a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00034

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een aanbieding in de Albert Heijn app waarin Go-Tan chilisauzen met 30% korting worden aangeboden. Een vergelijkbare aanbieding wordt in een mailing gedaan.

 

Samenvatting van de klacht

Als de korting alleen geldt voor kleine verpakkingen, dient dat duidelijk gecommuniceerd te worden. Klaagster had al eerder een klacht ingediend, maar nu treedt de fout opnieuw op. Volgens adverteerder wordt er weken vooruit gewerkt waardoor de fout nog kan optreden.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Ten onrechte heeft klaagster opnieuw een aanbieding ontvangen waarin niet duidelijk staat dat de 640 ml verpakking van de actie is uitgesloten. Adverteerder betreurt het dat zij niet voortvarend genoeg is geweest om deze fout te voorkomen. Inmiddels is de fout hersteld, zoals adverteerder gemotiveerd in het verweer toelicht, en heeft zij met klaagster contact opgenomen om excuses te maken en een tegemoetkoming aan te bieden.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klaagster heeft eerder een vergelijkbare klacht ingediend omdat niet duidelijk was dat de 640 ml verpakking van de actie was uitgesloten. Na toezegging van de adverteerder om de fout te herstellen is het eerdere dossier na overleg met klaagster gesloten. Niet in geschil is dat in de bestreden uitingen opnieuw niet staat dat genoemde verpakking van de actie is uitgezonderd. Adverteerder erkent dat zij aanvankelijk onvoldoende actie had ondernomen om de uitzondering te vermelden. Deze vermelding is nodig om de consument in staat te stellen een geïnformeerd besluit over de transactie te nemen. Het achterwege daarvan vormt een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden zijn de bestreden uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter zal tot slot, nu adverteerder aannemelijk heeft gemaakt dat de fout inmiddels definitief is verholpen, gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken