a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00124

Datum:

07-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klaagster maakt, samengevat, bezwaar tegen het feit dat afzender een folder met daarin de aankondiging van de (seizoens)opening van de ijssalon, een kleurplaat en daaraan gekoppelde acties, heeft gedeponeerd in haar brievenbus die is voorzien van een NEE/JA-sticker.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Afzender verspreidt elk jaar  20.000 kleurplaatfolders in heel Amsterdam-Noord. Een actie waar alle “Amsterdam-Noord kindertjes” naar uitkijken, want zo’n 6.000 kleurplaten worden jaarlijks ingeleverd. Daarmee krijgt een kind een ijsje en kan men dan een prijs winnen. De folder wordt ook in brievenbussen met een Ja/Nee-sticker bezorgd omdat ouders hierom vragen. Afzender wil geen kinderen teleurstellen. Klaagster is de enige die bezwaar heeft gemaakt tegen het ontvangen van de folder. Afzender hoopt op een “kindvriendelijke uitslag”.

Het oordeel van de voorzitter

Als onweersproken is komen vast te staan dat afzender de bewuste reclamefolder heeft gedeponeerd in de brievenbus van klaagster, die is voorzien van een NEE/JA-sticker in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Met deze sticker wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat men geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen.

Door de bezorging van de bewuste folder in een brievenbus voorzien van een NEE/JA-sticker, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR. De voorzitter neemt in dit verband kennis van de redenen die afzender aanvoert voor het negeren van de brievenbussticker van klaagster. Dat afzender, naar zij stelt, goede bedoelingen heeft en vindt dat sprake is van een kindvriendelijke actie, neemt de strijd met voormeld artikel echter niet weg. Afzender dient te beseffen dat het bezorgen van de folder indruist tegen de wil die de bewoner door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit. Daarbij bestaan voor afzender nog steeds mogelijkheden om de folder te verspreiden. Bezorgers kunnen bijvoorbeeld aanbellen bij huizen met een brievenbussticker om te vragen of de bewoner, ondanks deze sticker, toch prijs stelt op een folder gelet op de aard daarvan. Dit is onder de Code VOR toegestaan en voorkomt boosheid bij de ontvanger. De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken