a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00649

Datum:

06-12-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting voor Bavaria Bok Bier, die verschijnt bij het starten van de Veronica Inside app. Bovenaan de uiting staat het logo van Veronica Inside, daaronder de afbeelding van een flesje Bavaria Bok Bier en een (Bavaria) glas bier.

Onderaan de uiting staat: “Geen 18 geen alcohol.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Elke keer dat de Veronica Inside app wordt gestart, verschijnt de onderhavige reclame voor Bavaria Bok Bier. Klager “mag hopen” dat dit in strijd is met “de regels”, omdat ook kinderen/jongeren deze reclame telkens zien. Zo niet, dan moeten “de regels” naar zijn mening worden aangescherpt.

 

E-mail van 9 oktober 2019 van het secretariaat van SRC aan klager

Het secretariaat heeft aan klager gevraagd:

“U stelt “dat elke keer wanneer de Veronica lnside app wordt gestart er een bierreclame verschijnt”.

Wij vernemen graag van u of bij inschrijving voor de app leeftijd en/of geboortedatum moest worden opgegeven”.

 

Reactie van klager bij e-mail van 9 oktober 2019

Bij wijze van test heeft klager de app op een ander toestel geïnstalleerd. De app start “zonder vragen, voorwaarden of andere gebeurtenissen op”, de bierreclame verschijnt meteen in het scherm en daarna start “de daadwerkelijke app”, aldus klager.

 

Reactie van verweerder sub 2 bij e-mail van 17 oktober 2019

Talpa (verweerder sub 2) en Bavaria (verweerder sub 1) hebben besloten dat Bavaria

– als de adverteerder – een verweerschrift zal indienen naar aanleiding van de onderhavige klacht.

 

Het verweer van verweerder sub 1 (hierna ook: SFB)

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Onduidelijk is welke norm precies geschonden zou zijn volgens klager.

Dat jongeren mogelijk geconfronteerd worden met een reclame-uiting voor alcohol is op zichzelf niet in strijd met enige regel. In het dagelijks leven gebeurt dat ook, bijvoorbeeld door reclame in een bushokje, in een voetbalstadion, tijdens een wedstrijd op televisie of via een krantenadvertentie. Dit soort reclame is niet ontoelaatbaar, op voorwaarde dat de uiting zelf of het gebruikte communicatiemiddel zich niet richt op jongeren en hun leefwereld en voor het overige voldoet aan de geldende regels.

In de Veronica lnside App (hierna de App) komt bij het opstarten kort (een paar seconde en eenmalig) een reclame voor Bavaria Bok Bier in beeld. Deze – verder niet bewegende – afbeelding bevat de verplichte educatieve slogan “Geen 18, geen alcohol”.

De App is ontwikkeld door of in opdracht van Talpa Network B.V. (de producent van Veronica Inside). SFB is bij de ontwikkeling niet betrokken, noch heeft zij enige invloed op de content die de App bevat. De reclame voor Bavaria Bok Bier verschijnt omdat SFB een ‘partner’ is van Veronica lnside.

De App biedt aan SFB geen mogelijkheid om met gebruikers van de App in contact te komen, noch kunnen gebruikers via de App met SFB in contact komen, SFB ‘liken’ of iets ‘posten’ op een social media account van SFB.

De Veronica lnside App kent geen zelfstandige age-verificatie, anders dan de policy en eisen die bijvoorbeeld Apple of Google stelt aan de App en de voorwaarden waaronder de App op een telefoon kan worden gezet. De App zelf is niet te beschouwen als ‘reclame voor alcoholhoudende drank’ of een marketing kanaal van een aanbieder van alcoholhoudende drank. Het betreft een app die zich richt op het televisieprogramma Veronica lnside en daarmee op voetbal en entertainment in de meest brede zin van het woord. Daarom hoeft de App geen age-verificatie systeem of iets dergelijks te bevatten. Ten overvloede wijst SFB erop dat de doelgroep van Veronica lnside de man van 30 plus is en dat het gemiddeld bereik van minderjarigen bij een TV uitzending 2% is (616.000 kijkers, waarvan 12.000 in de leeftijd 6-17 jaar, bron: SKO, 2019 ytd).

Ook de reclame-uiting die zichtbaar is bij het opstarten van de App is niet in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Deze bevat de verplichte educatieve slogan. Verder richt de uiting zich niet op jongeren en heeft deze (via de App) geen bereik van meer dan 25 procent onder jongeren. Dit volgt uit het feit dat objectief vastgesteld is dat het bereik onder jongeren van het TV-programma waar de App een afgeleide van is, niet meer dan 2% is. Waar de reclame-uiting te beschouwen zou zijn als actieve internet marketing in de zin van artikel 24 RvA voldoet deze aan artikel 24 lid 1 en lid 2 (educatieve slogan) en zijn de leden 3, 4 en 5 niet van toepassing, omdat de uiting niet ziet op de in die leden specifiek benoemde situaties.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager heeft gesteld dat hij “mag hopen” dat de bestreden uiting in strijd is met “de regels”, omdat ook kinderen/jongeren deze uiting telkens zien. Hij heeft niet gespecificeerd op welke regels hij precies doelt. Aangezien in de bestreden uiting reclame wordt gemaakt voor alcoholhoudende drank (niet is gesteld of gebleken dat het om alcoholvrij Bok Bier gaat) is de RvA daarop van toepassing. Voor zover het ‘minderjarigen’ oftewel ‘personen beneden de 18 jaar’ betreft, acht de Commissie in dit geval de artikelen 10 en 21 RvA relevant.

In artikel 10 RvA staat:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet toegestaan”.

Naar het oordeel van de Commissie betekent het feit dat minderjarigen bij het opstarten van de app Veronica Inside worden geconfronteerd met de hierboven omschreven reclame voor Bavaria Bok Bier niet dat artikel 10 RvA is overtreden. Noch de inhoud van de uiting noch de wijze van verspreiden daarvan is namelijk van dien aard, dat deze specifiek gericht is op jongeren als bedoeld in artikel 10 RvA en de daarbij behorende toelichting, waarin voorbeelden van verboden reclame-uitingen worden genoemd.

In artikel 21 RvA staat, voor zover hier van belang:

“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek bereiken dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen.

(…)

Voor reclame-uitingen geldt als maatstaf voor de vaststelling van het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd bereikonderzoek en, indien niet voorhanden, ander deugdelijk en representatief bewijs”.  

De Commissie heeft geen aanwijzingen dat de onderhavige app publiek bereikt dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. Zij acht het veeleer aannemelijk dat dit bereik aanzienlijk lager is dan 25%, nu verweerder sub 1 gemotiveerd heeft gesteld dat het bereik onder jongeren van het TV-programma waar de App een afgeleide van is, niet meer dan 2% is.

In haar verweer heeft verweerder sub 1 nog gesteld dat de bestreden uiting, voor zover deze te beschouwen is als actieve internet marketing in de zin van artikel 24 RvA, voldoet aan dit artikel 24 RvA.

Naar het oordeel van de Commissie voldoet de onderhavige uiting aan de definitie van  actieve internet marketing, neergelegd in de RvA onder ‘Algemene bepalingen’. De Commissie deelt het standpunt van verweerder sub 1 dat deze in overeenstemming is met artikel 24 RvA, meer in het bijzonder artikel 24 lid 2 RvA en dat de leden 3, 4 en 5 van artikel 24 RvA niet van toepassing zijn.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken