a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00421

Datum:

18-07-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van PLUS voor zover daarin een aanbieding staat voor “PLUS Klaverland Kaas stukken Alle varianten Actieprijs per kilo 9.98”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager kocht drie ‘schuitjes’ met de in de folder aangeboden Klaverland kaas. De winkel bleek niet bereid voor deze verpakkingen de actieprijs te rekenen. Het niet noemen van enige beperking én het vermelden van ‘alle varianten’ biedt echter geen plaats voor uitzonderingen. Daarnaast bleek er een maximum van 5 stuks actieproducten per klant te gelden. Dit staat pas op pagina 26 van de folder terwijl de aanbieding van de kaas op pagina 9 staat. Klager acht de reclame-uiting op grond van het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De schuitjes kaas betreffen speciale Klaverland kaasjes die in een ander schap, bij de tapas, liggen en die in principe niet onder de actie vielen. De betreffende winkel heeft vastgehouden aan de bedoeling van de folderaanbieding en heeft geen rekening gehouden met ‘speciale’; stukken Klaverland kaasjes. Maar omdat in de folder staat “Alle varianten” dienen deze stukken kaas toch onder de aanbieding te vallen. In nagenoeg de gehele supermarkbranche wordt een maximum aantal actieproducten per klant gehanteerd zodat alle klanten gebruik kunnen maken van de aanbieding. Dit maximum voorkomt ook dat een aanbieding wordt opgekocht door wederverkopers. De beperking staat in de folder op de pagina’s 17 en 26.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter begrijpt uit het verweer dat de schuitjes kaas speciale Klaverland kaasjes betreffen die niet onder de actie vielen. Anders dan in de folder staat, gold de actie derhalve niet voor “Alle varianten” van deze kaas. In zoverre heeft adverteerder geen juiste informatie verstrekt over de reikwijdte van de actie waardoor is gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) waardoor de gemiddelde consument een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen. Nu adverteerder achteraf erkent dat hier een fout is gemaakt en dat ook de schuitjes onder de actie behoren te vallen, zal de voorzitter de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken doen voor zover nog nodig.

2)  In dit geval gold de beperking dat men maximaal 5 actieproducten per klant mocht kopen. Dit staat volgens klager pas in de kleine letters op pagina 26 van de folder, terwijl de aanbieding met betrekking tot de kaas op pagina 9 van de folder staat. Volgens adverteerder staat de beperking ook op pagina 17 van de folder. De voorzitter beschikt niet over de volledige folder en gaat af op de juistheid van hetgeen partijen in dit kader stellen. Uitgaande daarvan oordeelt de voorzitter als volgt. Bij aanbiedingen voor levensmiddelen in een folder van een supermarkt dient het gebruikelijk, en bij de gemiddelde consument daarom bekend te worden geacht, dat men doorgaans niet onbeperkt gebruik kan maken van een aanbieding. De beperking in het aantal producten dat men als aanbieding kan kopen, dient ertoe om te voorkomen dat de voorraad actieproducten zeer snel uitverkocht raakt. De gemiddelde consument zal om die reden rekening houden met de mogelijkheid dat er een maximum aantal geldt bij de verpakkingen actieproducten die hij wil kopen. De voorzitter acht het in dit geval toelaatbaar dat het maximum aantal niet direct bij de aanbieding van de kaas word genoemd, maar op twee pagina’s elders in de folder. Het maximum aantal van 5 stuks verpakkingen kaas kan niet ongebruikelijk laag worden geacht, zodat geen aanleiding bestaat om de consument extra, specifiek bij de aanbieding zelf, op deze beperking te attenderen. Adverteerder kan daarom volstaan met de algemene informatie over de beperking elders in de folder te vermelden. De gemiddelde consument is daardoor voldoende geïnformeerd over het maximum aantal actieproducten dat hij kan kopen. In zoverre dient de klacht te worden afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 1) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt in zoverre adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige (het klachtonderdeel bedoeld onder 2) wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken