a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00343

Datum:

21-09-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 4 van een reclamefolder van “Dirk”, geldig van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juli 2020. Op de betreffende pagina staat onder het kopje “Dirk houdt vers voordelig” onder meer:

“Hollandse sperziebonen

 Los

                   500 GRAM

                   van 0.99   

                   0.69”.

Onderaan de pagina staat:

“Honderden producten vast in prijs verlaagd”.

                          

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op 23 juli 2020 rond 13.30 uur kon klager geen sperzieboon vinden in het filiaal Burgemeester Sweenslaan te Leidschendam. Volgens een medewerker waren ze helaas op. Dit gebeurt vaak met aanbiedingen van Dirk, zeker met sperziebonen, aldus klager. In eerdere gevallen heeft hij daarover geklaagd bij Dirk en gevraagd om het artikel bij een volgend bezoek (na de actieperiode) tegen de aanbiedingsprijs te mogen kopen. Dat was niet mogelijk. Dirk verstrekt ook geen reclamechèques om het product tegen de aanbiedingsprijs te kopen.

Omdat in de folder geen voorbehoud wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld op=op, vindt klager de reclame misleidend. In dit verband wijst hij op het bepaalde in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) over beschikbaarheid.
Naar de mening van klager moet Dirk gedwongen worden om reclamechèques (recht op aankoop tegen de aanbiedingsprijs binnen een redelijke termijn na afloop van de aanbieding) af te geven, indien een in de folder genoemd “profijt” niet leverbaar is.

 

Het verweer     

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht betreft aanbiedingen in de weekfolder van 19 t/m 25 juli 2020 (week 30) met het thema Prijsverlagingen en de zomercampagne ‘Lekker weer van Dirk’.
Adverteerder betreurt het dat klager zich misleid voelt door deze folder, meer specifiek de
aanbieding van sperziebonen, maar naar adverteerders mening is er geen sprake van misleiding.
 
Dirk biedt meer dan 100 acties per week aan. Elke week wordt een en ander ingekocht, verwerkt in de distributiecentra en afgestuurd naar de 123 filialen. Om de klanten op deze scherpe acties te attenderen, laat adverteerder wekelijks ruim 2 miljoen folders drukken en
verspreiden. Gezien deze hoge oplage is het van groot belang dat de inhoud kloppend is, aldus adverteerder.
Navraag bij de inkoopafdeling AGF (Aardappels, Groente & Fruit) leert dat er geen problemen zijn
geweest met de voorraden sperziebonen. Uiteraard is het mogelijk dat op een specifiek moment
geen voorraad op het filiaal aanwezig is door een grote vraag vanuit de klant, maar dit betreft een
momentopname en na een levering wordt de voorraad dan weer aangevuld.
Elke folder bevat een disclaimer. Hierin staat:
‘Sommige afgebeelde artikelen of smaakvarianten zijn niet in alle winkels verkrijgbaar.
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. De acties in deze folder in niet van
toepassing in onze winkel in de Warmoesstraat in Amsterdam.’.
Deze disclaimer wordt geplaatst, omdat de folder al 2 weken voor verschijnen naar de
drukker gaat. In deze 2 weken kan er iets, buiten adverteerders macht, wijzigen, wat invloed
heeft op de inhoud van de folder. Gedacht kan worden aan het niet meer beschikbaar zijn van
producten door een mislukte of slechte oogst of aan het uitverkocht raken van een product, omdat er meer vraag dan aanbod is.
Adverteerder legt een kopie van de weekfolder van week 30 over, zodat de disclaimer te zien is.

 

E-mail van 13 augustus 2020 van secretariaat SRC

Aan klager is meegedeeld:

“Het kan voorkomen dat in een winkel een actieproduct tijdelijk niet voorradig is maar kort daarop wel weer wordt aangevuld.

Graag vernemen wij van u of u later op 23 juli 2020 of een van de volgende dagen opnieuw hebt geprobeerd van de aanbieding met betrekking tot de sperziebonen gebruik te maken”.

 

E-mail van 17 augustus 2020 van klager

Gedurende de actieperiode heeft klager niet nogmaals geprobeerd om van de aanbieding gebruik te maken, omdat:

– een medewerker van Dirk te kennen gaf niet te weten of en wanneer de sperziebonen weer voorradig zouden zijn;
– klager in het verleden weleens een nieuwe poging in het werk heeft gesteld, waarbij hij weer voor een leeg schap stond (niet alleen met sperziebonen);
– hij niet ieder moment in de gelegenheid is om naar Dirk toe te gaan, wat namelijk betekent 15 minuten heen en 15 minuten terug fietsen;
– het niet op voorraad hebben van AGF (aardappelen, groente, fruit)-aanbiedingen bij Dirk symptomatisch lijkt te zijn, aldus klager en
– klager regelmatig bij Dirk heeft geklaagd over het misgrijpen bij AGF aanbiedingen. Een voorbeeld van een eerdere klacht en de reactie daarop sluit klager bij. Daarbij merkt hij op dat Dirk niet altijd (meer) reageert op zijn klachten.
 
Klager heeft Dirk meermalen op een goede oplossing gewezen: reclamechèques. Deze worden gebruikt door veel andere supermarkten, waaronder Hoogvliet en Albert Heijn. Indien Dirk op basis van de huidige reclamecode niet kan worden verplicht tot het gebruik van reclamechèques, dan  doet klager het verzoek om die verplichting in een volgende versie van de code op te nemen, tenzij er uitdrukkelijk op=op bij het betreffende artikel staat.

 

Het oordeel van de voorzitter 

In de bestreden uiting, geplaatst in een folder geldig van 19 tot en met 25 juli 2020, worden sperziebonen aangeboden, van € 0,99 voor € 0,69. Klager vindt de uiting misleidend, omdat deze sperziebonen op 23 juli 2020 rond 13.30 uur niet voorradig bleken te zijn in het Dirk-filiaal Burgemeester Sweenslaan te Leidschendam, hetgeen volgens klager vaak gebeurt met aanbiedingen van Dirk, zeker met sperziebonen.   

In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat navraag bij de inkoopafdeling AGF (Aardappels, Groente & Fruit) uitwijst dat er geen problemen zijn geweest met de voorraden sperziebonen, maar dat het mogelijk is dat op een specifiek moment geen voorraad op het filiaal aanwezig is door een grote vraag, en dat na een levering de voorraad weer wordt aangevuld.

De voorzitter ziet geen, althans niet voldoende aanleiding om de juistheid van bovengenoemde mededeling van adverteerder in twijfel te trekken en acht het aannemelijk dat de sperziebonen op  23 juli rond 13.30 uur in het door klager bezochte filiaal tijdelijk waren uitverkocht, en vervolgens, binnen de actieperiode, na levering zijn aangevuld. Daarbij neemt de voorzitter in aanmerking dat niet is gebleken dat klager in het kader van de onderhavige aanbieding van sperziebonen nogmaals een leeg schap heeft aangetroffen.

Gelet op het bovenstaande en nu achterop de folder door middel van een disclaimer wordt gewezen op de mogelijkheid dat een artikel is uitverkocht, is er naar het oordeel van de voorzitter geen sprake van misleidende reclame, zoals door klager gesteld.

Overigens biedt de NRC geen grondslag voor een verplichting van adverteerder om reclamechèques te verstrekken, zoals door klager bedoeld.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.   

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken