a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00090

Datum:

11-05-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.gall.nl.

Daarin worden onder meer de volgende twee wijnen aangeboden:

“Cantina di Verona Amarone 2016 75CL” voor “24,99   17.49” en

“Zonin Amarone della Valpolicella Gift 2016 75CL” voor “27.99   19.59”.

Bovenaan de afbeeldingen van elk van deze wijnen staat:

“50% KORTING BIJ 6 FLESSEN” en onderaan elk van de naamsvermeldingen van deze wijnen staat een kader met daarin de tekst:

“TIJDELIJK UITVERKOCHT”.   

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Sinds enkele weken worden van beide wijnen 6 flessen aangeboden voor de prijs van 3 flessen, terwijl deze wijn is uitverkocht en pas in april weer leverbaar is. Klager vindt het niet zuiver dat deze reclame nog wordt gevoerd, in de wetenschap dat er geen voorraad is.

Bovendien wordt in deze reclame voor niet leverbare wijnen ook nog gesproken over een korting van 30%.

 

De reactie van adverteerder  bij e-mail van 7 februari 2020

De reactie van adverteerder wordt als volgt samengevat.

De productenpagina is vergelijkbaar met een schap in de winkel. Zodra een aanbieding geldt, wordt deze getoond bij het product/schap voor de duur van de actie. Een product kan uitverkocht raken. In de winkel blijkt dit uit een leeg schap. Online wordt dit kenbaar gemaakt door de button waarmee het product in de winkelwagen geplaatst kan worden te vervangen door een niet-klikbare balk met de vermelding “tijdelijk uitverkocht”. Gesteld wordt “tijdelijk uitverkocht”, omdat het product is uitverkocht, maar niet uit het assortiment verdwijnt. 

Nu voor de consument direct op de producten overzichtspagina bij het betreffende product duidelijk is dat de aanbieding online niet meer verkrijgbaar is, is er geen sprake van onjuiste, onduidelijke of ondubbelzinnige informatie die de consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, aldus adverteerder.

 

Reactie van klager bij e-mail van 11 februari 2019

Klager handhaaft zijn klacht. Hij vindt de uiting misleidend, om de volgende reden. Als een wijn is uitverkocht, kan het aanbod daarvan worden verwijderd van de site. In geval van “tijdelijk uitverkocht”, moet de consument de mogelijkheid worden geboden om de wijn te kopen, waarbij levering op een later moment een logisch gevolg is.

In dit geval wordt ook nog een extra korting van 35% geboden. Hierdoor bedraagt de korting voor de Cantina wijn, bij afname van 6 flessen, 67,5%. Klager wilde op deze aanbieding ingaan, maar kreeg 0 op het rekest.

 

E-mail van 26 februari 2020 van adverteerder

Adverteerder kan klagers opmerking over een kortingvan 67,5% niet plaatsen. Zij hecht veel waarde aan verantwoorde alcoholverkoop en aan naleving van de maximale korting van 50%. Adverteerder verzoekt klager een voorbeeld te sturen van de uiting waaruit een korting van 67,5% zou blijken.

 

E-mail van 27 februari 2020 van klager

Klager legt een screenshot van de bewuste uiting (op of omstreeks 28 januari 2020) over. Hij stelt dat voor de fles “Cantina di Verona” ten eerste een korting geldt van 30% en vervolgens, bij afname van 6 flessen voor de prijs van 3, per saldo een totale korting van 65% (ofwel een prijs van € 8,75 per fles). 

Klager probeerde deze flessen te bestellen, hetgeen niet lukte omdat deze wijn tijdelijk uitverkocht was. Vervolgens is zijn verzoek om de wijn te kopen en deze later geleverd te krijgen, niet ingewilligd.

Juridisch gezien is dit niet houdbaar, aldus klager. Nu wordt gesteld “tijdelijk” uitverkocht (en niet “uitverkocht”), moet de consument de mogelijkheid worden geboden om over te gaan tot koop. Inmiddels zijn de flessen weer leverbaar, maar nu tegen de oorspronkelijke prijs van € 24,99.

 

E-mail van 20 maart 2020 van adverteerder

Klager verwijst naar een “stapelkortingsaanbieding”. Op basis hiervan geldt bij aankoop van 1 tot 5 flessen een korting van 30% en bij aankoop vanaf 6 flessen een stapelkorting van 50%. Adverteerder kan zich voorstellen dat klager een en ander als verwarrend heeft ervaren en dat dit prijsmechanisme duidelijker zal moeten worden gecommuniceerd.

Inmiddels heeft adverteerder contact opgenomen met klager om het bovenstaande uit te leggen en is hem aangeboden een cadeubon toe te sturen. Zodra de huidige drukte rond maatregelenen in verband met het Covid-19 virus zal afnemen, zal adverteerder de onderhavige reclame aanpassen om verwarring over kortingspercentages te voorkomen.

 

E-mail van 26 maart 2020 van klager

Gegeven adverteerders laatste reactie handhaaft klager zijn klacht. Volgens hem is de klant niet “verward”, zoals door adverteerder wordt gesteld, maar zet adverteerder klanten op het verkeerde been. Verder heeft adverteerder steevast online aanbiedingen die “tijdelijk” zijn uitverkocht. Zodra het product weer beschikbaar is, is de aanbieding verdwenen en worden de reguliere prijzen weer vermeld, aldus klager. Hij vindt dit “pure misleiding”. Klager vraagt de Commissie zich uit te spreken over het volgende:

1.

Is de bestreden uiting misleidend?

2.

Is het toegestaan om producten die “tijdelijk” zijn uitverkocht aan te bieden met korting, terwijl het niet mogelijk is die producten te kopen en deze later geleverd te krijgen?

 

Het oordeel van de voorzitter  

De klacht komt neer op de volgende twee punten:

a.

Er wordt wijn aangeboden met korting en met de vermelding “TIJDELIJK UITVERKOCHT”, terwijl men als consument niet op dit aanbod blijkt te kunnen ingaan, in die zin dat de wijn geleverd wordt -tegen de actieprijs- zodra deze wijn weer voorradig is.

b.

In de uiting is sprake van een korting van € 7,50 (namelijk € 17,49 per fles Cantina di Verona Amarone 2016 75CL in plaats van de doorgestreepte prijs € 24,99) en is bovendien vermeld: “50% KORTING BIJ 6 FLESSEN”, waardoor een totale korting van 65% wordt geboden, aldus klager.

De voorzitter oordeel hierover als volgt.

Ad a.

In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat in de bestreden reclame gesteld wordt: “TIJDELIJK UITVERKOCHT”, omdat het product is uitverkocht, maar niet uit het assortiment verdwijnt en dat door deze vermelding voor de consument direct op de producten overzichtspagina bij het betreffende product duidelijk is dat de aanbieding online niet meer verkrijgbaar is.

De voorzitter deelt dit standpunt niet. Bij gebreke van een nadere toelichting op de woorden “TIJDELIJK UITVERKOCHT” acht de Commissie het voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk wat adverteerder hiermee bedoelt:

Bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het product, nog tijdens de duur van de actie, voor de actieprijs kan worden aangeschaft, omdat het product tijdens deze actie weer voorradig zal zijn of is slechts bedoeld dat het product niet uit het assortiment verdwijnt en op enig moment weer verkrijgbaar zal zijn, maar dan niet meer voor de actieprijs? Ook is voorstelbaar dat men, zoals klager wenste, op het aanbod in kan gaan, waarna levering plaatsvindt, zodra er weer voldoende voorraad is.

Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen (bijvoorbeeld het besluit om voorlopig af te zien van een aankoop elders, in afwachting van voldoende voorraad bij adverteerder), is deze misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Ad b.

Uit de uiting blijkt niet voldoende duidelijk dat er sprake is van een “stapelkorting”, in die zin dat er, ten op zichte van de doorgestreepte prijs, bij aankoop van 1 tot 5 flessen een korting geldt van 30%, en bij aankoop vanaf 6 flessen een korting van 50%. Door deze onduidelijkheid zou ten onrechte de gedachte kunnen ontstaan dat men bij aankoop van 6 flessen driemaal de prijs van € 17,49 betaalt.

Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel  8.2 aanhef en onder d NRC. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is deze misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

De voorzitter heeft kennis genomen van de mededeling van adverteerder dat zij het voornemen heeft om de onderhavige reclame aan te passen, teneinde verwarring over kortingspercentages te voorkomen. Om die reden acht de voorzitter het niet nodig om op dit punt een aanbeveling te doen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad a acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 7 NRC.  Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gelet op het oordeel onder Ad b acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 7 NRC. 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken