a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00419

Datum:

29-07-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website-pagina roblelie.nl van adverteerder voor zover daar staat:

“Echte scharrelkip, met 1 ster Beter Leven

Blije-Ilper kip ziet daglicht, eet iedere dag graan en krijgt lekker veel ruimte.

Rob Lelie, dé leverancier van scharrelkip”

Naast de tekst staat het Beter Leven-logo met 1 ster.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De tekst is misleidend omdat er staat dat kippen “lekker veel ruimte” krijgen. Volgens de factsheet van Beter Leven zitten kippen met 1 ster met maximaal 12 kippen op 1 vierkante meter. Om te spreken over ‘lekker veel ruimte’ vindt klager een leugen. Dat ziet hij ook in het filmpje van adverteerder zelf op deze website.

Verder vindt klager de naam “blije-Ilper kip” misleidend omdat de kippen al na 56 dagen worden geslacht terwijl een kip 3 tot 10 jaar oud kan worden. En deze kippen worden vergast en dat is dieronvriendelijk omdat blijkt dat zij nog geruime tijd angstig naar adem happen in de gastunnel. Dat is geen “blij” eind voor een kip, aldus klager.

 

Het verweer

Adverteerder heeft medegedeeld dat zij voldoet aan de voorwaarden van 1 ster Beter Leven keurmerk zoals goedgekeurd door BLK (Beter Leven Keurmerk).

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie begrijpt dat klager in de eerste plaats de reclame-uiting misleidend vindt gelet op de mededeling: “De Blije-Ilper kip (…) krijgt lekker veel ruimte” omdat deze kippen, met 1 Beter Leven-ster, met maximaal 12 kippen op 1 vierkante meter leven en om die reden geen sprake is van “lekker veel ruimte”. Adverteerder heeft daarop uitsluitend gereageerd met de mededeling dat zij voldoet aan de voorwaarden voor 1 ster Beter Leven (Beter Leven Keurmerk).    

Niet is weersproken dat het vlees van de betreffende Blije-Ilper-kippen 1 Beter Leven-ster is toegekend en dat deze kippen met (maximaal) 12 kippen op 1 vierkante meter leven. Dit betekent dat is voldaan aan de door de Dierenbescherming minst verstrekkende welzijnseisen. De gemiddelde consument zal door de mededeling in de uiting dat de Blije-Ilper-kippen “lekker veel ruimte” krijgen, zeker in combinatie met de woorden “meer oog voor diervriendelijkheid”, “echte scharrelkip” en “dé leverancier van scharrelkip” in de uiting, betere leefomstandigheden voor deze kippen verwachten (met veel ruimte) dan waarvan in werkelijkheid gesproken kan worden gelet op het aantal kippen dat per vierkante meter gehuisvest wordt. Op grond van het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de voordelen van het product van adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 onder b NRC. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2. Met betrekking tot het bezwaar van klager tegen de naam “Blije-Ilper Kip” omdat de dieren worden vergast als ze 56 dagen oud zijn en het vergassen dieronvriendelijk is, overweegt de Commissie het volgende.

De Commissie is van oordeel dat de naam “Blije-Ilper”-kip door het gebruik van het woord “blij” bij de gemiddelde consument niet de suggestie wekt dat deze vleeskuikens/-kippen een goed en lang leven hebben en dit tevens ziet op de wijze waarop zij aan hun einde komen. De gemiddelde consument zal dit niet zo letterlijk nemen. De Commissie wijst dit deel van de klacht om die reden af.

Gelet op het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen onder 1. is overwogen, acht de Commissie de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op deze wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken