a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00141

Datum:

23-04-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:
1) de in het oordeel te omschrijven radiocommercial van Lidl,
2) een folder van Lidl voor zover daarin een krat sperziebonen is afgebeeld met daarop de Nederlandse vlag en de woorden: “van eigen bodem”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de genoemde reclame-uitingen voor zover daarin de indruk wordt gewekt dat de sperziebonen van Nederlandse bodem zijn. Volgens klager wordt in de radiocommercial gezegd dat het ‘Nederlandse bonen’ zijn, terwijl dit in de folder wordt gesuggereerd door een foto van een kist sperziebonen met de Nederlandse vlag en de woorden “van eigen bodem”. Het is misleidend om in de reclame-uitingen te suggereren dat Nederlandse sperziebonen worden verkocht terwijl deze volgens de informatie op de verpakking momenteel afkomstig zijn uit andere landen. Vermelding van het juiste land van oorsprong is op verpakkingen wettelijk verplicht en moet ook in reclame helder en duidelijk zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft in haar radiocommercial van kalenderweek 9 reclame gemaakt voor sperziebonen. Zij heeft in de radiocommercial niet de woorden ‘van eigen bodem’ gebruikt en ook niet de indruk gewekt dat zij in die week sperziebonen met geografische oorsprong Nederland verkocht. De klacht tegen de commercial is dus ongegrond. Adverteerder heeft met de advertentie in de folder van kalenderweek 9 mogelijk ten onrechte de indruk gewekt dat zij in de actieweek sperziebonen van Nederlandse bodem zou verkopen. Bij het samenstellen van de folder worden meerdere versies daarvan tussen verschillende afdelingen heen en weer gezonden. Hierbij is een fout in het proces is geslopen waardoor per abuis de Nederlandse vlag met tekst ‘van eigen bodem’ op de afbeelding van de kist met sperziebonen is geplaatst. De betreffende afdelingen hebben reeds maatregelen genomen om herhaling van een dergelijke fout zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen. Op de verpakking van de sperziebonen wordt geheel volgens wet- en regelgeving het juiste land van oorsprong van de sperziebonen vermeld. Adverteerder betreurt de fout en verzoekt uitspraak te doen zonder aanbeveling.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter heeft kennis genomen van de radiocommercial van adverteerder zoals die volgens het secretariaat van de Stichting Reclame Code ten tijde van het indienen van de klacht werd uitgezonden en die door haar als bestand is opgeslagen. De volledige tekst daarvan luidt:

“Lidl is voor de achtste keer bekroond tot allerbeste supermarkt in groente en fruit, dus als u echt het allerbeste wilt, weet u waar u moet zijn. Met nu nog goedkoper de allerbeste verse aardbeien. 500 gram voor maar 1,99. En de allerbeste verse Hollandse sperziebonen 500 gram 1,19. Lidl.”

Deze tekst wijkt af van de door adverteerder in het verweer geciteerde tekst van de radiocommercial, waarin het woord “Hollandse” ontbreekt. De voorzitter gaat uit van de hiervoor weergegeven tekst waarin door het gebruik van het woord “Hollandse” de indruk wordt gewekt dat het om sperziebonen gaat die in Nederland zijn geteeld. Niet in geschil is echter dat de sperziebonen zijn geïmporteerd, zodat de radiocommercial een onjuiste indruk wekt over de geografische oorsprong van de aangeboden sperziebonen. Ten aanzien van de folder is niet in geschil dat deze door de afbeelding van de Nederlandse vlag met daarin de woorden “van eigen bodem” bij de gemiddelde consument de onjuiste indruk wekt dat het om sperziebonen gaat die in Nederland zijn geteeld.

2)  Blijkens het voorgaande is in de bestreden reclame-uitingen geen juiste informatie verstrekt over de geografische oorsprong als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter zal tot slot, nu het blijkbaar een incidentele fout betreft en uit de houding van adverteerder volgt dat maatregelen zijn genomen om herhaling van de fout te voorkomen, waarbij de voorzitter ervan uitgaat dat dit ook op de radiocommercial zal zien, gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande zijn de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken