond echter wel: “Merlot ‘16”.

Volgens klager is er op de volgende drie punten sprake van misleiding:

a. Zonder nadere toelichting wordt een andere wijn geleverd dan de in de folder genoemde, welke laatste een hoge waardering heeft;

b. In de folder is het oogstjaar op het etiket verwijderd.

c. De kassabon is niet in overeenstemming met het geleverde product.

Ad 2.

a. Er wordt een Mount Vernon Sauvignon Blanc aangeboden met een waardering “8” in De Grote Hamersma. In de winkel in Appingedam was echter alleen het oogstjaar 2017  leverbaar, en hiervoor is (nog) geen beoordeling in De Grote Hamersma bekend, aldus klager. Volgens klagers winkelier is het oogstjaar 2016 niet meer leverbaar.

b. In de folder is de jaargang van de Sauvignon Blanc weggewerkt, aldus klager. Dit weghalen van het oogstjaar lijkt systematisch te zijn gedaan bij alle overige wijnen in de folder, voor zover klager dit in de winkel heeft kunnen controleren.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht ziet naar de mening van Gall & Gall alleen op een uiting betreffende de wijn VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT op de laatste pagina van de Gall & Gall Folder speciaal voor kaarthouders van 4 februari 2019, hierna te noemen “Folder”.

In één van zijn brieven betoogt klager ook dat bij -zo stelt Gall & Gall- “de Sauvignon Blanc in de Folder” het oogstjaar is weggehaald. De klacht, gericht aan de Commissie, verwijst hier echter niet naar, aldus Gall & Gall en uit een ander gedeelte van de Folder, opgenomen in de bijlage bij de klacht, blijkt dat de klant wel over het oogstjaar van “deze fles” wordt geïnformeerd. Dit onderdeel van de Folder valt daarom buiten de reikwijdte van de klacht, aldus Gall & Gall. 

Naar aanleiding van klagers bezwaren met betrekking tot -kort samengevat- de VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT merkt Gall & Gall het volgende op.

Ad 1 a.

De aan klager verkochte wijn komt overeen met de wijn waarvoor in de Folder reclame werd gemaakt, namelijk de Vina La Rosa La Capitana, van het soort Merlot. Klager stelt dat er voor deze wijnsoort specifiek met het oogstjaar 2016 werd geadverteerd, maar dat is niet het geval. In de Folder wordt niet gespecificeerd om welk oogstjaar het gaat, omdat Gall & Gall wijnen van dezelfde soort met verschillende oogstjaren aanbiedt. Ter vergelijking; een supermarkt zal voor andere producten ook niet het jaar van fabricatie in  een reclamefolder vermelden, omdat de producten in verschillende jaren kunnen zijn gefabriceerd.

Gall & Gall kan zich echter voorstellen dat er verwarring kan zijn ontstaan doordat de betreffende Grote Hamersma waardering niet duidelijk verwijst naar het betreffende oogstjaar van deze waardering. Om dit te mitigeren, zal Gall & Gall in winkels en mogelijk in “marketing middelen advertenties en folders” het jaartal in de waardering zetten. Een uitzondering hiervoor geldt als de afbeelding van de fles heel klein is, waardoor het jaartal niet leesbaar is.

Ad 1b.

Het oogstjaar is bewust weggelaten in de Folder, om ervoor te zorgen dat de in de folder aangeboden wijn overeenkomt met de wijn die in de schappen ligt.

Gall & Gall heeft meer dan 500 winkels in Nederland, met verschillende voorraden. Zij kan wel garanderen welke soort wijn in de schappen ligt in een specifieke winkel, maar niet welk oogstjaar het betreft. Wel kan Gall & Gall garanderen dat op het moment dat de Folder uitkwam, onder andere flessen van de onderhavige soort van het jaar 2016 in de schappen van haar winkels lagen.

Overigens is in de reclame-uiting in dikgedrukte letters vermeld: “OP=OP”. Dit duidt op een beperkte voorraad en het kan dus zo zijn dat de flessen van een bepaald merk in een winkel zijn uitverkocht.

Ad 1c.

De kassabon is geen reclame-uiting en valt derhalve buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Ter informatie geeft Gall & Gall toch een toelichting. Op de kassabon staat dat er een wijn uit 2016 is gekocht, terwijl de wijn in 2017 is geoogst. Voor deze wijn wordt ongeacht het jaartal dezelfde barcode gehanteerd, omdat de prijs van de wijn uit 2016 hetzelfde is als de wijn uit 2017. Dit is niet bedoeld om de klant te misleiden, maar om het systeem achter het verkoopproces zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk te maken.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat de klacht, anders in het verweer wordt gesteld, niet alleen ziet op de uiting betreffende de “Vina La Rosa La Capitana” in de folder, geldig van 4 t/m 17 februari 2019, maar ook op een uiting betreffende de Mount Vernon Sauvignon Blanc in een andere folder, geldig van 18 februari t/m 3 maart 2019, een en ander zoals hierboven omschreven onder “De bestreden reclame-uitingen”. Bij e-mail van 25 februari 2019 heeft klager immers duidelijk ook bezwaar gemaakt tegen laatstbedoelde uiting betreffende de wijn “MOUNT VERNON SAUVIGNON BLANC”.

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1 a en b.

Deze bezwaren lenen zich voor gezamenlijk behandeling.

Door de afbeelding van een lauwerkrans met de vermelding “De Grote Hamersma      8.5” tegen de hals van de in de uiting afgebeelde en daarnaast met prijsvermelding genoemde wijn “VINA LA ROSA LA CAPITANA MERLOT”, wordt de indruk gewekt dat de hier aangeboden wijn het cijfer 8,5 heeft gekregen in “De Grote Hamersma”. Adverteerder heeft echter niet weersproken dat dit cijfer het oogstjaar 2016 betrof, terwijl de aan klager geleverde flessen op basis van het onderhavige aanbod uit het oogstjaar 2017 afkomstig waren. In reactie op de klacht heeft adverteerder onder meer meegedeeld dat het oogstjaar is weggelaten in de folder, omdat zij wel kan garanderen welke soort wijn in de schappen ligt in een specifieke winkel, maar niet welk oogstjaar het betreft, nu haar meer dan 500 winkels verschillende voorraden hebben.

Nu, gelet op het bovenstaande, tenminste in een deel van de gevallen een onjuiste indruk wordt gewekt over een aan de aangeprezen wijn gegeven waardering, gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie over de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad 1c.

De kassabon kan niet worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 NRC. Om die reden is de Commissie niet bevoegd om hierover te oordelen.

Ad 2 a en b.

Ook deze bezwaren lenen zich voor gezamenlijk behandeling.

Door de afbeelding van een lauwerkrans met de vermelding “De Grote Hamersma 8” tegen de hals van de in de uiting afgebeelde en daarnaast met prijsvermelding genoemde wijn “MOUNT VERNON SAUVIGNON BLANC” wordt de indruk gewekt dat de hier aangeboden wijn het cijfer 8 heeft gekregen in “De Grote Hamersma”.

Adverteerder heeft echter niet weersproken dat in de winkel in Appingedam alleen het oogstjaar 2017 leverbaar was en dat hiervoor (nog) geen beoordeling in De Grote Hamersma bekend is. Zij heeft volstaan met de mededeling dat uit een ander (in de bijlage bij de klacht opgenomen) gedeelte van “de Folder”, met welk begrip adverteerder overigens doelt op de folder, geldig van 4 t/m 17 februari 2019, blijkt dat de klant wel over het oogstjaar van “deze fles” wordt geïnformeerd.

De Commissie gaat er van uit dat Gall & Gall hier doelt op de door klager in kopie overgelegde pagina “35”. Deze pagina maakt echter geen deel uit van de onderhavige folder, geldig van 18 februari t/m 3 maart 2019”, noch van de folder, geldig van 4 t/m 17 februari 2019. Deze beide folders heeft klager geheel respectievelijk gedeeltelijk in originele vorm aan de Commissie overgelegd, en daarin komen geen paginanummers voor.

Gelet op het bovenstaande is niet aannemelijk geworden dat de wijn die wordt geleverd op basis van het aanbod in de bestreden uiting, in de “De Grote Hamersma” de waardering 8 heeft gekregen. Nu aldus een onjuiste indruk wordt gewekt over een aan de aangeprezen wijn gegeven waardering, gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie over de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1 a en b en Ad 2 a en b acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken