a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00661

Datum:

04-12-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbieding van Topking Snacks: vegetarische vlammetjes en Old Amsterdam kaasstengels in de folder van De Kweker.

Naast de afbeelding van (op de voorgrond) twee dozen ‘Vlammetjes veggie’ en (daarachter) twee dozen kaasstengels staat in een cirkel: “3 + 1 GRATIS” en verder:

“bijvoorbeeld vegetarische vlammetjes

doos à 54 stuks

16.25 (doorgestreepte prijs)

12.19 per doos

actieprijs geldt uitsluitend bij afname van 4 dozen.”

 

De klacht

In de advertentie staat dat de Topking Snacks zijn afgeprijsd van € 16,25 naar € 12,19 en dat bij drie dozen halen de vierde doos gratis is. Bij de kassa werd klager echter meegedeeld dat voor vier dozen niet drie maal, maar vier maal € 12,19 wordt gerekend, omdat wordt bedoeld dat met de prijs van € 12,19 per doos het vierde artikel gratis is. Zo wordt dat echter niet afgebeeld en/of overgebracht in de advertentie, die klager daarom misleidend vindt. Na discussie over de uitleg van de advertentie deelde de bedrijfsleider in de winkel aan klager mee dat de korting zou worden doorberekend. Achteraf heeft klager echter bemerkt dat hem vier maal € 16,25 in rekening is gebracht, zodat hij geen enkele korting heeft ontvangen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Uit de advertentie blijkt duidelijk dat de actie ‘Topking snacks 3 + 1 gratis’ is. De gemiddelde geïnformeerde consument is ermee bekend dat hij bij een 3 + 1 gratis-actie drie producten moet kopen en één product gratis ontvangt. In de advertentie staat verder “bijvoorbeeld vegetarische vlammetjes doos à 54 stuks 16.25 12.19 per doos”. Uit het feit dat expliciet wordt vermeld dat het een voorbeeld betreft, blijkt dat sprake is van een voorbeeldberekening van de actie 3 + 1 en niet van een separate afprijzing van het product, aldus adverteerder. Ook is duidelijk dat het voorbeeld specifiek betrekking heeft op het product vegetarische vlammetjes, waardoor de gemiddelde consument zal begrijpen dat de actie voor het andere getoonde product, de Old Amsterdam kaasstengels, een andere prijs kan opleveren. In de vestiging van De Kweker is bij ieder product een artikelkaartje aanwezig. Daarop staat dat de reguliere prijs van vegetarische vlammetjes € 16,25 is en van Old Amsterdam kaasstengels € 21,95. Blijkens de (bij het verweer gevoegde) kassabon heeft klager vier dozen kaasstengels gekocht, waarvoor hem vier maal het bedrag van € 16,46 (= 25% van € 21,95) in rekening is gebracht. Klager heeft dus de in de folder vermelde korting ‘3 + 1 gratis’ (resulterend in 25% korting per product) ontvangen. Ten slotte wijst adverteerder er op dat klager sinds 2007 klant is bij (groothandel) De Kweker en – beter dan de gemiddelde consument – op de hoogte is van haar producten, prijzen en folderaanbiedingen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Op grond van de stukken vat de Commissie de klacht zo op dat volgens klager de uiting betreffende de actie ‘Topking snacks 3 + 1 gratis’ om twee redenen onduidelijk en daardoor misleidend ten aanzien van de prijs is. In de eerste plaats stelt klager aan de orde of de advertentie de indruk wekt dat voor vier verpakkingen snacks drie maal de afgebeelde prijs van € 12,19 moet worden betaald, terwijl in werkelijkheid vier maal deze prijs in rekening wordt gebracht. Verder acht klager (kennelijk) niet duidelijk dat de afgebeelde actieprijs niet voor beide soorten Topking snacks geldt, maar alleen voor de vegetarische vlammetjes.

De Commissie overweegt als volgt.

2.

In de advertentie worden twee soorten Topking snacks aangeboden met de aanprijzing “3 + 1 gratis”. Daaronder wordt op een zeer in het oog springende wijze vermeld “12.19 per doos”, met daarbij, in veel kleinere letters, de mededeling: “actieprijs geldt uitsluitend bij afname van vier dozen”. Naar het oordeel van de Commissie wordt op deze manier onvoldoende duidelijk gemaakt dat de geadverteerde prijs van € 12,19 de actieprijs is die geldt voor elk van de vier af te nemen dozen en niet, bij afname van vier dozen, voor de drie te betalen dozen. In zoverre acht de Commissie de advertentie voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk ten aanzien van de prijs en het prijsvoordeel dat met de actie 3 + 1 gratis kan worden behaald.

3.

Verder is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument uit de uiting niet behoeft te begrijpen dat de actieprijs van € 12,19 per doos alleen geldt voor de vegetarische vlammetjes en niet voor het enige andere snackproduct, de Old Amsterdam kaasstengels. De mededeling “bijvoorbeeld vegetarische vlammetjes, doos à 54 stuks” biedt hiertoe onvoldoende duidelijkheid. Het woord “bijvoorbeeld” voorafgaand aan het product vegetarische vlammetjes kan impliceren dat dit product als voorbeeld wordt genoemd waarvoor de prijs geldt, maar sluit niet uit dat voor het andere aangeprezen en afgebeelde product, de Old Amsterdam kaasstengels, dezelfde prijs geldt. Er wordt immers niet gesproken van een “prijsvoorbeeld” en ook anderszins wordt niet duidelijk gemaakt dat de reguliere prijs (en daardoor de actieprijs) van de kaasstengels hoger is dan die van de vlammetjes.

4.

Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de prijs en het te behalen prijsvoordeel van de aangeboden Topking snacks als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat klager volgens het verweer een vaste klant is van De Kweker, maakt dit niet anders.

5.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken