a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00503

Datum:

01-11-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft twee door ‘Optimel’ gesponsorde advertenties op Facebook. In de eerste advertentie staat: “Bij aankoop van 3 Optimel producten, 50% korting op….” In deze advertentie staan de logo’s van Optimel, Pathé, Netflix, Videoland en Spotify. In de tweede advertentie staat: “Bij aankoop van 3 Optimel producten 50% korting op Albelli, IXXI en Klikkie…”. Beide advertenties bieden de mogelijkheid door te klikken voor meer informatie. Indien men dat doet, ziet men een enquête op de website van adverteerder.

 

Samenvatting van de klacht

Op Facebook staan twee advertenties van adverteerder die onwaarheden bevatten. In deze advertenties staat namelijk ten onrechte dat men 50% korting krijgt op de in de advertenties genoemde producten/diensten. Als men op de Facebooklink klikt, komt men op de Optimel website. Hier is te lezen dat het om een behoeftebepaling gaat. Daarbij krijgt men gelijk een pop-up met een enquête in beeld. Klaagster stelt dat adverteerder aldus op misleidende wijze en in strijd met de waarheid een behoeftebepaling test.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder heeft transparantie en duidelijkheid voor de consument hoog in het vaandel. Zij betreurt “het sentiment” van klaagster. De gewraakte advertenties zijn op 6 augustus 2019 offline gehaald.

 

De reacties van partijen

Klaagster betwist dat de advertenties offline zijn gehaald. Zij stelt dat zij de advertenties op 19 september 2019 online heeft zien staan. Zij legt in dit verband twee printscreens over. Volgens adverteerder worden de advertenties niet meer online gepubliceerd en maakt klaagster kennelijk gebruik van een link of oude notificatie waardoor alleen zij de advertenties nog kan terughalen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter oordeelt dat het in strijd is met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dat adverteerder onder het mom van een (niet bestaande) kortingsactie consumenten naar een webpagina met een behoeftebepaling en/of enquête heeft trachten te lokken. Tevens ondermijnen dergelijke acties het vertrouwen in reclame als bedoeld in artikel 5 NRC. Immers, de consument die een realistisch ogende kortingsactie ziet, dient zonder meer ervan uit te mogen gaan dat sprake is van een bestaande actie. Adverteerder heeft geen inhoudelijk verweer tegen de klacht gevoerd en erkent blijkbaar dat de beide advertenties niet aan de eisen van de NRC voldoen.

2)  Adverteerder heeft bij verweer gesteld dat de advertenties offline zijn gehaald. Desalniettemin heeft klaagster de advertentie op 19 september 2019 nog op internet gezien. De voorzitter heeft gebruik gemaakt van de door klaagster genoemde internetadressen en geconstateerd dat via dit adres de advertentie met de logo’s van Optimel, Pathé, Netflix, Videoland en Spotify op 31 oktober 2019 online was te zien. De andere advertentie is daarentegen niet meer online te raadplegen. Dat neemt niet weg dat adverteerder blijkens het voorgaande onvoldoende maatregelen heeft genomen om eerstbedoelde advertentie niet langer te tonen. Om die reden zal de voorzitter geen gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat wordt beslist als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat adverteerder in strijd met artikel 5 NRC en artikel 7 NRC reclame heeft gemaakt. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken