a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00542

Datum:

31-10-2019

Uitspraak:

RCC (gedeeltelijke) toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende reclame-uitingen in het kader van de actie “Route 99”:

1.

Een uiting, aangebracht bij een schap in het AH filiaal Willem Kraanstraat, Amsterdam, waarop, rechts van het logo van de actie “Route 99”, staat:

“Veel aanbiedingen 

      Voor 99 cent”.

In het betreffende schap liggen, direct achter de sticker, onder meer diverse pakjes Beemsterkaas. 

2.

Een uiting, aangebracht bij een koelvak in voornoemd AH filiaal, waarop “Blue Band margarine” wordt aangeboden voor “0,99”.  

In het betreffende schap liggen, onder meer, zowel pakjes als kuipjes Blue Band.

3.

Uitingen, zoals klager stelt: “in de folder, online bij AH, en op de website Reclamefolder.nl”, waarin “Snickers of Mars 3-pack of KitKat 4-pack” worden aangeboden voor “0,99”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Ten eerste verwijst klager naar zijn eerdere klacht over reclame van Albert Heijn, betreffende de actie “2e gratis” (dossier 2017/00737). De actie “Route 99” acht klager soortgelijk.

Tegen de verschillende uitingen heeft hij de volgende bezwaren:

Ad 1.

Nu de pakjes Beemsterkaas direct achter de sticker betreffende 99 cent liggen, gaat   klager er van uit dat deze pakjes kaas 99 cent kosten. Thuis aangekomen, zag klager op de kassabon dat de actie niet geldt voor de pakjes kaas, en dat hij per pakje € 1,79 moest betalen. De producten rechts naast de kaas vallen wel onder de actie, aldus klager.

Ad 2.

Pas als men heel goed kijkt en de kleine lettertjes op het bordje leest, blijkt dat alleen de pakjes Blue Band € 0,99 kosten. De kuipjes Blue Band liggen ernaast, maar maken geen deel uit van de actie.

Ook hier liggen actieproducten en andere producten door elkaar. Het betreft een aanbieding voor het linker product, niet het rechter product, terwijl het oranje aanbiedingsbordje rechts boven het rechter product hangt, aldus klager.

“Vorige keer” heeft het hoofdkantoor kenbaar gemaakt dat het filiaal producten zelf verkeerd had neergelegd, terwijl de winkel stelde dat men desbetreffende instructies had gekregen van het hoofdkantoor. Nu heeft klager “de indelingslijst” gezien, waaruit volgens klager blijkt dat er wel degelijk sprake is van een instructie van het hoofdkantoor, over hoe de producten “misleidend” in het vak moeten komen te liggen. Klager verwijst naar de bij de klacht overgelegde foto van deze indelingslijst.

Ad 3.

Anders dan de vermelding “KitKat 4-pack” doet vermoeden, bleek bij het betreffende schap in de winkel dat dit product geen 4, maar 3 stuks Kitkat bevat, hetgeen een prijsverschil van 33% impliceert, aldus klager. 

Klager concludeert als volgt:

Albert Heijn wekt met de onderhavige wijze van aanprijzen van haar producten en het etaleren daarvan een onjuiste verwachting bij de consument. Volgens klager is er sprake van misleiding.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De uiting (“2e gratis”), beoordeeld in dossier 2017/00737, betrof een vrij absolute uiting en Albert Heijn was het dan ook eens met de beslissing van de Commissie dat de klant er in dat concrete geval vanuit zou kunnen gaan dat deze aanbieding zou gelden voor alle producten in het koelvak waar de sticker op aangebracht was. De uiting “veel aanbiedingen voor 99 cent” mist echter deze absolute strekking en maakt enkel duidelijk dat er veel – en dus niet alle – producten worden aangeboden voor € 0,99. Om die reden zijn er ook andere producten/aanbiedingen opgenomen in de onderhavige, zogenaamde “bancarella’s”.

De sticker, bedoeld in uiting 1, is onderdeel van het thema “Route 99 – veel aanbiedingen voor 99 cent”, dat in de winkel op diverse plekken wordt gecommuniceerd.

Met de stickers op de bancarella’s wordt duidelijk gemaakt dat hier veel aanbiedingen voor de prijs van € 0,99 te vinden zijn. De bancarella’s zijn doorgaans echter niet volledig gevuld met aanbiedingen van € 0,99. Dit laatste wordt – in aanvulling op de mededeling ‘veel aanbiedingen’ – duidelijk gemaakt door de schapkaarten direct boven de producten in de bancarella, waarop duidelijk staat welke producten voor € 0,99 worden aangeboden, en voor welke producten een andere prijs/aanbieding geldt. Helaas zijn deze bordjes niet zichtbaar op de door klager overgelegde foto betreffende de pakjes Beemster kaas. Albert Heijn verwijst naar een in het verweer opgenomen (ander) voorbeeld van de bordjes, die direct boven de producten worden geplaatst.

Op de bij de klacht overgelegde foto betreffende Blue Band zijn twee Blue Band producten te zien, namelijk pakjes Blue Band bakboter en kuipjes Blue Band halvarine. Nu beide artikelen deel uitmaken van de actie, kan Albert Heijn dit onderdeel van de  klacht niet plaatsen.

Wat betreft de aanbieding “KitKat 4-pack” heeft Albert Heijn geconstateerd dat er sprake is van een fout in de omschrijving van dit product. Het gaat immers om een 4-finger product waarvan er, zoals klager stelt, 3 stuks in een multipack zitten. Deze fout is inmiddels hersteld, en om die reden verzoekt Albert Heijn de Commissie om geen aanbeveling te doen.

Voor het overige verzoekt Albert Heijn de Commissie om de klacht ongegrond te verklaren.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bestreden uitingen overweegt de Commissie het volgende. 

Ad 1.

De Commissie stelt voorop dat klager een foto heeft overgelegd van het bewuste schap met onder meer Beemsterkaas, waarop alleen de voorkant van het schap met een deel van de inhoud is te zien, en niet de achterkant. Uit het verweer begrijpt de Commissie dat zich aan de achterkant van het schap, boven de producten, kaarten bevinden, waarop is te lezen welke producten € 0,99 kosten, en welke producten een andere prijs hebben. Hiervan uitgaande, oordeelt de Commissie als volgt.

Door de combinatie van de vermelding:

“Route 99  Veel aanbiedingen 

               voor 99 cent”

enerzijds en de kaarten met verschillende prijzen anderzijds zal de gemiddelde consument er niet van uitgaan dat alle in het schap geplaatste producten 99 cent kosten.

Gelet hierop acht de Commissie dit onderdeel van de klacht ongegrond.

Ad 2.

In reactie op de klacht heeft Albert Heijn meegedeeld dat de twee op de bij de klacht overgelegde foto afgebeelde Blue Band producten, namelijk pakjes Blue Band bakboter en kuipjes Blue Band halvarine, beide deel uitmaken van de actie “Route 99”. Gelet hierop acht de Commissie ook dit klachtonderdeel ongegrond.

Ad 3.

Albert Heijn heeft erkend dat de vermelding “KitKat 4-pack” onjuist is, nu het gaat om een 4-finger product waarvan er, zoals klager stelt, geen 4 maar 3 stuks in een multipack zitten. In zoverre gaan de betreffende uitingen gepaard met onjuiste informatie over de hoeveelheid als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Nu Albert Heijn heeft meegedeeld dat er in dit geval sprake is van een fout, die inmiddels is hersteld, acht de Commissie het niet nodig om een aanbeveling te doen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gezien het oordeel onder Ad 3 acht de Commissie de reclame-uitingen, bedoeld in “De bestreden reclame-uitingen” onder “3” in strijd met artikel 7 NRC. Zij acht het niet nodig om een aanbeveling te doen.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken